Hội nghị công bố đơn giá Đồng Nai năm 2021 và hướng dẫn sử dụng phần mềm Eta

Ngày 02/3/2021 Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai đã tổ chức Hội nghị công bố bộ đơn giá tỉnh Đồng Nai năm 2021 và hướng dẫn sử dụng phần mềm Eta. Bộ đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Đồng Nai gồm các quyết định như sau;

Quyết định số 06/2021/QĐ-UBND ngày 18/01/2021 của UBND tỉnh Đồng Nai (đơn giá phần xây dựng)

Quyết định số 03/2021/QĐ-UBND ngày 18/01/2021 của UBND tỉnh Đồng Nai (đơn giá phần lắp đặt)

Quyết định số 07/2021/QĐ-UBND ngày 18/01/2021 của UBND tỉnh Đồng Nai (đơn giá phần khảo sát)

Quyết định số 04/2021/QĐ-UBND ngày 18/01/2021 của UBND tỉnh Đồng Nai (đơn giá phần sửa chữa)

Quyết định số 05/2021/QĐ-UBND ngày 18/01/2021 của UBND tỉnh Đồng Nai (đơn giá phần thí nghiệm vật liệu)

Hội nghị công bố đơn giá và hướng dẫn sử dụng phần mềm Eta

Đến tham gia Hội nghị công bố bộ đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2021 và hướng dẫn sử dụng phần mềm Eta gồm các Sở; Ban ngành; UBND các huyện và các đơn vị, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng trên địa bản tỉnh. Tai Hội nghị các đại biểu đã được nghe đơn vị tư vấn xây dựng bộ đơn giá chia sẻ những điểm mới; những điểm khác biệt của bộ đơn giá mới so với các bộ đơn giá trước đây.

Tiếp đó các đại biểu tham dự hội nghị cũng đã được đơn vị tư vấn chia sẻ cách áp dụng bộ đơn giá mới và hướng dẫn sử dụng phần mềm Eta. Bộ đơn giá được tính toán trên nền tảng phần mềm Dự toán Eta do đó đảm bảo tính chính xác tuyệt đối về số liệu. Tại hội nghị Công ty cổ phần tin học Eta đã cung cấp các phần mềm dự toán bản quyền cho các sở chuyên ngành như Sở Xây dựng; Sở Giao thông; Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn…

Một số hình ảnh về hội nghị như sau:

Ông Lê Ngọc Hoàng (Phó Trưởng phòng Quản lý xây dựng) phát biểu khai mạc Hội nghị

Ông Nguyễn Mạnh Hà (Giám đốc Phân viện kinh tế xây dựng Miền Nam) phát biểu chia sẻ một số điểm mới của bộ đơn giá

Ông Trần Văn Hoàn (Giám đốc Công ty Eta) phát biểu hướng dẫn sử dụng phần mềm Eta trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

hướng dẫn sử dụng phần mềm Eta

Hình ảnh các đại biểu tham dự hội nghị và lắng nghe hướng dẫn áp dụng bộ đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2021

Các tin khác
 • Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Đắk Lắk 2021 theo Quyết định 09/2021/QĐ-UBND
 • Đơn giá nhân công tỉnh Trà Vinh năm 2021 theo Quyết định 171/QĐ-SXD
 • Bảng giá ca máy tỉnh Trà Vinh năm 2020 theo Quyết định số 172/QĐ-SXD
 • Đơn giá xây dựng tỉnh Bình Thuận năm 2021 theo Quyết định 869/QĐ-UBND
 • Bảng giá ca máy tỉnh Đắk Lắk năm 2021 theo Văn bản 01/SXD-KTVLXD
 • Đơn giá xây dựng tỉnh Tây Ninh năm 2021 theo Quyết định 3072/QĐ-UBND
 • Giá nhân công tỉnh Đắk Lắk năm 2021 theo Quyết định số 01/SXD-KTVLXD
 • Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Sơn La năm 2021 theo Quyết định số 2747/QĐ-UBND
 • Bảng giá ca máy tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2021 theo quyết định số 610/QĐ-UBND
 • Bảng giá ca máy tỉnh Bình Thuận năm 2021 theo Quyết định số 62/QĐ-SXD
 • Đơn giá nhân công tỉnh Bình Thuận năm 2021 theo Quyết định số 63/QĐ-SXD
 • Đơn giá công ích tỉnh Lạng Sơn năm 2021 theo Quyết định 596/QĐ-UBND
 • Đơn giá nhân công tỉnh Bến Tre năm 2020 theo Quyết định 2175/QĐ-UBND
 • Đơn giá xây dựng tỉnh Thanh Hóa năm 2021 theo Quyết định 366/QĐ-UBND
 • Hội nghị công bố đơn giá Lào Cai năm 2021 và hướng dẫn sử dụng Dự toán Eta
 • Call Now Button