Đơn giá nhân công xây dựng Cao Bằng năm 2021 Quyết định 1801/QĐ-UBND

Quyết định 1801/QĐ-UBND tỉnh Cao Bằng ngày 04/10/2021 về việc công bố đơn giá nhân công xây dựng Cao Bằng. Đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn tỉnh Cao Bằng có hiệu lực từ ngày 15/10/2021 và thay thế Quyết định 1778/QĐ-UBND ngày 25/9/2020.

Cơ sở công bố đơn giá nhân công xây dựng Cao Bằng.

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng hướng dẫn phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình.

Hướng dẫn tải đơn giá nhân công xây dựng trên phần mềm Eta

Phần mềm dự toán Eta đã cập nhật đầy đủ nội dung công bố đơn giá nhân công xây dựng Cao Bằng theo Quyết định 1801/QĐ-UBND ngày 04/10/2021. Để áp dụng trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. Vui lòng thực hiện theo các bước sau đây để áp dụng trên phần mềm.

Bước 1: Tải đơn giá nhân công

Mở phần mềm dự toán Eta lên Click chuột sang Tab (Nhân công). Tại cột (Giá TB) Click phải chuột chọn Menu (Lắp giá thông báo từ cơ sở dữ liệu). Sau đó Click vào nút (Tải về). Vui lòng thực hiện theo hướng dẫn như hình sau đây để tải đơn giá nhân công xây dựng Cao Bằng.

Bước 2: Lắp đơn giá nhân công

Tại Tab (Nhân công) Click phải chuột vào cột (Giá TB) sau đó chọn Menu (Lắp giá thông báo từ cơ sở dữ liệu). Tiếp theo chọn Quyết định 1801/QĐ-UBND ngày 04/10/2021. Sau đó Click vào nút (Áp dụng) của Vùng tương ứng. Chú ý đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn tỉnh Cao Bằng năm 2021 được công bố cho từng vùng như sau:

Vùng 3: gồm Thành phố Cao Bằng

Vùng 4: gồm Các huyện Trùng Khánh, Hà Quảng, Bảo Lạc, Bảo Lâm, Hạ Lang, Hòa An, Nguyên Bình, Phục Hòa, Thạch An, Trà Lĩnh, Thông Nông, Quảng Uyên

Khi lập dự toán công trình tại khu vực nào thì bạn Click vào nút (Áp dụng) của khu vực đó. Vui lòng thực hiện theo hướng dẫn ở hình sau đây.

đơn giá nhân công xây dựng Cao Bằng

Nội dung đơn giá nhân công như sau:

STT Nhóm Cấp bậc Đơn giá nhân công xây dựng bình quân theo khu vực
 Vùng 3  Vùng 4
I Nhóm nhân công xây dựng
1.1 Nhóm I 3,5/7             180.000             172.000
1.2 Nhóm II 3,5/7             214.500             205.250
1.3 Nhóm III 3,5/7             227.000             217.000
1.4 Nhóm IV
– Nhóm vận hành máy, thiết bị thi công xây dựng. 3,5/7             240.500             229.800
– Nhóm lái xe các loại 2/4             245.000             234.000
II Nhóm nhân công khác
2.1 Vận hành tàu thuyền
– Thuyền trưởng 1,5/2             345.000             326.000
– Thuyền phó 1,5/2             320.000             302.000
– Thủy thủ, thợ máy, thợ điện 2/4             296.000             280.000
2.2 Thợ lặn 2,/4             510.000             490.000
2.3 Kỹ sư 4/8             246.000             237.000
2.4 Nghệ nhân 1,5/2             510.000             490.000
Các tin khác
 • Đơn giá nhân công tỉnh Bắc Ninh năm 2021 theo Quyết định 391/QĐ-UBND
 • Hướng dẫn lập dự toán công trình tỉnh Bình Định năm 2021
 • Đơn giá nhân công tỉnh Yên Bái năm 2021 theo Quyết định 2405/QĐ-SXD
 • Đơn giá nhân công thành phố Hải Phòng năm 2021 theo Văn bản số 4675/SXD-KTVL
 • Tổng hợp công bố đơn giá ca máy năm 2021 theo Thông tư số 13/2021/TT-BXD
 • Đơn giá nhân công tỉnh Hậu Giang năm 2021 Theo Quyết định số 93/QĐ-SXD
 • Đơn giá nhân công tỉnh Kiên Giang năm 2021 theo Quyết định 2430/QĐ-UBND
 • Hướng dẫn xác định đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Nghệ An năm 2021
 • Cài bổ sung NET Flame work 4.0 cho máy Window 7 khi sử dụng dự toán Eta
 • Đơn giá nhân công xây dựng Đồng Tháp Quyết định 302/QĐ-SXD
 • Hướng dẫn xác định đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Hà Tĩnh năm 2021
 • Bảng giá nhân công tỉnh Hòa Bình năm 2021 theo Quyết định 3813/HD-SXD
 • Bảng giá ca máy tỉnh Bình Thuận năm 2021 theo Quyết định 256/QĐ-SXD
 • Đơn giá nhân công tỉnh Bình Thuận năm 2021 theo Quyết định 255/QĐ-SXD
 • Bảng giá ca máy tỉnh Quảng Bình năm 2021 theo Quyết định số 2438/QĐ-SXD
 • Call Now Button