Giá vật liệu xây dựng Khánh Hòa Quý III-2017

CÔNG BỐ GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG QUÝ III NĂM 2017 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KHÁNH HÒA

( Kèm theo Công bố số 3560/CBGVL-LS ngày 20/9/2017 của Liên sở Xây dựng – Tài chính tỉnh Khánh Hòa)

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/06/2014 ;

Căn cứ Luật giá số 11/2012QH13 ngày 20/6/2012;

Căn cứ Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/03/2015 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng ;

Căn cứ Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ; về quy định chi tiết một số điều của Luật giá về thẩm định giá.

Căn cứ Nghị định số 89/2013/NĐ-CP ngày 06/8/2009 của UBND tỉnh; về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính;

Căn cứ Chứng thư thẩm định giá số 117/2017/CT-ĐS ngày 14/9/2017; của Công ty Cổ Phần Tư vấn Đầu tư và Thẩm định giá Sao Việt.

Liên Sở Xây dựng – Tài chính tỉnh Khánh Hòa công bố bảng giá vật liệu xây dựng chủ yếu trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa Quý III năm 2017 ;

Giá vật liệu trong Bảng giá vật liệu xây dựng được xác định; trên cơ sở khảo sát mặt bằng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa; và Chứng thư thẩm định giá của Công ty Cổ phần đầu tư và thẩm định giá Sao Việt.

Chi tiết phụ lục kèm theo công bố (Tại đây).

Hướng dẫn tải và update giá vật liệu trên Phần mềm Dự toán Eta (Tại đây)

Trong quá trình sử dụng Phần mềm Dự toán Eta nếu có thắc mắc các bạn vui lòng liên hệ số máy: 1900636314 hoặc 0936 565 638  – 0243 9908038 để được hỗ trợ. Ngoài ra các vấn đề thắc mắc về Dự toán Eta còn được giải đáp trên Fanpage của Dự toán Eta tại đây

 

Các tin khác
 • Tổng hợp công bố giá vật liệu xây dựng 63 tỉnh thành phố năm 2021
 • Tổng hợp công bố giá vật liệu xây dựng Bến Tre năm 2021
 • Tổng hợp công bố giá vật liệu xây dựng Cần Thơ năm 2021
 • Tổng hợp công bố giá vật liệu xây dựng Đà Nẵng năm 2021
 • Tổng hợp công bố giá vật liệu xây dựng Hà Nội năm 2021
 • Tổng hợp công bố giá vật liệu xây dựng Vũng Tàu năm 2021
 • Tổng hợp công bố giá vật liệu xây dựng Bạc Liêu năm 2021
 • Tổng hợp công bố giá vật liệu xây dựng Phú Yên năm 2021
 • Tổng hợp công bố giá vật liệu xây dựng Yên Bái năm 2021
 • Tổng hợp công bố giá vật liệu xây dựng Vĩnh Phúc năm 2021
 • Tổng hợp công bố giá vật liệu xây dựng Vĩnh Long năm 2021
 • Tổng hợp công bố giá vật liệu xây dựng Tuyên Quang năm 2021
 • Tổng hợp công bố giá vật liệu xây dựng Trà Vinh năm 2021
 • Tổng hợp công bố giá vật liệu xây dựng Tiền Giang năm 2021
 • Tổng hợp công bố giá vật liệu xây dựng Thanh Hóa năm 2021
 • Call Now Button