Giá nhân công tỉnh Phú Yên năm 2020 theo Quyết định 139/QĐ-SXD

Ngày 05 tháng 09 năm 2020 Sở Xây dựng tỉnh Phú Yên ban hành Quyết định số 139/QĐ-SXD; về việc công bố đơn giá nhân công tỉnh Phú Yên năm 2020. Giá nhân công là cơ sở để các cơ quan, tổ chức, cá tham khảo, áp dụng trong công tác lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng các công trình trên địa bàn tỉnh Phú Yên

Giá nhân công tỉnh Phú Yên năm 2020 theo Quyết định 139/QĐ-SXD

Căn cứ ban hành

Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14 tháng 8 năm 2019 của Chính phủ; về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

Thông tư số 09/2019/TT-BXD ngày 26 tháng 12 năm 2019 của Chính Phủ; hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Thông tư số 15/2019/TT-BXD ngày 26 tháng 12 năm 2019 của Bộ Xây dựng; trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định đơn giá nhân công xây dựng.

Thông tư số 02/2020/TT-BXD ngày 20/7/2020 của Bộ Xây dựng; sửa đổi, bổ sung một số điều của 04 Thông tư liên quan đến quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Hướng dẫn áp dụng giá nhân công tỉnh Phú Yên năm 2020

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Về xử lý chuyển tiếp được hướng dẫn như sau :

 1. Các gói thầu xây dựng đã ký hợp đồng trước thời điểm có hiệu của Quyết định này thì thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết.
 2. Trường hợp tổng mức đầu tư, dự toán xây dựng công trình đã được phê duyệt trước thời điểm có hiệu lực của Quyết định này; và chưa ký hợp đồng xây dựng thì Chủ đầu tư tổ chức thực hiện theo đúng các quy định của pháp luật hiện có.

Ban hành kèm theo Quyết định là phụ lục bảng giá nhân công trung bình; được chia làm 2 vùng :

 1. Vùng III: gồm Thành phố Tuy Hòa, thị xã Sông Cầu và thị xã Đông Hòa.
 2. Vùng IV : Gồm các huyện Tuy An, Phú Hòa, Tây Hòa, Đông Xuân, Sơn Hòa và Sông Hinh.

Giá nhân công tỉnh Phú Yên năm 2020 theo Quyết định 139/QĐ-SXD

BẤM VÀO ĐÂY ĐỂ TẢI PDF BẢNG CÔNG BỐ NHÂN CÔNG

Hướng dẫn áp dụng giá nhân công tỉnh Phú Yên năm 2020 theo Quyết định 139/QĐ-SXD trên phần mềm dự toán Eta

Phần mềm dự toán Eta đã cập nhật đày đủ nội dung Quyết định vào phần mềm; quý khách vui lòng tải để sử dụng phục vụ cho công việc.

Để áp dụng bạn tiến hành như sau :

Bước 1 : Tại sheet nhân công chọn chuột phải rồi chọn : Lắp giá thông báo từ cơ sở dữ liệu

Bước 2 : Tải về công bố giá nhân công

Bước 3 : Áp dụng theo vùng lập dự toán muốn làm.

Trong quá trình áp dụng nếu có vướng mắc vui lòng liên hệ với

Mobile – Zalo : 0916946336 ( Trịnh Đỗ )

Các tin khác
 • Hướng dẫn áp dụng thông tư 02/2020/TT-BXD trên phần mềm dự toán Eta
 • Bảng giá ca máy tỉnh Sóc Trăng năm 2020 theo Quyết định 2576/QĐ-UBND
 • Tổng hợp công bố bảng giá ca máy các tỉnh thành năm 2020
 • Đơn giá nhân công tỉnh Sóc Trăng năm 2020 theo Quyết định 2575/QĐ-UBND
 • Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Yên Bái năm 2020 theo Quyết định 1952/QĐ-UBND
 • Bảng giá ca máy tỉnh Hà Tĩnh năm 2020 theo quyết định 131/QĐ-SXD
 • Bảng giá ca máy tỉnh Quảng Ngãi năm 2020 theo Quyết định số 481/QĐ-UBND
 • HƯỚNG DẪN LẬP DỰ TOÁN TỈNH KIÊN GIANG NĂM 2020 MỚI NHẤT
 • Bảng giá ca máy tỉnh Phú Yên năm 2020 theo Quyết định 140/QĐ-SXD
 • Đơn giá nhân công Hải Phòng năm 2020 theo Quyết định 22/2020/QĐ-UBND
 • Bảng giá ca máy tỉnh Phú Thọ năm 2020 theo Quyết định 2324/QĐ-UBND
 • Giá ca máy thành phố Đà Nẵng năm 2020 theo Quyết định 3182/QĐ-UBND
 • Đơn giá nhân công Thành phố Đà Nẵng năm 2020 theo Quyết định 3181/QĐ-UBND
 • Bảng giá ca máy tỉnh Hậu Giang năm 2020 theo Quyết định số 86/QĐ-SXD
 • Đơn giá nhân công tỉnh Hậu Giang năm 2020 theo Quyết định 86/QĐ-SXD
 • Call Now Button