Giá vật liệu xây dựng tỉnh Bắc Giang tháng 8-2018 theo công bố 08/CBGVLXD-LS

Ngày 31/8/2018 Liên sở Xây dựng – Tài chính tỉnh Bắc Giang đã ban hành Giá vật liệu xây dựng tỉnh Bắc Giang tháng 8-2018 theo công bố 08/CBGVLXD-LS. Hiện tại phần mềm Dự toán Eta đã cập nhật đầy đủ số liệu của bảng công bố giá này. Quý khách nhanh chóng tải về để sử dụng.

Hướng dẫn áp dụng giá vật liệu xây dựng tỉnh Bắc Giang tháng 8-2018 theo công bố 08/CBGVLXD-LS như sau:

Bước 1: Tại Sheet Giá vật liệu các bạn Click phải chuột và chọn Menu Lắp giá thông báo từ cơ sở dữ liệu.

Giá vật liệu xây dựng tỉnh Bắc Giang tháng 8-2018

Bước 2: Cửa sổ mới hiện ra các bạn chọn thời gian áp giá vật liệu xây dựng tỉnh Bắc Giang tháng 8-2018; sau đó Click vào các nút tải giá thông báo. Sau khi tải xong các bạn lập dự toán tại khu vực nào thì chọn khu vực đó để áp giá. Có 03 hình thức áp giá vật liệu gồm: áp giá thấp nhât; áp giá cao nhất và áp giá nâng cao. Các bạn thực hiện theo hướng dẫn ở hình sau đây.

công bố 08/CBGVLXD-LS

Cơ sở xác định giá vật liệu xây dựng tỉnh Bắc Giang tháng 8-2018 theo công bố 08/CBGVLXD-LS

Căn cứ Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 06/2016/NĐ-CP ngày 10/3/2016; của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 739/2014/QĐ-UBND ngày 05/11/2014; của UBND tỉnh về ban hành Quy định quản lý nhà nước trong lĩnh vực giá áp dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang;

Căn cứ Quyết định số 535/2016/QĐ-UBND ngày 14/9/2016; của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định một số nội dung về quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang;

Tải file PDF Giá vật liệu xây dựng tỉnh Bắc Giang tháng 8-2018 theo công bố 08/CBGVLXD-LS tại đây

Các tin khác
 • Cập nhật công bố giá vật liệu xây dựng tỉnh Lai Châu tháng 12-2018
 • Cập nhật công bố giá vật liệu xây dựng tỉnh Bình Dương tháng 12-2018
 • Cập nhật công bố giá vật liệu xây dựng tỉnh Thái Bình tháng 12-2018
 • Cập nhật công bố giá vật liệu xây dựng tỉnh Nghệ An quý 4-2018
 • Cập nhật công bố giá vật liệu xây dựng tỉnh Bắc Giang tháng 1-2019
 • Cập nhật công bố giá vật liệu xây dựng tỉnh Đồng Tháp tháng 12-2018
 • Cập nhật công bố giá vật liệu xây dựng Đà Nẵng quý 4-2018
 • Cập nhật công bố giá vật liệu xây dựng tỉnh Phú Thọ tháng 1-2019
 • Cập nhật công bố giá vật liệu xây dựng Cần Thơ tháng 1-2019
 • Cập nhật giá vật liệu xây dựng Vĩnh Phúc tháng 12-2018
 • Cập nhật công bố giá vật liệu xây dựng tỉnh Quảng Ninh quý 4-2018
 • Cập nhật công bố giá vật liệu xây dựng tỉnh Khánh Hòa quý 4-2018
 • Cập nhật công bố giá vật liệu xây dựng tỉnh Lạng Sơn tháng 12-2018
 • Cập nhật công bố giá vật liệu xây dựng tỉnh Hà Nam quý 4-2018
 • Cập nhật công bố giá vật liệu xây dưng Hồ Chí Minh quý 4-2018