Dự toán công trình là gì làm thế nào để lập dự toán nhanh nhất

Dự toán công trình là dự đoán giá trị thành tiền của một công trình xây dựng cũng như dự đoán các hao phí cần thiết về vật liệu, nhân công và máy thi công… để hoàn thiện một công trình xây dựng.

Có những chi phí gì khi lập dự toán công trình xây dựng.

Có rất nhiều chi phí để cấu thành lên một công trình xây dựng các chi phí đó gồm có chi phí trực tiếp như chi phí vật liêu, chi phí nhân công, chi phí máy thi công xây dựng. Chi phí gián tiếp như chi phí quản lý dự án, chi phí…

Dự toán công trình

Các văn bản để lập dự toán công trình gồm có:

Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/03/2015 của Chính phủ Về quản lý chi phí đầu tư xây dựng

Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/06/2014; của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu.

Thông tư số 05/2016/TT-BXD ngày 10/03/2016; của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10/03/2016; của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Thông tư số 218/2010/TT-BTC ngày 29/12/2010; của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường

Thông tư 210/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016; của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định thiết kế kỹ thuật, phí thẩm định dự toán xây dựng

Thông tư số 209/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016; của Bộ Tài chính Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng, phí thẩm định thiết kế cơ sở

Quyết định số 79/QĐ-BXD ngày 15/02/2017; về việc công bố Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng.

Nên sử dụng phần mềm dự toán nào để lập dự toán công trình nhanh nhất?

Trên thị trường có rất nhiều phần mềm dự toán khác nhau; để lập dự toán công trình nhanh và chính xác các bạn có thể tham khảo sử dụng phần mềm dự toán Eta. Phần mềm có phiên bản miễn phí và cập nhật đầy đủ các thông tư; và nghị định giúp cho các bạn trải nghiệm; và lập dự toán theo đúng yêu cầu và chính xác nhất.

lập dự toán

Click chuột vào đây để tải phần mềm dự toán Eta miễn phí 30 ngày full tính năng.

Click chuột vào đây để xem hướng dẫn sử dụng phần mềm.

Các tin khác
 • Hướng dẫn tính cước vận chuyển tỉnh Cao Bằng theo biến động giá xăng dầu
 • Quy định về phụ cấp ăn ca trong các công ty nhà nước theo 26/2016/TT-BLĐTBXH
 • Hướng dẫn tính cước vận chuyển theo quyết định 588/QĐ-BXD
 • Hướng dẫn sử dụng vữa theo Quyết định 1329/QĐ-BXD
 • Tập huấn về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình tỉnh Hà Tĩnh năm 2019
 • Cước vận chuyển ô tô tỉnh Tuyên Quang theo Quyết định 15/2017/QĐ-UBND
 • Hướng dẫn lập dự toán địa bàn tỉnh Thái Nguyên trên phần mềm dự toán Eta
 • Hướng dẫn cách làm hồ sơ thầu công trình với phần mềm dự toán Eta
 • Cước vận chuyển vật liệu đường thủy tỉnh Bạc Liêu năm 2018
 • Cước vận chuyển vật liệu tỉnh Bạc Liêu năm 2018 theo Công bố 435/SXD-QLXD
 • Cước vận chuyển hàng hóa tỉnh Tây Ninh năm 2017 Quyết định 2768/QĐ-UBND
 • Hướng dẫn áp dụng bảng giá ca máy tỉnh Gia Lai năm 2018
 • Hướng dẫn áp dụng bảng giá ca máy tỉnh Bình Định năm 2016
 • Hướng dẫn áp dụng bảng giá ca máy tỉnh Thái Bình năm 2016
 • Tổng hợp các phần mềm dự toán phổ biến nhất năm 2019