Hội thảo Xây dựng Bộ đơn giá xây dựng cơ bản tỉnh Nghệ An

Hội thảo Xây dựng Bộ đơn giá xây dựng cơ bản tỉnh Nghệ An.

Hội thảo diễn ra sáng 18/11/2015; dưới sự chủ trì của các đồng chí Huỳnh Thanh Điền; phó chủ tịch UBND tỉnh; chủ tịch Hội đồng biên soạn Bộ đơn giá XDCB tỉnh; Huỳnh Thanh Cảnh; phó giám đốc Sở Xây dựng; phó chủ tịch Hội đồng biên soạn. Tham dự hội thảo có đại diện các ban ngành; hội liên quan; UBND các huyện thành thị và một số doanh nghiệp xây dựng trên địa bàn tỉnh.

Sự cần thiết của đơn giá xây dựng cơ bản tỉnh Nghệ An.

Hiện nay; trên địa bàn tỉnh Nghệ An đơn giá xây dựng cơ bản tỉnh Nghệ An được công bố tại một số quyết định ban hành đã lâu, nhiều nội dung của các định mức nêu trên đã được Bộ xây dựng điều chỉnh; bổ sung; thay thế cho phù hợp với thực tế thi công và công nghệ xây dựng ngày càng phát triển.

Mặt khác; nhân công trước đây các đơn giá XDCB đều tính theo bậc lương cũ đã bị bãi bỏ từ ngày 14/5/2013. Ngày 25/3/2015; Bộ xây dựng đã ban hành thông tư hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng. Các đơn giá XDCB tỉnh hiện hành không còn phù hợp; khi lập dự toán phải căn cứ các hướng dẫn của Sở xây dựng.  Đồng thời; trên thực tế xuất hiện nhiều loại vật liệu xây dựng, máy và thiết bị thi công xây dựng mới.

Đơn vi tư vấn lập đơn giá xây dựng cơ bản tỉnh Nghệ An

Trước tình hình đó ngày 6/4/2015; tỉnh Nghệ An đã có quyết định thành lập hội đồng biên soạn Bộ đơn giá xây dựng cơ bản tỉnh Nghệ An. Hội thảo được tổ chức nhằm lấy ý kiến rộng rãi của các doanh nghiệp để từ đó; đơn vị tư vấn là Công ty cổ phần tin học ETA và hội đồng biên soạn sẽ hoàn chỉnh để trình UBND tỉnh thông qua.

Tại hội thảo; các đại biểu đã được nghe giới thiệu về các thông tư; quyết định của Bộ Xây dựng về hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng; công bố định mức các hao phí xác định giá cả máy và thiết bị thi công xây dựng.

Đơn vị tư vấn tiếp nhận các góp ý tiếp tục hoàn thiện đơn giá xây dựng cơ bản tỉnh Nghệ An.

Sau khi nghe ý kiến góp ý của các đại biểu về một số nội dung trong  Bộ đơn giá xây dựng cơ bản tỉnh Nghệ An; đồng chí phó chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu đơn vi tư vấn; các thành viên Hội đồng biên soạn tiếp thu; hoàn chỉnh các nội dung của Bộ đơn giá xây dựng cơ bản tỉnh Nghệ An; đảm bảo phù hợp với các quy định của nhà nước cũng như đảm bảo chi phí của các nhà thầu xây dựng.

Đơn vị tư vấn cũng giới thiệu một số nội dung trong Bộ đơn giá xây dựng cơ bản tỉnh Nghệ An lần này gồm: Đơn giá xây dựng công trình phần xây dựng; xây lắp; khảo sát; sửa chữa; Đơn giá xây dựng cơ bản chuyên ngành xây lắp đường dây tải điện và lắp đặt trạm biến áp; Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng. Đồng thời giải đáp các băn khoăn; vướng mắc của các đại biểu về đơn giá xây dựng cơ bản trong quá trình thực tiễn đang diễn ra hiện nay.

đơn giá xây dựng cơ bản tỉnh Nghệ An

Các tin khác
 • Công bố giá nhân công tỉnh Ninh Bình năm 2022
 • Hướng dẫn sử dụng đấu thầu qua mạng trên dự toán Eta
 • Đơn giá xây dựng tỉnh Thái Bình năm 2022 theo Quyết định số 1541/QĐ-UBND
 • Cập nhật giá xăng dầu ngày 21/7/2022
 • Các bước lập dự toán xây dựng công trình năm 2022
 • Đơn giá nhân công tỉnh Đắk Nông năm 2022 theo Quyết định số 671
 • Bảng giá ca máy tỉnh Đắk Nông năm 2022 theo Quyết định 703/SXD-KT&QLHDXD
 • Hệ số nhiên liệu phụ trong xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng
 • Đơn giá công ích tỉnh Nam Định năm 2022 theo Quyết định 1244/QĐ-UBND
 • Đơn giá xây dựng tỉnh Nam Định năm 2022 theo Quyết định số 1232/QĐ-UBND
 • Bảng giá ca máy tỉnh Sóc Trăng năm 2022 theo Quyết định 59/QĐ-SXD
 • Đơn giá vật liệu xây dựng tỉnh Long An tháng 6/2021 theo công bố số 2588/CB-SXD
 • Cập nhật giá xăng dầu ngày 11/7/2022
 • So sánh các phần mềm dự toán phổ biến năm 2022
 • Đơn giá xây dựng tỉnh Ninh Thuận năm 2022 theo Quyết định 30/2022/QĐ-UBND
 • Call Now Button