Giá vật liệu xây dựng địa bàn tỉnh Ninh Bình tháng 11 năm 2017

CÔNG BỐ GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG THÁNG 11 NĂM 2017 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH BÌNH

(Kèm theo Công bố số 2026/CBLS-XS-TC; ngày 21/12/ 2017 của liên sở Xây dựng-Tài Chính tỉnh Ninh Bình )

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/06/2014 ;

Căn cứ Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/03/2015; Của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng ;

Căn cứ nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013; Của chính phủ Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật thuế giá trị gia tăng.

Căn cứ Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10/03/2016; Của Bộ xây dựng về hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ giá và diễn biến cụ thể của vật liệu xây dựng, vật tư kỹ thuật; Máy móc thiết bị tháng 11/2017 tại thành phố Ninh Bình và các huyện, thành phố trong tỉnh;

LIÊN SỞ XÂY DỰNG- TÀI CHÍNH CÔNG BỐ :

1.Mức giá bình quân vật liệu xây dựng – thiết bị; đến hiện trường xây lắp  tại trung tâm thành phố Ninh Bình trong tháng 11/2017. ( Có  bảng giá kèm theo ). Đối với các công trình ngoài thành phố Ninh Bình; mức giá  được tính thêm hệ số khu vực tại quyế định số 593/QĐ-UBND; ngày 14/3/2017 về việc phê duyệt hệ số đát san lắp mặt bằng; và hệ số giá một số VLXD tính bình quân đến cụm xã; phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.

2. Mức giá nêu tại điểm 1 của Công bố này để cơ quan quản lý; các tổ chức, cá nhân hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh Ninh Bình lựa chọn; tham khảo trong quá trình lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

3. Chủ đầu tư  hoàn toàn chịu trách nhiệm khi sử dụng giá vật liệu công công bố này.

4.Một số vật liệu chưa có trong bảng công bố ; chủ đầu tư có trách nhiệm khảo sát và tự quyết định giá vật liệu khi lập dự toán; quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình; đảm bảo phù hợp với yêu cầu từng công trình.

Chi tiết phụ lục kèm theo công bố (Tại đây).

Hướng dẫn tải và update giá vật liệu trên Phần mềm Dự toán Eta (Tại đây)

Trong quá trình sử dụng Phần mềm Dự toán Eta nếu có thắc mắc các bạn vui lòng liên hệ số máy: 1900636314 hoặc 0936 565 638  – 0243 9908038 để được hỗ trợ. Ngoài ra các vấn đề thắc mắc về Dự toán Eta còn được giải đáp trên Fanpage của Dự toán Eta Tại đây

 

Các tin khác
 • Tổng hợp công bố giá vật liệu xây dựng 63 tỉnh thành phố năm 2021
 • Tổng hợp công bố giá vật liệu xây dựng Bến Tre năm 2021
 • Tổng hợp công bố giá vật liệu xây dựng Cần Thơ năm 2021
 • Tổng hợp công bố giá vật liệu xây dựng Đà Nẵng năm 2021
 • Tổng hợp công bố giá vật liệu xây dựng Hà Nội năm 2021
 • Tổng hợp công bố giá vật liệu xây dựng Vũng Tàu năm 2021
 • Tổng hợp công bố giá vật liệu xây dựng Bạc Liêu năm 2021
 • Tổng hợp công bố giá vật liệu xây dựng Phú Yên năm 2021
 • Tổng hợp công bố giá vật liệu xây dựng Yên Bái năm 2021
 • Tổng hợp công bố giá vật liệu xây dựng Vĩnh Phúc năm 2021
 • Tổng hợp công bố giá vật liệu xây dựng Vĩnh Long năm 2021
 • Tổng hợp công bố giá vật liệu xây dựng Tuyên Quang năm 2021
 • Tổng hợp công bố giá vật liệu xây dựng Trà Vinh năm 2021
 • Tổng hợp công bố giá vật liệu xây dựng Tiền Giang năm 2021
 • Tổng hợp công bố giá vật liệu xây dựng Thanh Hóa năm 2021
 • Call Now Button