Hướng dẫn áp giá nhân công và ca máy tỉnh Hà Tĩnh áp dụng Quyết định 151/QĐ-SXD

Ngày 01 tháng 08 năm 2023 Sở Xây dựng tỉnh Hà Tĩnh ban hành Văn bản số 2138/SXD-QLHĐXD; về hướng dẫn áp dụng đơn giá nhân công lập và thẩm định dự toán XDCT theo Quyết định 151/QĐ-SXD ngày 01/08/2023; Ở bài viết này Eta sẽ hướng dẫn bạn các nội dung của văn bản này trên phần mềm dự toán Eta.

Hướng dẫn áp dụng Văn bản 2138/SXD-QLHĐXD trên phần mềm dự toán Eta

Lựa chọn đơn giá, định mức

Ngày 01 tháng 08 năm 2023 Sở Xây dựng tỉnh Hà Tĩnh ban hành Văn bản số 2138/SXD-QLHĐXD; về hướng dẫn áp dụng đơn giá nhân công lập và thẩm định dự toán XDCT theo Quyết định 151/QĐ-SXD ngày 01/08/2023

Theo hướng dẫn 2138/SXD-QLHĐXD thì phần đơn giá vẫn áp dụng theo bộ đơn giá XDCT ban hành kèm theo Quyết định số 1994/QĐ-UBND ngày 28/9/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh (bản thân bộ đơn giá này đã được tính toán dựa trên cơ sở định mức ban hành kèm theo Thông tư số 12/2021/TT-BXD).

Vùng 3 : Thành phố Hà Tĩnh; Thị xã Kỳ Anh
Vùng 4 :Thị xã Hồng Lĩnh; Các huyện Cẩm Xuyên, Can Lộc, Đức Thọ, Hương Khê, Hương Sơn, Kỳ Anh, Nghi Xuân, Thạch Hà, Vũ Quang, Lộc Hà

Áp giá nhân công theo Quyết định 151/QĐ-SXD

Để cập nhật lại giá nhân công Quyết định 151/QĐ-SXD trên phần mềm Eta bạn tiến hành như sau :

B1 : Tại phần nhân công, chọn chuột phải, chọn ” Lắp giá thông báo từ cơ sở dữ liệu “.

B2 : Chọn áp theo văn bản và khu vực phù hợp

Điều chỉnh lại giá ca máy cho phù hợp với giá nhân công mới.

Theo hướng dẫn tại văn bản số 2138/SXD-QLHĐXD thì phần ca máy áp dụng vẫn dùng trên cơ sở Bảng giá ca máy theo Quyết định 91/QĐ-SXD sau đó tiến hành bù trừ giá nhân công và nhiêu liệu chênh lệch.

Trên phần mềm tiến hành như sau :

Bước 1 : Áp lại giá đúng khu vực theo Quyết định số 91/QĐ-SXD ( nếu đã chọn đúng vùng đơn giá theo Quyết định 1994/QĐ-UBND thì không cần áp lại giá ở bước này nữa )

Trên phần mềm bạn bấm chuột phải, chọn ” Lắp giá thông báo từ cơ sở dữ liệu ”

Sau đó áp giá theo khu vực

Tại bảng giá thông báo ca máy, chọn áp dụng theo vùng lập dự toán.

Bước 2 : Sau khi áp giá theo Quyết định 91/QĐ-SXD xong ta tiến hành bù giá nhân công và nhiên liệu cho ca máy. Tích chọn vào ” Bù giá “, rồi chọn sang bảng ” Bù giá ca máy “.

Tại bảng này bạn tiến hành giá để bù

Về giá nhân công: áp giá gốc nhân công theo Quyết định 78/QĐ-SXD, giá HT áp giá theo Quyết định 151/QĐ-SXD

Thao tác trên phần mềm, tương ứng với các phần giá gốc và giá HT bạn chọn chuột phải,rồi chọn ” Lắp giá nhân công từ cơ sở dữ liệu”

Về giá nhiên liệu : áp giá gốc theo Quyết định 91/QĐ-SXD, Giá HT theo Quyết định 151/QĐ-SXD.

 

Các tin khác
 • Cập nhật giá xăng dầu ngày 21/09/2023
 • Tổng hợp các tỉnh đã ban hành bộ đơn giá năm 2023
 • Bảng giá ca máy tỉnh Sóc Trăng năm 2023 theo Quyết định 83/QĐ-SXD
 • Bộ đơn giá xây dựng tỉnh Lâm Đồng năm 2023 theo Quyết định số 1614/QĐ-UBND
 • Bộ đơn giá xây dựng tỉnh Hưng Yên năm 2023 theo Quyết định số 1905/QĐ-UBND
 • Cập nhật giá xăng dầu ngày 11/09/2023
 • Cập nhật giá xăng dầu ngày 05/09/2023
 • Bảng giá ca máy tỉnh Hà Tĩnh năm 2023 theo Quyết định 169/QĐ-SXD
 • Cập nhật giá xăng dầu ngày 21/08/2023
 • Phần mềm tính diện tích, thể tích Eta
 • Bảng giá ca máy tỉnh Sóc Trăng năm 2023 theo Quyết định 76/QĐ-SXD
 • Cập nhật giá xăng dầu ngày 11/08/2023
 • ĐƠN GIÁ NHÂN CÔNG TỈNH LÀO CAI NĂM 2023 THEO QUYẾT ĐỊNH 350/QĐ-SGTVTXD
 • Bảng giá ca máy tỉnh Bắc Giang năm 2023 theo Quyết định 399/QĐ-SXD
 • Bảng giá ca máy tỉnh Hậu Giang năm 2023 theo Quyết định 116/QĐ-SXD
 • Popup chat chân trang