Giá ca máy thành phố Đà Nẵng năm 2020 theo Quyết định 3182/QĐ-UBND

Ngày 27 tháng 8 năm 2020 Ủy ban nhân dân Thành Phố Đà Nẵng ban hành Quyết định 3182/QĐ-UBND; về việc ban hành bảng giá ca máy thành phố Đà Nẵng năm 2020. Giá ban hành kèm theo công bố là cơ sở để các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham khảo áp dụng vào công tác lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng các công trình trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng.

Giá ca máy thành phố Đà Nẵng năm 2020 theo Quyết định 3182/QĐ-UBND

Căn cứ ban hành

Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

Thông tư số 15/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng; hướng dẫn xác định đơn giá nhân công xây dựng.

Thông tư số 11/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng; Hướng dẫn xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng.

Ngày có hiệu lực và hướng dẫn chuyển tiếp

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Bảng giá ca máy và thiết bị thi công ban hành kèm theo Quyết định số 9075/QĐ-UBND ngày 29/12/2016 của UBND thành phố Đà Nẵng.

Giá ca máy thành phố Đà Nẵng năm 2020 theo Quyết định 3182/QĐ-UBND

Bấm vào đây để tải file PDF văn bản 3182/QĐ-UBND

Hướng dẫn áp dụng giá ca máy thành phố Đà Nẵng năm 2020 theo Quyết định 3182/QĐ-UBND

Dự toán Eta đã cập nhật đầy đủ nội dung bảng giá ca máy vào dữ liệu phần mềm; người dùng chỉ cần tải và áp trực tiếp trên phần mềm, phục vụ cho công việc.

Hướng dẫn áp dụng bằng Video

Bước 1 : Tại bảng giá ca máy, click chuột phải chọn ” Lắp giá thông báo từ cơ sở dữ liệu”

Bước 2: Tải về nội dung văn bản 3182/QĐ-UBND.

Bước 3: Áp dụng theo khu vực.

Trong quá trình áp dụng nếu có vướng mắc vui lòng liên hệ với

Mobile – Zalo : 0916946336 ( Trịnh Đỗ )

Các tin khác
 • Hướng dẫn áp dụng thông tư 02/2020/TT-BXD trên phần mềm dự toán Eta
 • Bảng giá ca máy tỉnh Sóc Trăng năm 2020 theo Quyết định 2576/QĐ-UBND
 • Tổng hợp công bố bảng giá ca máy các tỉnh thành năm 2020
 • Đơn giá nhân công tỉnh Sóc Trăng năm 2020 theo Quyết định 2575/QĐ-UBND
 • Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Yên Bái năm 2020 theo Quyết định 1952/QĐ-UBND
 • Bảng giá ca máy tỉnh Hà Tĩnh năm 2020 theo quyết định 131/QĐ-SXD
 • Bảng giá ca máy tỉnh Quảng Ngãi năm 2020 theo Quyết định số 481/QĐ-UBND
 • HƯỚNG DẪN LẬP DỰ TOÁN TỈNH KIÊN GIANG NĂM 2020 MỚI NHẤT
 • Bảng giá ca máy tỉnh Phú Yên năm 2020 theo Quyết định 140/QĐ-SXD
 • Giá nhân công tỉnh Phú Yên năm 2020 theo Quyết định 139/QĐ-SXD
 • Đơn giá nhân công Hải Phòng năm 2020 theo Quyết định 22/2020/QĐ-UBND
 • Bảng giá ca máy tỉnh Phú Thọ năm 2020 theo Quyết định 2324/QĐ-UBND
 • Đơn giá nhân công Thành phố Đà Nẵng năm 2020 theo Quyết định 3181/QĐ-UBND
 • Bảng giá ca máy tỉnh Hậu Giang năm 2020 theo Quyết định số 86/QĐ-SXD
 • Đơn giá nhân công tỉnh Hậu Giang năm 2020 theo Quyết định 86/QĐ-SXD
 • Call Now Button