Hướng dẫn áp dụng đơn giá nhân công xây dựng Gia Lai năm 2020

Ngày 14/02/2020 Sở Xây dựng Gia Lai đã ban hành đơn giá nhân công xây dựng Gia Lai năm 2020 theo Công văn 223/SXD-QLXD. Hiện tại phần mềm dự toán Eta đã cập nhật đầy đủ nội dung của bảng đơn giá nhân công nêu trên. Các bạn nhanh chóng tải về phục vụ cho công tác lập dự toán công trình theo định mức ban hành kèm theo Thông tư 10/2019/TT-BXD.

Bấm vào đây để tải toàn bộ file đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Gia Lai theo Công văn 223/SXD-QLXD

Hướng dẫn áp dụng đơn giá nhân công xây dựng Gia Lai năm 2020 như sau:

Bước 1: Tải phiên bản phần mềm Eta mới nhất (Tại đây) Chú ý: Phải gỡ bỏ hoàn toàn phiên bản cũ đi, nếu chưa biết gõ phần mềm bạn xem hướng dẫn (Tại đây)

Bước 2: Cài đặt phần mềm sau đó mở phần mềm lên

Bước 3: Tải đơn giá tỉnh Gia Lai. Bạn mở phần mềm lên click chuột vào Menu (tải đơn giá) và tìm đến tỉnh Gia Lai và click vào (tải về)

Bước 4: Chọn các phần đơn giá theo định mức 10 để lập dự toán

đơn giá nhân công xây dựng Gia Lai năm 2020

Bước 5: Chọn phương pháp tính đơn giá từ định mức trong dự toán eta.

Sau khi đã chọn đầy đủ các phần định mức mới nhất để lập dự toán công trình các bạn Click chuột vào Menu (Tính đơn giá từ định mức). Sau đó phần mềm sẽ hiển thị lên cửa số tính đơn giá gồm 03 phương pháp tính là:

Tính theo giá gốc

Tính theo giá thông báo

Tính theo giá hiện trường

Để tính đơn giá dự toán công trình theo định mức xây dựng thông tư 10/2019/TT-BXD các bạn chọn phương pháp tính đơn giá theo (Giá hiện trường). Sau đó các bạn chọn thêm vào nút (Tự động tính lại giá khi giá HT thay đổi) và tích vào nút (Tính lại đơn giá cho toàn bộ công tác). Các bạn xem hình sau đây để thực hiện nhé.

đơn giá nhân công xây dựng Gia Lai năm 2020

Hướng dẫn tải đơn giá nhân công xây dựng Gia Lai năm 2020 như sau

Để áp dụng đơn giá nhân công xây dựng Gia Lai năm 2020 theo Công văn 223/SXD-QLXD vào file dự toán các bạn thực hiện như sau:

Bước 1: Click chuột vào Tab Nhân công.

Bước 2: Tại Sheet Giá nhân công Click phải chuột và chọn Menu (Lắp giá thông báo từ cơ sở dữ liệu).

Bước 3: Click vào nút (Tải về).

Bước 4: Sau khi tải thành công để áp dụng bạn Click phải chuột chọn Menu (Lắp giá thông báo từ cơ sở dữ liệu). Phần mềm sẽ hiển thị ra danh mục đơn giá nhân công xây dựng Gia Lai năm 2020 của 03 khu vực. Các bạn lập dự toán tại khu vực nào thì Click vào nút (Áp dụng) của khu vực đó. Các bạn xem hình sau đây để thực hiện theo nhé

đơn giá nhân công xây dựng Gia Lai năm 2020

Hướng dẫn áp đơn giá nhân công cho các loại máy thi công.

Bước 1: Click chuột vào Tab Máy thi công

Bước 2: Click vào nút Tính trực tiếp

Bước 3: Click vào Sheet Bảng tính giá CM

Tại Sheet Bảng tính giá ca máy các bạn tiền hành nhập giá xăng, dầu hoặc điện cho các loại máy thi công. (chỉ cần nhập cho 01 máy các máy còn lại sẽ tự động link giá trị).

Tiếp theo bạn lắp đơn giá nhân công xây dựng Gia Lai năm 2020 theo Công văn 223/SXD-QLXD bằng cách Click phải chuột vào Sheet tính giá CM. Sau đó chọn Menu (Lắp giá nhân công từ cơ sở dữ liệu). Phần mềm sẽ hiển thị lên danh sách đơn giá nhân công của 04 khu vực. Các bạn lập dự toán tại khu vực nào thì Click vào nút (Áp dụng) của khu vực đó. Các bạn xem hình hướng dẫn sau đây để tính giá ca máy và thiết bị thi công cho công trình nhé.

Hình 1: Chọn phương pháp tính trực tiếp

đơn giá nhân công xây dựng Gia Lai năm 2020

Hình 2: Lắp giá nhân công và nhập giá xăng, dầu điện

đơn giá nhân công xây dựng Gia Lai năm 2020

Các tin khác
 • Giá ca máy thi công xây dựng Khánh Hòa năm 2020 theo Quyết định 697/QĐ-UBND
 • Đơn giá nhân công xây dựng Hà Nam năm 2020 theo Quyết định 706/QĐ-UBND
 • Đơn giá nhân công xây dựng Khánh Hòa năm 2020 Quyết định 698/QĐ-UBND
 • Đơn giá nhân công xây dựng Đắk Nông năm 2020 Văn bản 359/SXD-KT&QLHĐXD
 • Hướng dẫn áp dụng đơn giá nhân công xây dựng Hà Nội 2462/SXD-KTXD
 • Đơn giá nhân công xây dựng Bắc Giang năm 2020 theo Quyết định 262/QĐ-UBND
 • Đơn giá nhân công xây dựng Thái Nguyên năm 2020 Quyết định 891/QĐ-UBND
 • Đơn giá nhân công xây dựng Lâm Đồng năm 2020 theo 578/SXD-KTVLXD
 • Hướng dẫn đăng ký phần mềm dự toán eta bản quyền miễn phí 30 ngày
 • Đơn giá nhân công xây dựng Lào Cai năm 2020 theo Quyết định 780/QĐ-UBND
 • Đơn giá nhân công xây dựng Phú Thọ năm 2020 theo Công bố 418/SXD-KTVLXD
 • Đơn giá nhân công xây dựng Hòa Bình năm 2020 Văn bản 747/SXD-QLXD
 • Hướng dẫn áp dụng đơn giá nhân công xây dựng Ninh Bình năm 2020
 • Bảng giá ca máy tỉnh Lai Châu năm 2020 theo Công bố 292/SXD-KT&VLXD
 • Đơn giá nhân công tỉnh Gia Lai năm 2020 theo Công bố 486/SXD-QLXD
 • Call Now Button