HƯỚNG DẪN LẬP DỰ TOÁN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU NĂM 2022 MỚI NHẤT

Bài viết nay, dự toán Eta sẽ hướng dẫn bạn lập dự toán trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2022 áp dụng các hệ thông văn bản mới nhất trên địa bàn tỉnh.

CƠ SỞ SỬ DỤNG VÀO LẬP LẬP DỰ TOÁN TRÊN ĐỊA BÀN BÀ RỊA-VŨNG TÀU NĂM 2022

A.Các đơn giá áp dụng khi lập dự toán địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

 1. Quyết định số 3005/QĐ-UBND ngày 27/9/2022 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; Về việc công bố Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
 2. Quyết định số 3005/QĐ-UBND ngày 27/9/2022 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; Về việc công bố Đơn giá lắp đặt hệ thống kỹ thuật của công trình tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
 3. Quyết định số 3005/QĐ-UBND ngày 27/9/2022 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; Về việc công bố Đơn giá khảo sát xây dựng công trình tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
 4. Quyết định số 3005/QĐ-UBND ngày 27/9/2022 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; Về việc công bố Đơn giá Sửa chữa và bảo dưỡng công trình xây dựng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
 5. Quyết định số 3005/QĐ-UBND ngày 27/9/2022 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; Về việc công bố Đơn giá thí nghiệm chuyên ngành xây dựng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Bài viết nay, dự toán Eta sẽ hướng dẫn bạn lập dự toán tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2022 áp dụng đơn giá 3055/QĐ-UBND

Các đơn giá này đã được cập nhật đầy đủ trên phần mềm dự toán Eta. Khi sử dụng quý khách vui lòng lựa chọn các đơn giá để tra cứu, làm việc.

B.Đơn giá nhân công địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Đơn giá xây dựng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2022 được xác định theo Quyết định 157/QĐ-SXD ngày 28/09/2021 của Sở Xây dựng Bà Rịa Vũng Tàu về việc công bố đơn giá nhân công tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2022. Giá nhân công theo Quyết định 157/QĐ-SXD được chia làm 4 vùng:

 1. Khu vực 1  : Thành phố Vũng Tàu và Thị xã Phú Mỹ
 2. Khu vực 2  : Thành phố Bà Rịa
 3. Khu vực 3  : Các huyện Long Điền, Đất Đỏ, Xuyên Mộc, Châu Đức
 4. Khu vực 4  : huyện Côn Đảo

Đơn giá xây dựng trên cơ sở địa bàn khu vực 1 (Thành phố Vũng Tàu và thị xã  Phù Mỹ). Khi lập dự toán ở các địa bàn còn lại thì điều chỉnh lại theo hệ số cho các địa bạn như sau :

STT Hệ số điều chỉnh TP Bà Rịa Các huyện Huyện Côn Đảo
1 Knc 0,887 0,776 1,280

C.Bảng giá ca máy trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2022

Đơn giá cá máy được xác định theo Quyết định 158/QĐ-SXD ngày 28/09/2021 của Sở Xây dựng Bà Rịa Vũng Tàu.

Bảng giá cá máy theo quyết định số 158/QĐ-SXD chia làm 4 vùng :

Khu vực 1  : Thành phố Vũng Tàu và Thị xã Phú Mỹ

Khu vực 2  : Thành phố Bà Rịa

Khu vực 3  : Các huyện Long Điền, Đất Đỏ, Xuyên Mộc, Châu Đức

Khu vực 4  : huyện Côn Đảo

Đơn giá xây dựng trên cơ sở địa bàn Thành phố Vũng Tàu và thị xã  Phù Mỹ. Khi lập dự toán ở các địa bàn còn lại thì điều chỉnh lại giá ca máy theo hệ số như sau :

STT Hệ số điều chỉnh TP Bà Rịa Các huyện Huyện Côn Đảo
1 Kmtc 0,984 0,968 1,037

Mức nhiên liệu được dùng để xây dựng bảng giá ca máy số 158/QĐ-SXD như sau:

 1. Xăng RON 92: 18.309 đồng/lít – Hệ số nhiên liệu phụ của động cơ xăng là 1.02
 2. Diezel 0,05S: 14.564 đồng/lít – Hệ số nhiên liệu phụ của động cơ Deizel là 1.03
 3. Điện: 1.864,44 đồng/kwh – Hệ số nhiên liệu phụ của động cơ điện là 1.05

D.Hệ số chi phí quản lý dựng áp dụng theo Thông tư 11/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021.

So với Thông tư 11/2019/TT-BXD đang áp dụng trước đây có một số điểm khác biệt như sau :

 1. Chi phí chung, chi phí lán trại nhà tạm không tính nội suy mà lấy theo các mốc
 2. Thêm các mốc giá trị để việc tra cứu được dễ dàng hơn.

E.Hệ số quản lý dự án áp dụng theo quy định tại Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021

 

Về cơ bản giống như thông tư số 09/2019/TT-BXD ban hành trước đây

ÁP DỤNG PHẦN MỀM DỰ TOÁN ETA LẬP DỰ TOÁN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU NĂM 2022

Bước 1 : TẢI ĐƠN GIÁ VÀ CHỌN ĐƠN GIÁ ĐỂ ÁP DỤNG

Dự toán Eta cập nhật đầy đủ đơn giá tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2021. Để tải về sử dụng vui lòng vào ” Tải đơn giá ” trên phần mềm sau đó chọn đến tỉnh ‘’ Bà Rịa – Vũng Tàu ‘’rồi chọn ” Tải về ‘’. Nếu trên máy đã có thì bấm ‘’ Cập nhật ‘’.

Bài viết nay, dự toán Eta sẽ hướng dẫn bạn lập dự toán trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2022 áp dụng các hệ thông văn bản mới nhất trên địa bàn tỉnh.

Sau khi chọn tải được phần đơn giá cần sử dụng các bạn chọn đơn giá cần tra theo bằng cách tích vào các phần đơn giá đó. (Như hình hướng dẫn )

Bước 2: TRA CỨU MÃ HIỆU VÀ VÀO KHỐI LƯỢNG CHO CÔNG VIỆC

Sau khi chọn được đơn giá, các bạn tiến hành tra cứu và nhập khối lượng cho công việc

Cách 1 : Tìm kiếm theo mã số công việc

Bạn gõ mã số công việc đã có và cần tra cứu vào ô “MSCV “trên bảng tiên lượng.( Các bạn chú ý,có thể gõ liền mà k cần gõ dấu ” . ” giữa phần chữ và số của các mã hiệu để việc tra mã nhanh hơn)

Cách 2 : Tra cứu theo tên công việc hoặc các dữ kiện khác

Dự toán Eta có chức năng tìm kiếm thông mình như google; bạn có thể tra cứu các mã hiệu dựa trên các dữ liệu mà bạn có về công việc đó như : tên công việc, đơn vị tính của công việc. Bạn vui lòng gõ các từ khóa liên quan đến công việc cần tìm ở ô ” MSCV” ;có thể tìm kiếm với nhiều từ khóa khác nhau. Ngăn cách bới dấu ‘’cách ‘’( Space). Có thể tìm không dấu hoặc có dấu đều được.

Sau khi đã chọn được các mã hiệu công việc phù hợp; bạn tiến hàng nhập khối lượng đã được bóc tách từ bản vẽ chi tiếp cho các mã. Có 3 cách để nhập khối lượng như sau :

Cách 1  : Nhập khối lượng trực tiếp 

Cách này áp dụng khi người dùng muốn nhập trực tiếp khối lượng cho công việc đã chọn; được xác định trước đó từ bản vẽ kỹ thuật hay các căn cứ khác bằng cách nhập khối lượng đó vào ô ” Khối lượng” trên phần mềm sau đó “Enter “

Cách 2 : Nhập khối lượng theo dạng diễn giải

Khi bóc tách dự toán, nhiều khối lượng ở dạng diễn giải qua đó thể hiện được rõ ràng; tường minh khối lượng hoặc diễn giải cụ thể hơn về cách tính, một công tác có khối lượng được tổng hợp từ các phần khối lượng khác nhau. Bạn vui lòng thể hiện diễn giải ngay dưới công việc :

Cách 3 : Nhập khối lượng theo dạng kích thước cấu kiện :

Trong nhiều trường hợp,bạn muốn nhập khối lượng theo dạng kích thước ( dài x rộng x cao ) để thể hiện rõ ràng trên bảng tiên lượng. Để nhập theo cách này, trong phần tiên lượng bạn chọn ” Kích thước ” để phần mềm chạy ra các cột kích thước, sau đó tiền hành nhập số liệu cho các cột :

LẤY TIÊN LƯỢNG TỪ 1 FILE EXEL CÓ SẴN

Một số trường hợp khi đã có 1 file excel có sẵn mã công việc và khối lượng ta có thể tận dùng khai thác vào phần mềm để công việc được nhanh chóng và thuận lợi hơn. Các bước thực hiện như sau :

B1 : Vào file, chọn ‘’ Lấy excel vào tiên lượng hiện tại ‘’

B 2 : Chọn file excel cần lấy vào

B 3: Điền các cột thông số, chú ý cần điền cả dòng bắt đầu lấy dữ liêu. Sau đó chọn ‘’ Đồng ý’’

Các cột cơ bản cần điều là : Mã số Công việc, tên công việc, đơn vị tính và khối lượng.

Ngoài ra với các công tác có khối lượng dạng kích thước bạn cũng có thể lấy luôn vào phần mềm bằng việc điền các thông số ở cột kích thước

B4 : Sau khi phần mềm lấy được dữ liệu vào bạn chọn ‘’ Tra lại ĐG’’ để phần mềm tra lại theo nội dung đơn giá mới

B5 : Kiểm tra rà soát lại các công tác xem đã chuyển sang đơn giá mới hết chưa, nếu chưa tiến hành tra cứu lại để thay thế các công tác đó bằng công tác mới.

Các công tác đã được tra theo đơn giá mới đều hiện dòng chữ mờ theo đơng giá mới :

Bước 3: ĐIỀU CHỈNH GIÁ VẬT LIỆU VÀ TÍNH CƯỚC VẬN CHUYỂN

Nhập giá vật liệu

Sau khi đã chọn các mã và nhập được khối lượng;để điều chính giá vật liệu, bạn chọn sang sheet ” Vật liệu “.Tại đây bạn tiến hành nhập giá vật liệu áp dụng cho dự toán cần làm; ( từ công bố giá, từ báo giá hoặc là giá áp cho công trình )

Dự toán Eta có tính năng gợi ý giá thông báo được nhập từ công bố giá Liên Sở của các tỉnh thành. Để thực hiện vui lòng thực hiện qua các bước sau :

B 1 : Trong Sheet “Giá vật liệu”; chọn chuột phải, sau đó chọn ” Lắp giá thông báo từ cơ sở dữ liệu “.

B 2 : Sau khi phần mềm hiện ra ” Danh sách giá thông báo”; người dùng tiến hành chọn thời gian, địa bàn cần áp giá để tải về để áp dụng.

B 3 : Chọn vùng cần áp; và cách thức áp

Ở đây có 3 cách thức áp :

 • Áp giá thấp nhất : áp mức giá cao nhất trong công bố
 • Áp giá cao nhất : áp mức giá cao nhất trong công bố
 • Áp giá nâng cao : thấy các mức giá qua đó lựa chọn mức giá phù hợp

Kết quả sau khi áp giá

Cộng cước vận chuyển vật liệu

Địa bàn tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu hiện tại tính cước vận chuyển theo 2 phần cước : Cước vận chuyển bằng Oto và cước vận chuyển Biển.

Bước 4 : ÁP DỤNG GIÁ NHÂN CÔNG VÀ CA MÁY 

Đơn giá xây dựng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2022 được xác định theo Quyết định 157/QĐ-SXD ngày 28/09/2021 của Sở Xây dựng Bà Rịa Vũng Tàu về việc công bố đơn giá nhân công tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2022. Giá nhân công theo Quyết định 157/QĐ-SXD được chia làm 4 vùng:

 1. Khu vực 1  : Thành phố Vũng Tàu và Thị xã Phú Mỹ
 2. Khu vực 2  : Thành phố Bà Rịa
 3. Khu vực 3  : Các huyện Long Điền, Đất Đỏ, Xuyên Mộc, Châu Đức
 4. Khu vực 4  : huyện Côn Đảo

Đơn giá xây dựng trên cơ sở địa bàn khu vực Thành phố Vũng Tàu và thị xã  Phù Mỹ. Khi lập dự toán ở các địa bàn còn lại thì điều chỉnh lại theo hệ số cho các địa bạn như sau :

STT Hệ số điều chỉnh TP Bà Rịa Các huyện Huyện Côn Đảo
1 Knc 0,887 0,776 1,280

Đơn giá cá máy được xác định theo Quyết định 158/QĐ-SXD ngày 28/09/2021 của Sở Xây dựng Bà Rịa Vũng Tàu.

Bảng giá cá máy theo quyết định số 158/QĐ-SXD chia làm 4 vùng :

 1. Khu vực 1  : Thành phố Vũng Tàu và Thị xã Phú Mỹ
 2. Khu vực 2  : Thành phố Bà Rịa
 3. Khu vực 3  : Các huyện Long Điền, Đất Đỏ, Xuyên Mộc, Châu Đức
 4. Khu vực 4  : huyện Côn Đảo

Đơn giá xây dựng trên cơ sở địa bàn Thành phố Vũng Tàu và thị xã  Phù Mỹ. Khi lập dự toán ở các địa bàn còn lại thì điều chỉnh lại giá ca máy theo hệ số như sau :

STT Hệ số điều chỉnh TP Bà Rịa Các huyện Huyện Côn Đảo
1 Kmtc 0,984 0,968 1,037

Để thực hiện việc điều chỉnh hệ số nhân công, máy thi công theo hướng dẫn bộ đơn giá ta có 2 cách thực hiện trên phần mềm như sau :

Cách 1 : Điều chỉnh trực tiếp ở các bảng giá nhân công, ca máy

Tại các bảng ” Giá nhân công “, ‘ Giá ca máy ” bấm vào ” Nhân hệ số “

Tại cột hệ số điều chỉnh vào theo hệ số khu vực tương ứng

Cách 2 : Điều chỉnh tại bảng THKP Hạng mục

Với cách này ta sẽ không điều chỉnh ở từng phần nhân công, ca máy mà sẽ điều chỉnh chung tại bảng tổng hợp cuối cùng. Cách thực hiện như sau

Tại Bảng THKP Hạng mục bạn chọn ” Hệ số CPXL ” sau đó chiều chỉnh phần hệ số nhân công, hệ số máy cho phù hợp. Như ảnh hướng dẫn :

Bước 6 : LẬP BẢNG TỔNG HỢP KINH PHÍ HANG MỤC THEO TT11/2021/TT-BXD

Trước hết để điều chỉnh bạn chọn phần “Tổng hợp KPHM” sau đó thực hiện qua các bước sau :

B1 : Chọn mẫu bảng

Dự toán Eta cập nhật đầy đủ mẫu bảng “Tổng hợp KPHM” ; người dùng có nhu cầu sử dụng mẫu bảng nào có thể chọn để phù hợp với nhu cầu sử dụng.

Thời điểm hiện tại đang thực hiện theo Thông tư 11/2021/TT-BXD nên ta chọn mẫu TT11/2021/TT-BXD. Có thể chọn mẫu Trực tiếp hoặc Bù giá tùy theo mong muốn.

B2 : Chọn loại công trình

Sau khi chọn được mẫu bảng biểu đúng như ý muốn; chọn loại công trình để phần mềm tra cứu các chi phí cho phù hợp.

Cách 1 : Chọn hệ số theo thông tư :

Cách 2 : Tự điều chỉnh hệ số

Trong một số trường hợp, người dùng muốn tự điểu chỉnh các hệ số trên bảng tổng hợp kinh phí cho phù hợp với công trình của mình. Để thực hiện việc điều chỉnh, bạn vui lòng chọn ” Hệ số CPXL” => “Tự điểu chỉnh hệ số” sau đó thực hiện việc điều chỉnh.

Bạn cũng có thể điều chỉnh hệ số nhân công, hệ số ca máy hay hệ số vật liệu tại đây.

Riêng phần chi phí chung bạn có thể lựa chọn tính theo chi phí trực tiếp hoặc theo chi phí nhân công tùy mong muốn :

Bước 7 : LẬP BẢNG TỔNG HỢP KINH PHÍ THEO THÔNG TƯ 11/2021/TT-BXD

Dự toán Eta đã cập nhật bảng tổng hợp kinh phí . Để thực hiện vui lòng thực hiện qua các bước sau

B1 : Chọn bảng ‘’ Tổng hợp kinh phí ;

B2 : Chọn loại công trình, cấp công trình và các bước thiết kế

B3 : Chọn phần ‘’ Chọn chi phí’’ rồi lược bỏ đi các chi phí không phù hợp, muốn loại bỏ rồi ‘’ Lưu’’LẬP DỰ TOÁN TỈNH KIÊN GIANG NĂM 2020 MỚI NHẤT

Có thể lưu mẫu bảng với tên khác để lựa chọn cho các lần sau không cần tinh chỉnh lại.

Bước 8 : LƯU, XUẤT BẢN, IN ẤN

Sau khi hoàn thiện bạn có thể chọn Lưu file, in, hoặc xuất ra excel bằng các tính năng trên phần mềm

Trong quá tình thực hiện nếu có vướng mắc cần hỗ trợ vui lòng liên hệ lại với Eta để được hỗ trợ.

Thông tin liên hệ hỗ trợ : Mobile – Zalo : 0916 946 336 ( Trịnh Eta )

Các tin khác
 • Bảng giá ca máy tỉnh Vĩnh Phúc năm 2023 theo Công bố 1053
 • Đơn giá nhân công tỉnh Vĩnh Phúc năm 2023 theo Quyết định số 948/SXD-KTVLXD
 • Bộ định mức dự toán chuyên ngành thí nghiệm điện đường dây và trạm biến áp năm 2023
 • Cập nhật giá xăng dầu ngày 21/03/2023
 • TOP PHẦN MỀM DỰ TOÁN TỐT NHẤT NĂM 2023
 • BÁO GIÁ DỰ TOÁN ETA BẢN QUYỀN MỚI NHẤT NĂM 2023
 • Phần mềm Dự toán Eta năm 2023
 • Đơn giá nhân công tỉnh Lâm Đồng năm 2023 theo Quyết định số 06/QĐ-SXD
 • Bảng giá ca máy tỉnh Hưng Yên năm 2022 theo Quyết định 36/QĐ-SXD
 • Bảng giá ca máy tỉnh Sóc Trăng năm 2023 theo Quyết định 30/QĐ-SXD
 • Cập nhật giá xăng dầu ngày 13/03/2023
 • Cấu hình BKAV cho phép phần mềm dự toán Eta ghi dữ liệu
 • Tổng hợp công bố giá vật liệu xây dựng Ninh Bình năm 2023
 • Cập nhật giá xăng dầu ngày 01/03/2023
 • Bộ đơn giá xây dựng tỉnh Trà Vinh năm 2023 theo Quyết định số 175/QĐ-UBND