Hướng dẫn áp chi phí khảo sát theo thông tư số 02/2020/TT-BXD

Ngày 20 tháng 7 năm 2020 Bộ Xây dựng ban hành Thông tư số 02/2020/TT-BXD; về sửa đổi bổ sung một số điều của 04 Thông tư có liên quan đến quản lý chi phí đầu tư xây dựng. Phần mềm dư toán Eta đã cập nhật đầy đủ nội dung của Thông tư số 02/2020/TT-BXD để phục vụ cho yêu cầu công việc của người dùng.

Hướng dẫn áp chi phí khảo sát theo thông tư số 02/2020/TT-BXD

Một số điều chỉnh về chi phí khảo sát của thông tư 02/2020/TT-BXD

Sửa đổi, bổ sung công thức (9.1) mục 1.1 phần 1 như sau :

”Gks = (T + GT + TL + Cpvks ) x ( 1 + Tgtgt) + Cdp ”

Sửa đổi các tỉnh chi phí lán trại, chi phí không xác định được khối lượng từ thiết kế.

Định mức chi phí lán trại và chi phí không xác định được khối lượng từ thiết kế; được xác định theo dẫn tại Bảng 3.9, Bảng 3.10 phụ lục số 3 ban hành kèm theo Thông tư 09/2019/TT-BXD.

Hướng dẫn áp chi phí khảo sát theo thông tư số 02/2020/TT-BXD

Áp dụng trên phần mềm dự toán Eta.

Eta đã cập nhật mẫu bảng theo Thông tư 02/2020/TT-BXD, bạn vui lòng cập nhật và lựa chọn và sử dụng.

Để cập nhật phần mềm bạn vào phần trợ giúp, chọn cập nhật nhật phần mềm để cập nhật lên phần mới nhất. Sau khi hiện lên nội dung cập nhật vui lòng chọn đồng ý để phần mềm cập nhật lên

Bấm ” Đồng ý” để cập nhật.

Với trường hợp gặp vướng mắc cập nhật, bạn có thể tải bộ cài mới nhất của Eta để cài đặt trực tiếp

Tải tại đây

Sau khi thực hiện việc cập nhật thành công, chọn mẫu Khảo sát theo Thông tư 02 để thực hiên.

Sau khi chọn mẫu bảng, chọn ” Hệ số CPXL ” rồi chọn ” Công trình Khảo sát ”.

Chúc các bạn thực hiện thành công.

Trong quá trình áp dụng nếu có vướng mắc vui lòng liên hệ với chúng tôi để được trợ giúp.

Mobile – Zalo : 0916 946 336

Các tin khác
 • Đơn giá nhân công tỉnh Hà Nam năm 2020 theo Quyết định số 2209/QĐ-UBND
 • Bảng giá ca máy tỉnh Thái Bình năm 2020 theo Quyết định số 124/QĐ-SXD
 • Bảng giá ca máy tỉnh Cao Bằng năm 2020 theo Quyết định số 1937/QĐ-UBND
 • Bảng giá ca máy tỉnh Hòa Bình năm 2020 theo Quyết định số 87/QĐ-SXD
 • Bảng giá ca máy tỉnh Lạng Sơn năm 2020 theo Quyết định số 2090/QĐ-UBND
 • Giá nhân công tỉnh Hậu Giang năm 2020 theo Quyết định số 104/QĐ-SXD
 • Bảng giá ca máy tỉnh Sơn La năm 2020 theo Quyết định số 2161/QĐ-UBND
 • Bảng giá ca máy tỉnh Bình Định năm 2020 theo Quyết định số 6633/UBND-KT
 • Đơn giá nhân công tỉnh Bình Định năm 2020 theo Quyết định số 6632/UBND-KT
 • Đơn giá nhân công Lạng Sơn năm 2020 theo Quyết định số 1912/QĐ-UBND
 • Đơn giá nhân công tỉnh Quảng Ninh năm 2020 theo Quyết định 3691/QĐ-SXD
 • Hướng dẫn áp dụng thông tư 02/2020/TT-BXD trên phần mềm dự toán Eta
 • Bảng giá ca máy tỉnh Sóc Trăng năm 2020 theo Quyết định 2576/QĐ-UBND
 • Tổng hợp công bố bảng giá ca máy các tỉnh thành năm 2020
 • Đơn giá nhân công tỉnh Sóc Trăng năm 2020 theo Quyết định 2575/QĐ-UBND
 • Call Now Button