Hệ số nhiên liệu phụ trong xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng

Hệ số nhiên liệu phụ trong xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng

Bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu về hệ số nhiên liệu phụ trong công tác xác định, tính toán giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng.

Khái niệm

Hệ số chi phí nhiên liệu phụ cho một ca máy làm việc, được xác định theo từng loại máy và điều kiện cụ thể của công trình.

Hệ số nhiên liệu phụ ảnh hưởng trực tiếp đến giá trị của một ca máy xây dựng công trình.

Chi phí của một ca máy được xác định theo công thức sau :

Bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu về hệ số nhiên liệu phụ trong công tác xác định, tính toán giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng.

Trong đó :

Ccm: giá ca máy (đồng/ca);
C
kh: chi phí khấu hao (đồng/ca);
C
sc: chi phí sửa chữa (đồng/ca);
C
nl: chi phí nhiên liệu, năng lượng (đồng/ca);
C
nc: chi phí nhân công điều khiển (đồng/ca);
C
cpk: chi phí khác (đồng/ca).

Các khoản chi phí trong giá ca máy được xác định trên cơ sở nguyên giá máy; định mức cao hao phí xác định giá ca máy và giá các yếu tố nhiên liệu, năng lượng, đơn giá nhân công.

Ta tìm hiểu sâu hơn về việc xác định chi phí nhiên liệu, năng lượng :

Chi phí nhiên liệu năng lượng trong giá ca máy được xác định theo công thức :

Trong đó:
C
nl: chi phí nhiên liệu, năng lượng trong giá ca máy (đồng/ca);
Đ
nl: định mức tiêu hao nhiên liệu, năng lượng loại i của thời gian máy làm
việc trong một ca;
G
nl: giá nhiên liệu loại i;
K
pi: hệ số chi phí nhiên liệu phụ loại i;
n: số loại nhiên liệu, năng lượng sử dụng trong một ca máy

Hệ số nhiên liệu phụ thường được quy định kèm theo Phụ lục  của các thông tư :

Qua các thời kỳ thì hệ số này có sự thay đổi phù hợp với điều kiện thay đổi

Hệ số nhiên liệu phụ thay đổi qua các văn bản 

1.Thông tư 06/2010/TT-BXD ngày 26 tháng 05 năm 2010 của Bộ Xây dựng; hướng dẫn xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình; thông tư này quy định hệ số nhiên liệu phụ như sau :

– Động cơ xăng: 1,03

– Động cơ Diezel: 1,05

– Động cơ điện: 1,07

2.Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng ;hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng. Thông tư này quy định hệ số nhiên liệu phụ như sau :

– Động cơ xăng: 1,01 đến 1,03

– Động cơ diesel: 1,02 đến 1,05

– Động cơ điện: 1,03 đến 1,07

3.Thông tư số 11/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng; hướng dẫn xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng :

– Máy và thiết bị chạy động cơ xăng: 1,02;

– Máy và thiết bị chạy động cơ diesel: 1,03;

– Máy và thiết bị chạy động cơ điện: 1,05.

4.Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ xây dựng; hướng dẫn phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng :

– Máy và thiết bị chạy động cơ xăng: 1,02;

– Máy và thiết bị chạy động cơ diesel: 1,03;

– Máy và thiết bị chạy động cơ điện: 1,05.

PHẦN MỀM DỰ TOÁN ETA CẬP NHẬT ĐẨY ĐỦ CÁCH TÍNH GIÁ CA MÁY CỦA CÁC THÔNG TƯ, VĂN BẢN CỦA BỘ XÂY DỰNG, BẢNG GIÁ CA MÁY CÁC TỈNH THÀNH PHỐ; QUÝ KHÁCH HÀNG CÀI ĐẶT SỬ DỤNG PHỤC VỤ CHO CÔNG VIỆC CỦA MÌNH.

Các tin khác
 • Công bố giá nhân công tỉnh Ninh Bình năm 2022
 • Hướng dẫn sử dụng đấu thầu qua mạng trên dự toán Eta
 • Đơn giá xây dựng tỉnh Thái Bình năm 2022 theo Quyết định số 1541/QĐ-UBND
 • Cập nhật giá xăng dầu ngày 21/7/2022
 • Các bước lập dự toán xây dựng công trình năm 2022
 • Đơn giá nhân công tỉnh Đắk Nông năm 2022 theo Quyết định số 671
 • Bảng giá ca máy tỉnh Đắk Nông năm 2022 theo Quyết định 703/SXD-KT&QLHDXD
 • Đơn giá công ích tỉnh Nam Định năm 2022 theo Quyết định 1244/QĐ-UBND
 • Đơn giá xây dựng tỉnh Nam Định năm 2022 theo Quyết định số 1232/QĐ-UBND
 • Bảng giá ca máy tỉnh Sóc Trăng năm 2022 theo Quyết định 59/QĐ-SXD
 • Đơn giá vật liệu xây dựng tỉnh Long An tháng 6/2021 theo công bố số 2588/CB-SXD
 • Cập nhật giá xăng dầu ngày 11/7/2022
 • So sánh các phần mềm dự toán phổ biến năm 2022
 • Đơn giá xây dựng tỉnh Ninh Thuận năm 2022 theo Quyết định 30/2022/QĐ-UBND
 • Cập nhật giá xăng dầu ngày 01/7/2022
 • Call Now Button