Hướng dẫn áp dụng Nghị định 68/2019/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

Ngày 08/11/2019 Cục Kinh tế Xây dựng đã có văn bản số 70/BXD-KTXD trả lời về việc hướng dẫn áp dụng Nghị định 68/2019/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh. Phần mềm dự toán Eta đã đáp ứng đầy đủ các nội dung trong văn bản nêu trên. Quý khách hàng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh vui lòng xem hướng dẫn áp dụng Nghị định 68/2019/NĐ-CP trên phần mềm Eta như sau:

Hướng dẫn áp dụng Nghị định 68/2019/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

Bước 1: Tải phần mềm dự toán Eta phiên bản mới nhất (tại đây)

Bước 2: Gỡ bỏ phiên bản cũ trên máy tính (xem hướng dẫn gỡ bỏ phần mềm tại đây)

Bước 3: Tiến hành cài đặt phần mềm

Bước 4: Vào mã hiệu và khối lượng với công trình mới hoặc có thể mở công trình cũ lên

Bước 5: Click chuột sang Tab THKP Hạng mục và chọn mẫu theo Nghị định 68/2019/NĐ-CP để áp dụng vào công trình. Hiện tại phần mềm Eta có soạn sẵn 02 mẫu THKP Hạng mục gồm:

1) Mẫu Nghị định 68/2019/NĐ-CP (bù giá)

2) Mẫu Nghị định 68/2019/NĐ-CP (trực tiếp)

Tùy vào công trình của bạn tính theo phương pháp nào thì bạn chọn mẫu theo phương pháp đó. Các bạn vui lòng xem hướng dẫn áp dụng Nghị định 68/2019/NĐ-CP trên phần mềm Eta như hình sau đây.hướng dẫn áp dụng Nghị định 68

Một số nội dung cần chú ý:

Các định mức chi phí tính theo tỷ lệ % trong chi phí xây dựng như: Chi phí chung; chi phí nhà tạm để ở và điều hành thi công; chi phí một số công việc không xác định được khối lượng từ thiết kế vẫn áp dụng theo Thông tư 06/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016.

Các chi phí khác như chi phí quản lý dự án; chi phí tư vấn đầu tư xây dựng; chi phí khác và chi phí dự phòng vẫn áp dụng theo Quyết định 79/QĐ-BXD ngày 15/2/2017.

Chi tiết về văn bản số 70/BXD-KTXD của Cục Kinh tế Xây dựng – Bộ Xây dựng hướng dẫn áp dụng Nghị định 68/2019/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh các bạn vui lòng tải về (tại đây)

Các tin khác
 • Bộ đơn giá XDCT Bắc Giang năm 2021 theo Quyết định 1338/QĐ-UBND
 • Bảng giá ca máy tỉnh Bắc Ninh năm 2021 theo Quyết định 486/QĐ-UBND
 • Bảng giá ca máy tỉnh Lào Cai năm 2021 theo Quyết định 956/QĐ-SGTVTXD
 • Đơn giá nhân công tỉnh Bắc Kạn năm 2021 theo Quyết định số 1960/SXD-KTXD
 • Bảng giá ca máy tỉnh Tây Ninh năm 2021 theo Quyết định 3131/QĐ-UBND
 • Đơn giá nhân công tỉnh Tây Ninh năm 2021 theo Quyết định số 3132/QĐ-UBN
 • Hướng dẫn sử dụng phần mềm dự toán Eta 2021 mới nhất
 • ĐƠN GIÁ NHÂN CÔNG TỈNH LÀO CAI NĂM 2021 THEO QUYẾT ĐỊNH 943
 • Lập dự toán tỉnh Hà Nam năm 2021 theo Hướng dẫn 2478/HD-SXD
 • Bảng giá ca máy tỉnh Đắk Nông năm 2021 theo Quyết định 1982/SXD-KTQLHĐXD
 • Đơn giá nhân công tỉnh Hải Dương năm 2021 theo Quyết định số 1689/SXD-QLD
 • Đơn giá nhân công tỉnh Đắk Nông năm 2021 theo Quyết định số 1969
 • Đơn giá nhân công Hồ Chí Minh năm 2021 theo Quyết định số 1396
 • Bảng giá ca máy tỉnh Hồ Chí Minh năm 2021 theo Quyết định 1396/QĐ-SXD-KTXD
 • Bảng giá ca máy tỉnh Trà Vinh năm 2021 theo Quyết định 147/QĐ-SXD
 • Call Now Button