Hướng dẫn hiển thị tên đơn giá định mức trên phần mềm dự toán Eta

Bài viết này chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách hiển thị đơn giá định mức khi lập dự toán bằng phần mềm dự toán Eta. Tính năng này sẽ giúp cho các bạn biết trong quá trình lập dự toán các bạn sẽ biết mình đang sử dụng đơn giá của tỉnh thành; nào cũng như định mức đang sử dụng là định mức nào? Số quyết định ban hành? và ngày tháng ban hành?. Các file đơn giá định mức đều được phần mềm dự toán Eta đồng bộ và ghi theo nguyên tắc sau:

Tên tỉnh  Năm ban hành Tên viết tắt của phần đơn giá định mức Số Quyêt định ban hành. Ví dụ khi các bạn thấy phần mềm hiển thị như sau: ”LangSon_2018XD_DG789” thì được hiểu là: Đơn giá của tỉnh Lạng Sơn Ban hành năm 2018 Đơn giá phần xây dựng Quyết định số 789.  Vậy làm thế nào để hiển thị đơn giá định mức trên phần mềm dự toán Eta?

Vui lòng thực hiện theo các bước sau để hiển thị tên đơn giá định mức nhé.

Bước 1: Các bạn Click chuột vào menu Hạng mục; Bước 2 các bạn rê chuột vào menu Tiên lượng sau đó các bạn thấy phần mềm sổ ra các menu trong đó có menu Hiển thị tên đơn giá; các bạn Click chuột vòa đó nhé. Các bạn vui lòng xem theo hình để thực hiện tính năng hiển thị đơn giá định mức trên phần mềm dự toán Eta nhéđơn giá định mức

Có thể bạn sẽ quan tâm

Tổng hợp các phím tắt hữu ích trên phần mềm dự toán Eta

Hướng dẫn cách đổi độ sụt của vữa bê tông cho nhiều công việc cùng một lúc trên phần mềm dự toán Eta

Hướng dẫn xem thuyết minh công việc cũng như thành phần công việc khi lập dự toán

Các tin khác
 • Bảng giá ca máy xây dựng Đông Tháp năm 2020 theo Quyết định 40/QĐ-SXD
 • Đơn giá nhân công tỉnh Đồng Tháp năm 2020 theo Quyết định 39/QĐ-SXD
 • Hướng dẫn xác định đơn giá nhân công Sơn La 2020 theo Văn bản 687/SXD-KTXD
 • Đơn giá nhân công xây dựng Nghệ An năm 2020 theo Quyết định 1104/QĐ-SXD
 • Đơn giá ca máy thiết bị thi công Đồng Nai 2020 theo Quyết định 78/QĐ-SXD
 • Đơn giá nhân công xây dựng Đồng Nai năm 2020 theo Quyết định 79/QĐ-SXD
 • Đơn giá nhân công tỉnh Bạc Liêu năm 2020 theo Quyết định 08a/QĐ-SXD
 • Đơn giá nhân công xây dựng Hà Giang 2020 theo Văn bản 1032/UBND-KTTH
 • Bảng giá ca máy thiết bị thi công Điện Biên 2020 theo Quyết định 484/QĐ-SXD
 • Đơn giá nhân công xây dựng Hà Tĩnh 2020 theo Quyết định 47/QĐ-SXD
 • Bảng giá ca máy thiết bị thi công Lào Cai 2020 theo Quyết định 1100/QĐ-UBND
 • Hướng dẫn áp dụng đơn giá nhân công xây dựng Hà Nội Văn bản 1408/UBND-KT
 • Hướng dẫn đổi xi măng PCB30 sang PCB40 trên phần mềm dự toán Eta 2020
 • Đơn giá nhân công xây dựng Hà Tĩnh năm 2020 theo Văn bản 849/SXD-QLHĐXD
 • Hướng dẫn lập dự toán tỉnh Nghệ An theo định mức Thông tư 10/2019/TT-BXD
 • Call Now Button