Đơn giá nhân công xây dựng Hà Tĩnh 2020 theo Quyết định 47/QĐ-SXD

Hướng dẫn áp dụng đơn giá nhân công xây dựng Hà Tĩnh 2020 theo Quyết định 47/QĐ-SXD ngày 27/4/2020 trên dự toán Eta. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các bước thực hiện như sau:

Chú ý: Trước thi thực hiện các bạn cần phải gỡ, xóa phiên bản cũ đi và cài lại phiên bản mới nhất

Bấm vào đây để xem cách gỡ, xóa bỏ phiên bản cũ

Bấm vào đây để tải bộ cài mới nhất

Bấm vào đây để xem Video cách áp dụng trên phần mềm dự toán Eta

Bấm vào đây để tải file PDF Quyết định 47/QĐ-SXD ngày 27/4/2020

Cơ sở công bố đơn giá nhân công xây dựng Hà Tĩnh 2020 như sau:

Căn cứ Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 26/12/2019 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 90/2019/NĐ-CP ngày 15/11/2019 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động;

Căn cứ Thông tư số 09/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng hướng dẫn và xác định chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 15/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng; hướng dẫn và xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 24/2017/QĐ-UBND ngày 19/5/2017 của UBND tỉnh Ban hành quy định chức năng; nhiệm vụ; quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng; Quyết định số 40/2018/QĐ-UBND ngày 01/11/2018 của UBND tỉnh về việc sửa đổi điểm a; Khoản 2 Điều 3 Quyết định số 24/2017/QĐ-UBND ngày 19/5/2017 của UBND tỉnh;

Căn cứ Văn bản số 2644/UBND-XD1 ngày 24/4/2020; của UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc ủy quyền Công bố đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

Một số nội dung cần chú ý khi áp dụng:

1. Đơn giá nhân công xây dựng Hà Tĩnh 2020 được tính trung bình theo nhóm và vùng tương ứng với cấp bậc bình quân của nhóm. Trong quá trình thực hiện nếu có sự biến động lớn về đơn giá nhân công trên thị trường của tỉnh thì Sở Xây dựng sẽ xem xét, báo cáo UBND tỉnh để điều chỉnh cho phù hợp.

2. Tỉnh Hà Tĩnh được chia làm 02 vùng theo quy định của Chính phủ về lương tối thiểu vùng.

– Vùng III: gồm thành phố Hà Tĩnh và thị xã Kỳ Anh.

– Vùng IV: gồm các huyện, thị xã còn lại

đơn giá nhân công xây dựng Hà Tĩnh 2020

Các tin khác
 • Hướng dẫn áp dụng thông tư 02/2020/TT-BXD trên phần mềm dự toán Eta
 • Bảng giá ca máy tỉnh Sóc Trăng năm 2020 theo Quyết định 2576/QĐ-UBND
 • Tổng hợp công bố bảng giá ca máy các tỉnh thành năm 2020
 • Đơn giá nhân công tỉnh Sóc Trăng năm 2020 theo Quyết định 2575/QĐ-UBND
 • Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Yên Bái năm 2020 theo Quyết định 1952/QĐ-UBND
 • Bảng giá ca máy tỉnh Hà Tĩnh năm 2020 theo quyết định 131/QĐ-SXD
 • Bảng giá ca máy tỉnh Quảng Ngãi năm 2020 theo Quyết định số 481/QĐ-UBND
 • HƯỚNG DẪN LẬP DỰ TOÁN TỈNH KIÊN GIANG NĂM 2020 MỚI NHẤT
 • Bảng giá ca máy tỉnh Phú Yên năm 2020 theo Quyết định 140/QĐ-SXD
 • Giá nhân công tỉnh Phú Yên năm 2020 theo Quyết định 139/QĐ-SXD
 • Đơn giá nhân công Hải Phòng năm 2020 theo Quyết định 22/2020/QĐ-UBND
 • Bảng giá ca máy tỉnh Phú Thọ năm 2020 theo Quyết định 2324/QĐ-UBND
 • Giá ca máy thành phố Đà Nẵng năm 2020 theo Quyết định 3182/QĐ-UBND
 • Đơn giá nhân công Thành phố Đà Nẵng năm 2020 theo Quyết định 3181/QĐ-UBND
 • Bảng giá ca máy tỉnh Hậu Giang năm 2020 theo Quyết định số 86/QĐ-SXD
 • Call Now Button