Đơn giá nhân công xây dựng Quảng Bình năm 2020 Quyết định 1070/QĐ-UBND

Hướng dẫn áp dụng đơn giá nhân công xây dựng Quảng Bình năm 2020 theo Quyết định 1070/QĐ-UBND ngày 08/4/2020 trên dự toán Eta. Các bước thực hiện như sau:

Chú ý: Trước thi thực hiện các bạn cần phải gỡ, xóa phiên bản cũ đi và cài lại phiên bản mới nhất

Bấm vào đây để xem cách gỡ, xóa bỏ phiên bản cũ

Bấm vào đây để tải bộ cài mới nhất

Bấm vào đây để tải file PDF Quyết định 1070/QĐ-UBND ngày 08/4/2020

1. Tải đơn giá nhân công xây dựng Quảng Bình năm 2020

Bước 1: Click chuột vào Tab Nhân công

Bước 2: Tại Sheet Giá nhân công Click phải chuột vào cột Giá TB sau đó chọn Menu (Lắp giá thông báo từ cơ sở dữ liệu)

Bước 3: Phần mềm hiển thị lên cửa sổ giá thông báo Click vào nút (Tải về). Các bạn xem hình sau đây để tải đơn giá nhân công xây dựng Quảng Bình năm 2020 theo Quyết định 1070/QĐ-UBND ngày 08/4/2020 nhé.

đơn giá nhân công xây dựng Quảng Bình năm 2020

2. Lắp giá nhân công xây dựng vào file dự toán

Bước 1: Tại Sheet Giá nhân công Click phải chuột vào cột Giá TB sau đó chọn Menu (Lắp giá thông báo từ cơ sở dữ liệu)

Bước 2: Phần mềm hiển thị lên cửa sổ giá thông báo gồm danh mục đơn giá nhân công xây dựng 03 vùng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. File dự toán công trình bạn lập tại vùng nào thì bạn Click vào nút (Áp dụng) của vùng đó nhé. Các bạn xem hình sau đây để áp đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Quảng Bình vào file dự toán nhé.

đơn giá nhân công xây dựng Quảng Bình năm 2020

3. Một số lưu ý khi áp dụng đơn giá nhân công tỉnh Quảng Bình

đơn giá nhân công xây dựng Quảng Bình năm 2020 theo Quyết định 1070/QĐ-UBND có hiệu lực từ ngày ký. Đơn giá nhân công được công bố cho 03 vùng như sau:

Vùng 2: Tp Đông Hới

Vùng 3: Huyện Lệ Thủy, Quảng Ninh, Bố Trạch, Quảng Trạch, và thị xã Ba Đồn

Vùng 4: các huyện Tuyên Hóa, Minh Hóa

Các tin khác
 • Đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Sơn La năm 2020 Quyết định 1087/QĐ-UBND
 • Bảng giá ca máy xây dựng Đông Tháp năm 2020 theo Quyết định 40/QĐ-SXD
 • Đơn giá nhân công tỉnh Đồng Tháp năm 2020 theo Quyết định 39/QĐ-SXD
 • Hướng dẫn xác định đơn giá nhân công Sơn La 2020 theo Văn bản 687/SXD-KTXD
 • Đơn giá nhân công xây dựng Nghệ An năm 2020 theo Quyết định 1104/QĐ-SXD
 • Đơn giá ca máy thiết bị thi công Đồng Nai 2020 theo Quyết định 78/QĐ-SXD
 • Đơn giá nhân công xây dựng Đồng Nai năm 2020 theo Quyết định 79/QĐ-SXD
 • Đơn giá nhân công tỉnh Bạc Liêu năm 2020 theo Quyết định 08a/QĐ-SXD
 • Đơn giá nhân công xây dựng Hà Giang 2020 theo Văn bản 1032/UBND-KTTH
 • Bảng giá ca máy thiết bị thi công Điện Biên 2020 theo Quyết định 484/QĐ-SXD
 • Đơn giá nhân công xây dựng Hà Tĩnh 2020 theo Quyết định 47/QĐ-SXD
 • Bảng giá ca máy thiết bị thi công Lào Cai 2020 theo Quyết định 1100/QĐ-UBND
 • Hướng dẫn áp dụng đơn giá nhân công xây dựng Hà Nội Văn bản 1408/UBND-KT
 • Hướng dẫn đổi xi măng PCB30 sang PCB40 trên phần mềm dự toán Eta 2020
 • Đơn giá nhân công xây dựng Hà Tĩnh năm 2020 theo Văn bản 849/SXD-QLHĐXD
 • Call Now Button