Giá vật liệu xây dựng tỉnh Đồng Tháp tháng 4 năm 2018

Căn cứ Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/03/2015 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Liên sở Tài chính – Xây dựng  công bố giá bán một số loại vật liệu xây dựng; trên thị trường Đồng Tháp tháng 4 năm 2018; kèm theo Công bố số 20/CB-LS ngày 09 tháng 05 năm 2018.

Chi tiết và hướng dẫn sử dụng Công bố số 20/CB-LS :

Công bố gồm 2 phần:

 • Phần 1: GIÁ VẬT LIỆU TẠI NƠI SẢN XUẤT VÀ THÀNH PHỐ CAO LÃNH
 • Phần 2:GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG TẠI CÁC HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ

Kèm theo đó là phụ lục địa chỉ các nhà cung cấp trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

Ngoài các vật liệu có ghi chú giá đến chân công trình trong toàn tỉnh; các loại vật liệu khác là giá bán tại các bến, bãi của cửa hàng kinh doanh; chưa tính chi phí vận chuyển đến công trình xây dựng.

Tất cả sản phẩm, vật liệu, vật tư đã tính thuế giá trị gia tăng (VAT); trừ những sản phẩm, vật liệu, vật tư ghi rõ chưa tính thuế giá trị gia tăng.

Loại vật liệu hoặc giá vật liệu có đánh dấu (*) là có thay đổi giá (tăng, giảm); hoặc có bổ sung danh mục so với tháng trước.

Đơn giá này dùng để tham khảo lập dự toán công trình; và quản lý chi phí đầu tư xây dựng các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước; và vốn nhà nước ngoài ngân sách quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều 60 Luật Xây dựng.

Đối với gói thầu sử dụng vốn nhà nước thuộc hình thức chỉ định thầu; nếu sản phẩm, vật liệu, vật tư có cùng tính năng kỹ thuật tương đương có giá công bố khác nhau; thì ưu tiên sử dụng loại có giá thấp hơn được tính đến chân công trình (bao gồm vật liệu, vật tư, sản phẩm và chi phí vận chuyển).

Tải file công bố giá Tại đây.

Tải thêm công bố giá năm 2018 tỉnh Đồng Tháp :

Công bố giá tháng 1 năm 2018 Tại đây.

Công bố giá tháng 2 năm 2018 Tại đây.

Công bố giá tháng 3 năm 2018 Tại đây.

Hướng dẫn áp dụng giá công bố giá vật liệu các tỉnh thành trên Phần mềm dự toán ETA:

Mọi chi tiết xin liên hệ : 1900 636314 – 0246 327 8333

Website : dutoaneta.vn

Các tin khác
 • Tổng hợp công bố giá vật liệu xây dựng Ninh Bình năm 2023
 • Tổng hợp công bố giá vật liệu xây dựng 63 tỉnh thành phố năm 2023
 • Tổng hợp công bố giá vật liệu xây dựng Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2023
 • Tổng hợp công bố giá vật liệu xây dựng Hồ Chí Minh năm 2023
 • Tổng hợp công bố giá vật liệu xây dựng Hà Nội năm 2023
 • Tổng hợp công bố giá vật liệu xây dựng Hải Phòng năm 2023
 • Tổng hợp công bố giá vật liệu xây dựng Đà Nẵng năm 2023
 • Tổng hợp công bố giá vật liệu xây dựng Cần Thơ năm 2023
 • Tổng hợp công bố giá vật liệu xây dựng Phú Yên năm 2023
 • Tổng hợp công bố giá vật liệu xây dựng Yên Bái năm 2023
 • Tổng hợp công bố giá vật liệu xây dựng Vĩnh Phúc năm 2023
 • Tổng hợp công bố giá vật liệu xây dựng Vĩnh Long năm 2023
 • Tổng hợp công bố giá vật liệu xây dựng Tuyên Quang năm 2023
 • Tổng hợp công bố giá vật liệu xây dựng Trà Vinh năm 2023
 • Tổng hợp công bố giá vật liệu xây dựng Tiền Giang năm 2023
 • Popup chat chân trang