Giá vật liệu xây dựng Hà Nam Quý 3-2017

CÔNG BỐ GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG QUÝ 3 NĂM 2017 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ NAM

( Kèm theo Công bố số 1710/CB-XSD ngày 27/9/2017 của sở xây dựng Hà Nam )

Căn cứ Luật giá số 11/2012QH13 ngày 20/6/2012;

Căn cứ Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ; quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều luật giá;

Căn cứ Nghị định số 24a/2016/NĐ-CP ngày 05/4/2016 của Chính phỉ về quản lý vật liệu xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/03/2015 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng ;

Căn cứ Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10/03/2016 của Bộ xây dựng; về hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ các Văn bản của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam: Công bố số 2938/UBND-GTXD ngày 05 tháng 12 năm 2016; về việc thực hiện công bố giá vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh; Văn bản số 406/UBND-GTXD ngày 24/02/2017; về việc chấp nhận phương pháp xác định giá vật liệu xây dựng để công bố trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

Phạm vi áp dụng 

1.Giá vật liệu xây dựng trong bảng công bố bao gồm giá vật liệu tại nguồn cung cấp ( giá vật liệu trên phương tiện vận chuyển), chi phí vận chuyển bình quân đến khu vực cần công bố và các chi phí khác ( nếu có ).

2.Giá vật liệu xây dựng được công bố là giá sản phẩm đã được lưu hành phân phối trên thị trường; ( đã bán trong quý công bố, giá trong công bố không mang tính chất dự báo trước); được các đơn vị sản xuất, đơn vị cung ứng ( đại lý cấp 1 ) cung cấp. Giá trong công bố mang tính chất tham khảo khi tính chi phí xây dựng tại thời điểm lập dự toán.

3.Trường hợp giá vật liệu xây dựng theo công bố giá không phù hợp để tham khảo; các loại vật liệu xây dựng không có trong công bố giá vật liệu xây dựng; thì Chủ đầu tư phải xác định giá vật liệu theo đúng nguyên tắc xác định giá.

4.Chủ đầu tư, các tổ chức và cá nhân hoàn toàn chịu trách nhiệm khi sử dụng giá vật liệu; vật tư trong công bố này đối với việc lập, thẩm định, thẩm tra, phê duyệt quyết toán; điều chỉnh dự toán công trình và các nội dung khác theo quy định của pháp luật.

Giá vật liệu công bố : giá vật liệu xây dựng công bố tại các Bảng giá ( đính kèm theo Văn bản ). Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc; đề nghị các tổ chức, cá nhân có ý kiến bằng văn bản gửi về Sở Xây dựng.

Chi tiết phụ lục kèm theo công bố (Tại đây).

Hướng dẫn tải và update giá vật liệu trên Phần mềm Dự toán Eta (Tại đây)

Trong quá trình sử dụng Phần mềm Dự toán Eta nếu có thắc mắc các bạn vui lòng liên hệ số máy: 1900636314 hoặc 0936 565 638  – 0243 9908038 để được hỗ trợ. Ngoài ra các vấn đề thắc mắc về Dự toán Eta còn được giải đáp trên Fanpage của Dự toán Eta Tại đây

 

Các tin khác
 • Tổng hợp công bố giá vật liệu xây dựng 63 tỉnh thành phố năm 2021
 • Tổng hợp công bố giá vật liệu xây dựng Bến Tre năm 2021
 • Tổng hợp công bố giá vật liệu xây dựng Cần Thơ năm 2021
 • Tổng hợp công bố giá vật liệu xây dựng Đà Nẵng năm 2021
 • Tổng hợp công bố giá vật liệu xây dựng Hà Nội năm 2021
 • Tổng hợp công bố giá vật liệu xây dựng Vũng Tàu năm 2021
 • Tổng hợp công bố giá vật liệu xây dựng Bạc Liêu năm 2021
 • Tổng hợp công bố giá vật liệu xây dựng Phú Yên năm 2021
 • Tổng hợp công bố giá vật liệu xây dựng Yên Bái năm 2021
 • Tổng hợp công bố giá vật liệu xây dựng Vĩnh Phúc năm 2021
 • Tổng hợp công bố giá vật liệu xây dựng Vĩnh Long năm 2021
 • Tổng hợp công bố giá vật liệu xây dựng Tuyên Quang năm 2021
 • Tổng hợp công bố giá vật liệu xây dựng Trà Vinh năm 2021
 • Tổng hợp công bố giá vật liệu xây dựng Tiền Giang năm 2021
 • Tổng hợp công bố giá vật liệu xây dựng Thanh Hóa năm 2021
 • Call Now Button