Hướng dẫn áp dụng thông tư 02/2020/TT-BXD trên phần mềm dự toán Eta

Ngày 20 tháng 7 năm 2020 Bộ Xây dựng ban hành thông tư số 02/2020/TT-BXD; về việc sửa đổi một số điều của 04 thông tư có liên quan đến quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Hướng dẫn áp dụng thông tư 02/2020/TT-BXD trên phần mềm dự toán Eta

04 Thông tư được sửa đổi, bổ sung bao gồm

Thông tư số 09/2019/TT-BXd ngày 26 tháng 12 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng; Hướng dẫn xác định chi phí quản lý đầu tư xây dựng.

Thông tư số 10/2019/TT-BXd ngày 26 tháng 12 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng; ban hành định mức xây dựng.

Thông tư số 11/2019/TT-BXd ngày 26 tháng 12 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng; hướng dẫn xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng.

Thông tư số 15/2019/TT-BXd ngày 26 tháng 12 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng; hướng dẫn xác định đơn giá nhân công xây dựng.

Điều khoản thi hành

Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 05/9/2020. Kèm theo đó là thông tư số 01/2017/TT-BXD ngày 06/02/2017 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng; hết hiệu lực kể từ ngày thông tư này có hiệu lực.

Quy định về chuyển tiếp

 1. Đối với các gói thầu xây dựng đã phát hành hồ sơ mời thầu; hồ sơ yêu cầu nhưng chưa đóng thầu trước thời điểm có hiệu lực của Thông tư này; thì Người quyết định đầu tư xem xét, quyết định việc áp dụng các quy định tại Thông tư này để thực hiện.
 2. Đối với các gói thầu xây dựng đã đóng thầu trước thời điểm có hiệu lực của Thông tư này; thì thực hiện theo nội dung hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất.

Một số thay đổi đáng chú ý của thông tư 02/2020/TT-BXD

 1. Sửa đổi, bổ sung một số mã định mức được ban hành kèm theo Thông tư 10/2019/TT-BXD.
 2. Sửa đổi, bổ sung một số nội dung phụ lục 1 và phụ lục 2 thông tư 11/2019/TT-BXD. Sửa đổi hao phí và ban hành bổ sung một số định mức hao phí để xác định giá máy.
 3. Thay đổi mẫu bảng thông hợp dự toán ( bỏ phần chi phí gián tiếp khác)
 4. Thay đổi lại cách tính bảng tổng hợp dự toán với hạng mực khảo sát ( trước đó Thông tư 09/2019/TT-BXD ban hành sai).
 5. Thay đổi mẫu bảng tổng hợp dự toán với hạng mục khảo sát ( tách chi phí lán trại và chi phí không xác định được từ thiết kế riêng ra )
 6. Đối với dự toán xác định theo từng công trình; từng gói thầu theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 10 Nghị định 68/NĐ-CP và điểm a khoản 1 Điều 11 Thông tư 09/2019/TT-BXD; Thì chi phí lán trại nhà tạm và chi phí chung được xác định tại bảng 3.9 và 3.7 điều chỉnh nhân với hệ số k = 0,9 ( Trừ công trình có chi phí trực tiếp trên 1.000 tỷ đồng ).
 7. Ban hành lại công thức tính vận chuyển của chương AM.AN ( cách tính thực chất vẫn như cũ chỉ thay đổi công thức cho dễ áp dụng hơn). Giảm hệ số đường loại 5 và đường loại 6.

Áp dụng trên phần mềm dự toán Eta

Phần mềm dự toán Eta đã cập nhật toàn bộ các nội dung thay đổi của Thông tư 02/2020/TT-BXD vào phần mềm; các bạn vui lòng cập nhật để sử dụng theo hướng dẫn sau :

Về phần các công tác sửa đổi, bổ sung của thông tư 10/2019/TT-BXD; bạn tiến hành tải lại đơn giá tỉnh thành mình đang thực hiện lập dự toán.

Về các nội dung khác như sửa đổi bổ sung các định mức máy; thay đổi mẫu bảng tổng hợp dự toán, bạn vui lòng cập nhật lên bản mới nhất của dự toán Eta để lựa chọn và sửa dụng.

Để cập nhật phần mềm bạn vào phần trợ giúp, chọn cập nhật nhật phần mềm để cập nhật lên phần mới nhất. Sau khi hiện lên nội dung cập nhật vui lòng chọn đồng ý để phần mềm cập nhật lên

Bấm ” Đồng ý” để cập nhật.

Với trường hợp gặp vướng mắc cập nhật, bạn có thể tải bộ cài mới nhất của Eta để cài đặt trực tiếp

Tải tại đây

Sau khi cập nhật thì chọn các nội dung mới để sử dụng.

Về ca máy thì các máy được sửa đổi bổ sung đã được thêm luôn và thông tư 11/2019/TT-BXD cũ.

Vể bảng biểu và cách tính toán mới của bảng dự toán, dự toán Eta đã cập nhật thêm các mẫu bảng của Thông tư 02/2020/TT-BXD

Hướng dẫn áp dụng thông tư 02/2020/TT-BXD trên phần mềm dự toán Eta

Trong quá trình áp dụng, nếu có vướng mắc vui lòng liên hệ với Eta để được hỗ trợ

Thông tin liên hệ hỗ trợ : Mr Trịnh : 0916 946 336

Các tin khác
 • Hội nghị công bố đơn giá Lào Cai năm 2021 và hướng dẫn sử dụng Dự toán Eta
 • Khai xuân Tân Sửu – Nhận ngay Lì Xì
 • Đơn giá tỉnh Đồng Nai năm 2021 theo Quyết định 06/2021/QĐ-UBND
 • Bộ đơn giá tỉnh Lào Cai năm 2021 theo Quyết định số 305/QĐ-UBND
 • Nghị định 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng
 • Đơn giá ca máy Lâm Đồng năm 2021 theo Quyết định số 07/QĐ-SXD
 • Đơn giá nhân công Lâm Đồng năm 2021 theo Quyết định số 07/QĐ-SXD
 • Bảng giá ca máy tỉnh Hà Nam năm 2021 theo Quyết định số 2622/QĐ-UBND
 • Bảng giá ca máy tỉnh Vĩnh Long năm 2021 theo Quyết định số 2610/QĐ-UBND
 • Bộ đơn giá xây dựng tỉnh Điện Biên năm 2021 theo Quyết định số 2000/QĐ-UBND
 • Bộ đơn giá xây dựng tỉnh Hà Nam năm 2020 theo Quyết định số 2622/QĐ-UBND
 • Bảng giá ca máy tỉnh Ninh Bình năm 2021 theo Quyết định số 101/QĐ-UBND
 • Bộ đơn giá xây dựng tỉnh Lạng Sơn năm 2021 theo Quyết định số 353/QĐ-UBND
 • Bộ đơn giá xây dựng tỉnh Thái Nguyên năm 2021 theo Quyết định số 50/QĐ-UBND
 • Bộ đơn giá xây dựng tỉnh Bình Dương năm 2021 theo Quyết định 4110/QĐ-UBND
 • Call Now Button