Giá vật liệu xây dựng địa bàn tỉnh Thanh Hóa quý 2 năm 2017

CÔNG BỐ GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG QUÝ 2 NĂM 2017 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THANH HÓA

(Kèm theo Công bố số 3574/LSXD-TC ngày05/07/2017 của liên sở Xây dựng-Tài chính tỉnh Thanh Hóa )

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/06/2014 ;

Căn cứ Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/03/2015; Của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng ;

Căn cứ Nghị định số 124/2007/NĐ-CP ngày 31/7/2007 của chính phủ về quản lý vật liệu xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10/03/2016; Của Bộ xây dựng về hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 04/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ; về việc  tăng cường dùng vật tư, hàng hóa sản xuất trong nước; trong công tác đấu thầu các dự án phát triển và hoạt động mua sắm thường xuyên.

Căn cứ biến động giá vật liệu xây dựng trên địa bàn Tỉnh Thanh Hóa; liên sở Xây dựng – Tài chính tỉnh Thanh Hóa; Công bố giá vật liệu xây dựng đến hiện trường xây lắp quý 2 năm 2017;

NỘI DUNG CÔNG BỐ:

 1. Công bố giá cái loại vật liệu phổ biến, đạt tiêu chuẩn; làm cơ sở cho Chủ đầu tư tham khảo, quyết định việc vận dụng để lập; điều chỉnh dự toán xây dựng công trình sử dụng nguồn vốn Nhà nước; đối với các khối xây lắp thực hiện Quý 2/2017.
 2. Mức giá Công bố ở điểm 1 là mức giá bình quân đến hiện trường xây lắp chưa có VAT tại các khu vực ; Thành phố Thanh Hóa, thị xã Bỉm Sơn, thị xã là mức giá bình quân trong toàn cụm tại những địa điểm  mà phương tiện cơ giới đến được.
 3. Tại thời điểm lập dự toán công trình; những loại vật liệu có biến động giá so với Công bố giá này hoặc  các loại vật liệu khác không có trong Công bố giá vật liệu của Liên Sở thì Chủ đầu tư; Nhà thầu xây dựng  căn cứ trên cơ sở báo giá của nhà sản xuất; thông tin của nhà cung cấp hoặc giá đã được áp dụng cho công trình khác có tiêu chuẩn; chất lượng để xác định giá vật liệu xây dựng  ở từng thời điểm  và chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc xác định giá vật liệu đău vào công trình.
 4. Trong quá trình thực hiện có vấn đề vướng mắc; đề nghị phản ánh về Liên sở Xây dựng- Tài Chính để xem xét, giải quyết theo quy định.

Chi tiết phụ lục kèm theo công bố (Tại đây).

Hướng dẫn tải và update giá vật liệu trên Phần mềm Dự toán Eta (Tại đây)

Trong quá trình sử dụng Phần mềm Dự toán Eta nếu có thắc mắc các bạn vui lòng liên hệ số máy: 1900636314 hoặc 0936 565 638  – 0243 9908038 để được hỗ trợ. Ngoài ra các vấn đề thắc mắc về Dự toán Eta còn được giải đáp trên Fanpage của Dự toán Eta Tại đây

 

Các tin khác
 • Tổng hợp công bố giá vật liệu xây dựng 63 tỉnh thành phố năm 2021
 • Tổng hợp công bố giá vật liệu xây dựng Bến Tre năm 2021
 • Tổng hợp công bố giá vật liệu xây dựng Cần Thơ năm 2021
 • Tổng hợp công bố giá vật liệu xây dựng Đà Nẵng năm 2021
 • Tổng hợp công bố giá vật liệu xây dựng Hà Nội năm 2021
 • Tổng hợp công bố giá vật liệu xây dựng Vũng Tàu năm 2021
 • Tổng hợp công bố giá vật liệu xây dựng Bạc Liêu năm 2021
 • Tổng hợp công bố giá vật liệu xây dựng Phú Yên năm 2021
 • Tổng hợp công bố giá vật liệu xây dựng Yên Bái năm 2021
 • Tổng hợp công bố giá vật liệu xây dựng Vĩnh Phúc năm 2021
 • Tổng hợp công bố giá vật liệu xây dựng Vĩnh Long năm 2021
 • Tổng hợp công bố giá vật liệu xây dựng Tuyên Quang năm 2021
 • Tổng hợp công bố giá vật liệu xây dựng Trà Vinh năm 2021
 • Tổng hợp công bố giá vật liệu xây dựng Tiền Giang năm 2021
 • Tổng hợp công bố giá vật liệu xây dựng Thanh Hóa năm 2021
 • Call Now Button