Giá vật liệu xây dựng Hòa Bình Quý III-2017

CÔNG BỐ GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG QUÝ III NĂM 2017 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÒA BÌNH

( Kèm theo Văn bản số 1831/SXD-KT&VLXD ngày 13/9/2017 của Sở Xây dựng Tỉnh Hòa Bình )

Căn cứ Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/03/2015 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng ;

Căn cứ Quyết định số 13/2016/QĐ-UBND ngày 21/4/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình; ban hành Quy định vị trí, chức năng; nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng tỉnh Hòa Bình.

Căn cứ Văn bản số 3231/VPUBND-CNXD ngày 03/7/2017 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình về công bố giá vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh.

Sở Xây dựng công bố giá một số loại vật liệu xây dựng chủ yếu tại thời điểm quý III năm 2017; để các cơ quan, tổ chức; cá nhân cô liên quan tham khảo trong việc xác định chi phí đầu tư xây dựng công trình trong quý III năm 2017;( Có phụ lục kèm theo) được đăng tải trên trang Website của Sở Xây dựng Hòa Bình.

Giá một số loại vật liệu xây dựng chủ yếu; được công bố tại Phụ lục kèm theo được Sở Xây dựng xác định trên cơ sở khảo sát bán các loại sản phẩm vật liệu xây dưng; báo giá của các đơn vị sản xuất, kinh doanh trên địa bản tỉnh và các đại lý chính thức của các nhà sản xuất; đối với các loại vật liệu xây dựng không sản xuất trực tiếp trên địa bàn tỉnh.

Giá vật liệu xây dựng được công bố tại Phụ lục kèm theo; công văn này để các chủ đầu tư, các tổ chức và cá nhân có liên quan tham khảo trong quá trình lập đơn giá xây dựng công trình; và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/03/2015; của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

Các chủ đầu tư xây dựng công trình căn cứ phương pháp lập đơn giá xây dựng công trình;yêu cầu kỹ thuật, biện pháp thi công cụ thể của từng công trình để tổ chức lập đơn giá công trình; giá xây dựng tổng hợp làm cơ sở cho việc xác định tổng mức đầu tư; và dự toán xây dựng công trình để quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/03/2015 ;của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

Các chủ đầu tư xây dựng công trình tự chịu trách nhiệm trong việc tham khảo; quyết định vận dụng hoặc áp dụng giá vật liệu xây dựng; được công bố tại phụ lục ban hành kèm theo văn bản này để lập đơn giá xây dựng công trình. Giá vật liệu xây dựng phải được xác định phù hợp với tiêu chuẩn; chủng loại vật liệu sử dụng cho từng công trình cụ thể; và phù hợp với mặt bằng giá cả thị trường tại thời điểm xây dựng và khu vực xây dựng công trình.

Đối với các vật liệu xây dựng không có trong công bố này thì chủ đầu tư; các tổ chức, cá nhân có liên quan tham khảo công bố các tháng liền kề; hoặc căn cứ vào mặt bằng giá cả thị trường; hóa đơn của nhà sản xuất, thông tin giá của nhà cung cấp chính thức theo từng thời điểm; để xác định giá vật liệu trên cơ sở đảm bảo về tiêu chuẩn, chất lượng; chủng loại vật liệu cho từng công trình cụ thể và chịu trách nhiệm về tính trung thực; chính xác trong việc xác định giá vật liệu để lập đơn giá xây dựng công trình.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề gì vướng mắc; đề nghị các cơ quan tổ chức, cá nhân phản ánh về Sở Xây dựng để xem xét, giải quyết .

Chi tiết file công bố giá (Tại đây) 

Hướng dẫn tải và update giá vật liệu trên Phần mềm Dự toán Eta (Tại đây)

Trong quá trình sử dụng Phần mềm Dự toán Eta nếu có thắc mắc các bạn vui lòng liên hệ số máy: 1900636314 hoặc 0936 565 638  – 0243 9908038 để được hỗ trợ. Ngoài ra các vấn đề thắc mắc về Dự toán Eta còn được giải đáp trên Fanpage của Dự toán Eta tại đây

Các tin khác
 • Tổng hợp công bố giá vật liệu xây dựng 63 tỉnh thành phố năm 2021
 • Tổng hợp công bố giá vật liệu xây dựng Bến Tre năm 2021
 • Tổng hợp công bố giá vật liệu xây dựng Cần Thơ năm 2021
 • Tổng hợp công bố giá vật liệu xây dựng Đà Nẵng năm 2021
 • Tổng hợp công bố giá vật liệu xây dựng Hà Nội năm 2021
 • Tổng hợp công bố giá vật liệu xây dựng Vũng Tàu năm 2021
 • Tổng hợp công bố giá vật liệu xây dựng Bạc Liêu năm 2021
 • Tổng hợp công bố giá vật liệu xây dựng Phú Yên năm 2021
 • Tổng hợp công bố giá vật liệu xây dựng Yên Bái năm 2021
 • Tổng hợp công bố giá vật liệu xây dựng Vĩnh Phúc năm 2021
 • Tổng hợp công bố giá vật liệu xây dựng Vĩnh Long năm 2021
 • Tổng hợp công bố giá vật liệu xây dựng Tuyên Quang năm 2021
 • Tổng hợp công bố giá vật liệu xây dựng Trà Vinh năm 2021
 • Tổng hợp công bố giá vật liệu xây dựng Tiền Giang năm 2021
 • Tổng hợp công bố giá vật liệu xây dựng Thanh Hóa năm 2021
 • Call Now Button