Hướng dẫn áp dụng hệ số điều chỉnh chi phí nhân công Đồng Tháp

Ngày 07/2/2018 UBND tỉnh Đồng Tháp đã ban hành Công văn 42/UBND-ĐTXD về việc hướng dẫn áp dụng hệ số điều chỉnh chi phí nhân công Đồng Tháp. Hiện tại phần mềm Dự toán Eta đã đáp ứng đầy đủ các nội dung của hướng dẫn nêu trên. Quý khách vui lòng thực hiện theo các bước sau đây để áp dụng Công văn 42/UBND-ĐTXD nhé.

Hướng dẫn áp dụng hệ số điều chỉnh chi phí nhân công Đồng Tháp.

Bước 1: Tải Mẫu THKP Hạng mục (tại đây)

Bước 2: Giải nén thư mục vừa tải về vào C:\DuToanEta\Data

Bước 3: Gán ký hiệu cho các công việc tại cột State ở Sheet Tiên lượng theo nguyên tắc sau:

N1 đối với các mã hiệu công tác phần xây dựng, sửa chữa (ví dụ: mã hiệu công việc AB.111; AC.111 hay SA.111 SC…)

N2 đối với các mã hiệu công tác phần lắp đặt (ví dụ: các mã hiệu công việc BA.111; BB.111; BC.1111)

N3 đối với các mã hiệu công tác thí nghiệm hiện trường (theo Quyết định số 325/QĐ-UBND. HC ngày 04/4/2013)

N4 đối với các mã hiệu công tác thí nghiệm vật liệu (theo Quyết định số 325/QĐ-UBND. HC ngày 04/4/2013)

N5 đối với các mã hiệu công tác công ích đô thị (ví dụ: các mã hiệu công việc CS.08102; CX.2211.1…).

Đối với các công việc trong Đơn giá xây dựng công trình thủy lợi Quyết định số 829/QĐ-UBND. HC ngày 18/8/2015 và Đơn giá công tác kiểm định; thử tải cầu đường bộ. Quyết định số 717/QĐ-UBND.HC ngày 22/8/2011 các bạn có thể ký hiệu bằng N6, N7 sau đó thêm dòng bên bảng THKP Hạng mục để điều chỉnh hệ số nhé. Các bạn xem hình sau đây để áp dụng hệ số điều chỉnh chi phí nhân công Đồng Tháp trên phần mềm dự toán Eta nhé.hệ số điều chỉnh chi phí nhân công Đồng Tháp

Bước 4: Chọn mẫu THKP Hạng mục

Sau khi đã hoàn thành xong việc gán các ký hiệu (N1, N2, N3, N4, N5…) tại Sheet Tiên lượng các bạn Click chuột sang Tab THKP Hạng mục và chọn mẫu theo hướng dẫn ở hình sau đây.hệ số điều chỉnh chi phí nhân công Đồng Tháp

Một số lưu ý khi áp dụng hệ số điều chỉnh chi phí nhân công Đồng Tháp

Đơn giá phần xây dựng và sửa chữa công trình (Mục số 1 trong Bảng nêu trên), khi áp dụng đối với các công việc thuộc nhóm II được nhân thêm hệ số điều chỉnh 1,12.

Click vào đây để tải công văn hướng dẫn hệ số điều chỉnh chi phí nhân công Đồng Tháp

Các tin khác
 • Bộ đơn giá XDCT Bắc Giang năm 2021 theo Quyết định 1338/QĐ-UBND
 • Bảng giá ca máy tỉnh Bắc Ninh năm 2021 theo Quyết định 486/QĐ-UBND
 • Bảng giá ca máy tỉnh Lào Cai năm 2021 theo Quyết định 956/QĐ-SGTVTXD
 • Đơn giá nhân công tỉnh Bắc Kạn năm 2021 theo Quyết định số 1960/SXD-KTXD
 • Bảng giá ca máy tỉnh Tây Ninh năm 2021 theo Quyết định 3131/QĐ-UBND
 • Đơn giá nhân công tỉnh Tây Ninh năm 2021 theo Quyết định số 3132/QĐ-UBN
 • Hướng dẫn sử dụng phần mềm dự toán Eta 2021 mới nhất
 • ĐƠN GIÁ NHÂN CÔNG TỈNH LÀO CAI NĂM 2021 THEO QUYẾT ĐỊNH 943
 • Lập dự toán tỉnh Hà Nam năm 2021 theo Hướng dẫn 2478/HD-SXD
 • Bảng giá ca máy tỉnh Đắk Nông năm 2021 theo Quyết định 1982/SXD-KTQLHĐXD
 • Đơn giá nhân công tỉnh Hải Dương năm 2021 theo Quyết định số 1689/SXD-QLD
 • Đơn giá nhân công tỉnh Đắk Nông năm 2021 theo Quyết định số 1969
 • Đơn giá nhân công Hồ Chí Minh năm 2021 theo Quyết định số 1396
 • Bảng giá ca máy tỉnh Hồ Chí Minh năm 2021 theo Quyết định 1396/QĐ-SXD-KTXD
 • Bảng giá ca máy tỉnh Trà Vinh năm 2021 theo Quyết định 147/QĐ-SXD
 • Call Now Button