Dự toán công trình là gì làm thế nào để lập dự toán nhanh nhất

Dự toán công trình là dự đoán giá trị thành tiền của một công trình xây dựng cũng như dự đoán các hao phí cần thiết về vật liệu, nhân công và máy thi công… để hoàn thiện một công trình xây dựng.

Có những chi phí gì khi lập dự toán công trình xây dựng.

Có rất nhiều chi phí để cấu thành lên một công trình xây dựng các chi phí đó gồm có chi phí trực tiếp như chi phí vật liêu, chi phí nhân công, chi phí máy thi công xây dựng. Chi phí gián tiếp như chi phí quản lý dự án, chi phí…

Dự toán công trình

Các văn bản để lập dự toán công trình gồm có:

Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/03/2015 của Chính phủ Về quản lý chi phí đầu tư xây dựng

Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/06/2014; của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu.

Thông tư số 05/2016/TT-BXD ngày 10/03/2016; của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10/03/2016; của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Thông tư số 218/2010/TT-BTC ngày 29/12/2010; của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường

Thông tư 210/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016; của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định thiết kế kỹ thuật, phí thẩm định dự toán xây dựng

Thông tư số 209/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016; của Bộ Tài chính Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng, phí thẩm định thiết kế cơ sở

Quyết định số 79/QĐ-BXD ngày 15/02/2017; về việc công bố Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng.

Nên sử dụng phần mềm dự toán nào để lập dự toán công trình nhanh nhất?

Trên thị trường có rất nhiều phần mềm dự toán khác nhau; để lập dự toán công trình nhanh và chính xác các bạn có thể tham khảo sử dụng phần mềm dự toán Eta. Phần mềm có phiên bản miễn phí và cập nhật đầy đủ các thông tư; và nghị định giúp cho các bạn trải nghiệm; và lập dự toán theo đúng yêu cầu và chính xác nhất.

lập dự toán

Click chuột vào đây để tải phần mềm dự toán Eta miễn phí 30 ngày full tính năng.

Click chuột vào đây để xem hướng dẫn sử dụng phần mềm.

Các tin khác
 • Bảng giá ca máy tỉnh Sóc Trăng năm 2024 theo Quyết định 30/QĐ-SXD
 • Cập nhật giá xăng dầu ngày 11/04/2024
 • Giải pháp mới – Dự toán Eta bản quyền theo đăng nhập tài khoản
 • Cập nhật giá xăng dầu ngày 04/04/2024
 • Đơn giá công ích đô thị tỉnh Yên Bái năm 2024 theo Quyết định 429/QĐ-UBND
 • Cập nhật giá xăng dầu ngày 28/03/2024
 • Cập nhật giá xăng dầu ngày 21/03/2024
 • Bảng giá ca máy tỉnh Sóc Trăng năm 2024 theo Quyết định 21/QĐ-SXD
 • Cập nhật giá xăng dầu ngày 14/03/2024
 • Định mức dự toán xây dựng đặc thù của tỉnh Quảng Ninh năm 2024
 • Định mức công ích đặc thù của tỉnh Quảng Ninh năm 2024
 • Cập nhật giá xăng dầu ngày 07/03/2024
 • Đơn giá công ích đô thị tỉnh Long An năm 2023 theo Quyết định 12573/QĐ-UBND
 • Nghị định số 24/2024/NĐ-CP Hướng dẫn Luật Đấu thầu
 • Cập nhật giá xăng dầu ngày 29/02/2024
 • Popup chat chân trang