Dự toán Eta cập nhật đơn giá nhân công xây dựng Hà Giang năm 2022

Ngày 02/12/2022 Sở Xây dựng Hà Giang đã ban hành Quyết định 285/QĐ-SXD về việc công bố đơn giá nhân công xây dựng Hà Giang năm 2022.

Cơ sở xác định đơn giá nhân công xây dựng Hà Giang

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung về xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng.

Nội dung đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Hà Giang như sau

Theo quy định tại Nghị định số 38/2022/NĐ-CP ngày 12/6/2022 của Chính phủ Quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc thì tỉnh Hà Giang gồm 2 khu vực:

– Vùng III:  gồm Thành phố Hà Giang thuộc tỉnh Hà Giang.

– Vùng IV: gồm Các huyện Bắc Mê, Bắc Quang, Đồng Văn, Hoàng Su Phì, Mèo Vạc, Quản Bạ, Quang Bình, Vị Xuyên, Xín Mần, Yên Minh.

STT Nhóm Cấp bậc bình quân Đơn giá nhân công xây dựng

bình quân theo khu vực

Vùng III Vùng IV
I NHÓM NHÂN CÔNG XÂY DỰNG
1.1 Nhóm I 3,5/7 236.000 230.000
1.2 Nhóm II 3,5/7 246.300 240.100
1.3 Nhóm III 3,5/7 253.400 244.100
1.4 Nhóm IV
Nhóm vận hành máy, thiết bị thi công xây dựng 3,5/7 254.500 246.000
Nhóm lái xe các loại 2/4 254.500 246.000
II NHÓM NHÂN CÔNG KHÁC
2.1 Vận hành tàu, thuyền
Thuyền trưởng 1,5/2 326.000 308.000
Thuyền phó 1,5/2 317.000 300.000
Thủy thủ, thợ máy, thợ điện 2/4 305.000 288.000
Máy trưởng, máy I, máy II, điện trưởng, kỹ thuật viên cuốc I, kỹ thuật viên cuốc II tàu sông 1,5/2 305.000 288.000
2.2 Thợ lặn 2/4 519.000 493.000
2.3 Kỹ sư 4/8 260.800 251.200
2.4 Nghệ nhân 1,5/2 519.000 493.000

Hướng dẫn áp dụng trên phần mềm dự toán Eta

Để áp dụng đơn giá nhân công xây dựng Hà Giang theo Quyết định 285/QĐ-SXD ngày 02/12/2022 trên phần mềm dự toán Eta các bạn cần thực hiện các bước như sau:

Bước 1: Click chuột vào Tab Nhân công

Bước 2: Tại Sheet Giá nhân công bạn Click phải chuột vào cột (Giá TB) sau đó Click vào Menu (Lắp giá thông báo từ cơ sở dữ liệu). Vui lòng xem hình sau để thực hiện.

Bước 3: Phần mềm Dự toán Eta hiển thị cửa sổ hiển thị đơn giá Nhân công xây dựng theo Quyết định 285/QĐ-SXD ngày 02/12/2022. Bạn lập dự toán tại Khu vực nào nào thì Click vào nút (Áp dụng) của Khu vực đó. Vui lòng xem hình sau để thực hiện.

đơn giá nhân công xây dựng Hà Giang

Các tin khác
 • Bảng giá ca máy tỉnh Quảng Ninh năm 2023 theo Quyết định 5074/QĐ-SXD
 • Ưu đãi nhân dịp Xuân Quý Mão chào Năm mới 2023 – Giảm 50%
 • Bảng giá ca máy tỉnh Lạng Sơn năm 2023 theo Quyết định 12/QĐ-SXD
 • Dự toán Eta cập nhật đơn giá nhân công xây dựng Lạng Sơn năm 2023
 • Bảng giá ca máy tỉnh Tuyên Quang năm 2023 theo Quyết định 04/QĐ-SXD
 • Đơn giá nhân công tỉnh Quảng Ninh năm 2023 theo Quyết định số 5703/QĐ-SXD
 • Bảng giá ca máy tỉnh Sóc Trăng năm 2023 theo Quyết định 04/QĐ-SXD
 • Cập nhật giá xăng dầu ngày 11/01/2023
 • Bộ đơn giá xây dựng Thành phố Đà Nẵng năm 2023 theo Quyết định số 35/QĐ-UBND
 • Đơn giá nhân công tỉnh Vĩnh Long năm 2023 theo Quyết định số 166/QĐ-SXD
 • Bảng giá ca máy tỉnh Vĩnh Long năm 2023 theo Quyết định 167/QĐ-SXD
 • Bộ đơn giá xây dựng tỉnh Bến Tre năm 2023 theo Quyết định số 2906/QĐ-UBND
 • Cập nhật giá xăng dầu ngày 03/01/2023
 • Cập nhật giá xăng dầu ngày 01/01/2023
 • Đơn giá nhân công tỉnh Tuyên Quang năm 2023 theo Quyết định số 03/QĐ-SXD
 • Call Now Button