Dự toán Eta cập nhật đơn giá nhân công xây dựng Hồ Chí Minh năm 2022

Ngày 21/11/2022 Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh côn bố Quyết định 2188/QĐ-SXD-KTXD về việc công bố đơn giá nhân công xây dựng Hồ Chí Minh. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Cơ sở xác định đơn giá nhân công xây dựng Hồ Chí Minh năm 2022

Căn cứ Nghi ̣ đinh số 10/2021/NĐ-CP ngày 09 tháng 02 năm 2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31 tháng 8 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về Hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Biên bản họp về việc xác định và thông qua giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng; đơn giá nhân công xây dựng năm 2022 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh ngày 11/11/2022 ủa tổ công tác công bố đơn giá nhân công xây dựng Hồ Chí Minh; giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng.

Nội dung của đơn giá nhân công xây dựng năm 2022.

STT

Nhóm

Cấp bậc bình quân

Đơn giá nhân công xây dựng

bình quân theo khu vực

Khu vực 1

Khu vực 2

I NHÓM NHÂN CÔNG XÂY DỰNG
1.1 Nhóm I 3,5/7

274.500

253.500

1.2 Nhóm II 3,5/7

274.500

253.500

1.3 Nhóm III 3,5/7

274.500

253.500

1.4 Nhóm IV
Nhóm vận hành máy, thiết bị thi công xây dựng 3,5/7 274.500 253.500
Nhóm lái xe các loại 2/4 274.500 253.500
II NHÓM NHÂN CÔNG KHÁC
2.1 Vận hành tàu, thuyền
Thuyền trưởng 1,5/2 434.000 398.000
Thuyền phó 1,5/2 434.000 398.000
Thủy thủ, thợ máy, thợ điện 2/4 434.000 398.000
Máy trưởng, máy I, máy II, điện trưởng, kỹ thuật viên cuốc I, kỹ thuật viên cuốc II 1,5/2 434.000 398.000
2.2 Thợ lặn 2/4 650.000 599..000
2.3 Kỹ sư 4/8 297.500 275.000
2.4 Nghệ nhân 1,5/2 605.000 554.000

Hướng dẫn áp dụng đơn giá nhân công trên Dự toán Eta.

Để áp dụng đơn giá nhân công xây dựng Hồ Chí Minh năm 2022 trên phần mềm dự toán Eta các bạn cần thực hiện các bước như sau:

Bước 1: Click chuột vào Tab Nhân công

Bước 2: Tại Sheet Giá nhân công bạn Click phải chuột vào cột (Giá TB) sau đó Click vào Menu (Lắp giá thông báo từ cơ sở dữ liệu). Vui lòng xem hình sau để thực hiện.

Bước 3: Phần mềm Dự toán Eta hiển thị cửa sổ hiển thị đơn giá Nhân công theo Quyết định 2188/QĐ-SXD-KTXD ngày 21/11/2022. Bạn lập dự toán tại Khu vực nào nào thì Click vào nút (Áp dụng) của Khu vực đó. Vui lòng xem hình sau để thực hiện.

đơn giá nhân công xây dựng Hồ Chí Minh

Các tin khác
 • Bảng giá ca máy tỉnh Quảng Ninh năm 2023 theo Quyết định 5074/QĐ-SXD
 • Ưu đãi nhân dịp Xuân Quý Mão chào Năm mới 2023 – Giảm 50%
 • Bảng giá ca máy tỉnh Lạng Sơn năm 2023 theo Quyết định 12/QĐ-SXD
 • Dự toán Eta cập nhật đơn giá nhân công xây dựng Lạng Sơn năm 2023
 • Bảng giá ca máy tỉnh Tuyên Quang năm 2023 theo Quyết định 04/QĐ-SXD
 • Đơn giá nhân công tỉnh Quảng Ninh năm 2023 theo Quyết định số 5703/QĐ-SXD
 • Bảng giá ca máy tỉnh Sóc Trăng năm 2023 theo Quyết định 04/QĐ-SXD
 • Cập nhật giá xăng dầu ngày 11/01/2023
 • Bộ đơn giá xây dựng Thành phố Đà Nẵng năm 2023 theo Quyết định số 35/QĐ-UBND
 • Đơn giá nhân công tỉnh Vĩnh Long năm 2023 theo Quyết định số 166/QĐ-SXD
 • Bảng giá ca máy tỉnh Vĩnh Long năm 2023 theo Quyết định 167/QĐ-SXD
 • Bộ đơn giá xây dựng tỉnh Bến Tre năm 2023 theo Quyết định số 2906/QĐ-UBND
 • Cập nhật giá xăng dầu ngày 03/01/2023
 • Cập nhật giá xăng dầu ngày 01/01/2023
 • Đơn giá nhân công tỉnh Tuyên Quang năm 2023 theo Quyết định số 03/QĐ-SXD
 • Call Now Button