Hướng dẫn áp dụng định mức công trình bưu chính viễn thông năm 2021

Ngày 31/12/2020 Bộ Thông tin Truyền thông đã ban hành định mức công trình bưu chính viễn thông theo Thông tư 44/2020/TT-BTTTT. Định mức này có hiệu lực từ ngày 01/3/2021

Định mức công trình bưu chính viễn thông quy định mức hao phí trực tiếp về vật liệu, nhân công, máy thi công sử dụng để làm căn cứ xác định chi phí xây dựng công trình bưu chính, viễn thông của các dự án sử dụng vốn đầu tư công, vốn nhà nước ngoài đầu tư công, dự án đầu tư xây dựng theo hình thức đối tác công tư (PPP).

Nội dung định mức công trình bưu chính viễn thông gồm:

Định mức này bao gồm: Mã hiệu, tên công tác, đơn vị tính, thành phần công việc, điều kiện áp dụng (nếu có) và bảng các hao phí định mức. Cũng giống như định mức chuyên ngành điện với định mức công trình bưu chính viễn thông thì Bộ Thông tin Truyền thông chỉ ban hành định mức và không ban hành đơn giá công trình bưu chính viễn thông. Khi lập dự toán tại tỉnh thành phố nào thì căn cứ vào các điều kiện cụ thể tại địa phương đó để tính toán đơn giá.

Hướng dẫn áp dụng định mức bưu chính viễn thông

Hiện tại phần mềm dự toán Eta đã cập nhật đầy nội dung của định mức công trình bưu chính viễn thông mới nhất theo Thông tư 44/2020/TT-BTTTT ngày 31/12/2020. Để áp dụng và lập dự toán cho công trình này các bạn cần thực hiện theo các bước sau đây.

Bước 1: Tải định mức (Viễn thông) trên phần mềm.

Sau khi mở phần mềm dự toán Eta lên các bạn Click vào Menu (Tải đơn giá). Tiếp theo các bạn tìm đến thư mục (Viễn thông) và Click vào nút (Tải về) hoặc (Cập nhật). Vui lòng xem hình sau đây để thực hiện.

định mức công trình bưu chính viễn thông

Bước 2: Chọn định mức Viễn thông 44 để sử dụng

Sau khi tải thành công định mức công trình bưu chính viễn thông các bạn tích chọn định mức 44 để sử dụng như sau:

Bước 3: Tra mã hiệu và nhập khối lượng của công trình

Các bạn để trỏ chuột tại ô MSCV và tiến hành tra mã công việc hoặc trường hợp chúng ta không nhớ mã chúng ta có thể tìm kiếm theo tên công việc. Ví dụ: bạn chỉ cần tra mã 11.010 lập tức phần mềm sẽ hiển thị lên các đầu mã để bạn lựa chọn, hoặc bạn có thể gõ từ khóa “vận chuyển” thì phần mềm eta cũng sẽ gợi ý lên cho các bạn các mã hiệu công việc liên quan đến công tác vận chuyển để bạn lựa chọn vào hồ sơ dự toán của mình. Các bạn xem hình sau đây để thực hiện nhé.

Bước 4: Nhập khối lượng cho công trình

Sau khi đã lựa chọn xong công việc để nhập khối lượng dự toán cho công trình bưu chính viễn thông các bạn thực hiện theo 1 trong 2 cách cơ bản như sau:

Cách 1: Nhập khối lượng trực tiếp vào ô (Khối lượng)

Cách 2: Nhập khối lượng diễn giải chi tiết vào dòng phía dưới của công việc

Như phần trên chúng tôi đã trình bày Bộ Thông tin Truyền thông chỉ ban hành định mức và không ban hành đơn giá công trình bưu chính viễn thông. Vì thế khi các bạn nhập mã công việc tại bảng dự toán (Tiên lượng) sẽ không có đơn giá vật liệu, nhân công và máy thi công. Các công tác chỉ thể hiện mức hao phí để hoàn thiện một công việc chứ chưa thể hiện mức chi phí. Để tính được đơn giá vật liệu, nhân công và máy thi công các bạn cần căn cứ theo các bước tiếp theo như sau:

Về chi phí vật liệu:

Căn cứ theo công bố giá vật liệu xây dựng hàng tháng, quý đã được các Sở Xây dựng tỉnh, thành phố đã công bố. Trường hợp trong công bố giá vật liệu xây dựng không có thì chúng ta căn cứ theo báo giá của các đại lý cấp 1, nhà phân phối trên địa bàn tỉnh để tính chi phí cho các loại vật liệu trong bản dự toán.

Về chi phí nhân công:

Căn cứ theo công bố đơn giá nhân công xây dựng đã được UBND các tỉnh, thành phố công bố hoặc căn cứ theo Thông tư 15/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng để xác định đơn giá nhân công xây dựng.

Về chi phí máy thi công:

Các loại máy và thiết bị thi công trong định mức công trình bưu chính viễn thông là các loại máy và thiết bị đặc thù. Do đó trong bảng giá ca máy và thiết bị thi công của các tỉnh, thành phố không công bố. Vì vậy chúng ta vẫn căn cứ theo Văn bản 257/BTTTT-KHTC ngày 09/02/2009 của Bộ thông tin truyền thông về công bố Bảng ca máy và thiết bị thi công công trình bưu chính, viễn thông để tính toán cho chi phí máy thiết bị thi công.

Ngoài ra một số loại máy và thiết bị thi công chưa có trong công bố theo Văn bản 257/BTTTT-KHTC ngày 09/02/2009 thì căn cứ theo Thông tư 11/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng để xác định giá cá máy và thiết bị thi công của công trình.

Các bước theo để lập dự toán hoàn chỉnh theo định mức công trình bưu chính viễn thông năm 2021 các bạn xem Video hướng dẫn (tại đây)

Các tin khác
 • Đơn giá xây dựng tỉnh Đắk Nông năm 2021 Quyết định 116/QĐ-UBND
 • Hướng dẫn lập dự toán xây dựng tại tỉnh Hà Nam năm 2021
 • Tổng hợp đơn giá nhân công xây dựng năm 2021 các tỉnh thành phố
 • Tổng hợp bảng giá ca máy năm 2021 các tỉnh thành phố
 • Bảng giá ca máy tỉnh Đồng Tháp năm 2021 theo Quyết định số 216/QĐ-SXD
 • Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Hà Nam năm 2021 theo Quyết định 1097/QĐ-UBND
 • Hướng dẫn lập dự toán công trình tại An Giang năm 2021
 • Hướng dẫn lập dự toán công trình tỉnh Quảng Bình năm 2021
 • Hướng dẫn tính đơn giá nhân công dịch vụ công ích đô thị năm 2021
 • Hướng dẫn cách lập dự toán chuyên ngành điện năm 2021
 • Cách tính chi tiết giá nhân công theo Thông tư 15/2019/TT-BXD
 • Đơn giá định mức công trình viễn thông mới nhất năm 2021
 • Định mức khảo sát công trình bưu chính viễn thông năm 2021
 • Hướng dẫn áp dụng định mức đơn giá ngành điện năm 2021
 • Hướng dẫn áp dụng đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Gia Lai
 • Call Now Button