Hướng dẫn lắp nguyên giá ca máy thi công tỉnh Thanh Hóa năm 2020

Hướng dẫn lắp nguyên giá ca máy thi công tỉnh Thanh Hóa năm 2020 theo Công văn 2009/UBND-CN ngày 24/02/2020. Để lập dự toán công trình theo Thông tư 11/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 các bước thực hiện như sau.

Chú ý:

Bước 1: Hướng dẫn gỡ, xóa phiên bản cũ (Tại đây)

Bước 2: Bạn phải cài đặt phiên bản mới nhất (Tại đây)

1. Tải nguyên giá ca máy thi công tỉnh Thanh Hóa năm 2020

Bước 1: Click chuột vào Tab Máy thi công

Bước 2: Click vào nút (Tính trực tiếp)giá ca máy thi công tỉnh Thanh Hóa năm 2020

Bước 3: Click vào Sheet Bảng tính giá CM sau đó Click phải chuột vào cột (Nguyên giá/Đơn giá) và chọn Menu (Lắp nguyên giá máy từ cơ sở dữ liệu)

Bước 4: Phần mềm hiển thị lên của số giá thông báo Click vào nút (Tải về)

Các bạn xem hình dưới đây để tải nguyên giá ca máy và thiết bị thi công trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa về sử dụng nhé.giá ca máy thi công tỉnh Thanh Hóa năm 2020

2. Lắp nguyên giá để tính toán giá ca máy

Bước 1: Tại Sheet Bảng tính giá CM Click phải chuột vào cột (Nguyên giá/Đơn giá) và chọn Menu (Lắp nguyên giá máy từ cơ sở dữ liệu)

Bước 2: Phần mềm hiển thị lên danh mục nguyên giá ca máy thi công tỉnh Thanh Hóa năm 2020 theo Công văn 2009/UBND-CN ngày 24/02/2020 các bạn Click vào nút (Áp dụng). Các bạn xem hình sau đây để lắp nguyên giá ca máy nhé.

Click chuột vào đây để tải nguyên giá ca máy và thiết bị thi công tỉnh Thanh Hóa năm 2020

Các tin khác
 • Những điều mới của Thông tư số 11/2021/TT-BXD phần xác định chi phí khảo sát xây dựng
 • Những điều mới của Thông tư số 11/2021/TT-BXD phần xác định chi phí xây dựng
 • Những điểm mới của Thông tư số 12/2021/TT-BXD ban hanh định mức xây dựng
 • Hướng dẫn xác định chuyển đổi đơn giá nhân công xây dựng năm 2021
 • Điểm mới của Thông tư 11/2021/TT-BXD về quản lý chi phí đầu tư xây dựng
 • Thông tư số 13/2021/TT-BXD hướng dẫn xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình
 • Tải định mức xây dựng Thông tư 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021
 • Đơn giá nhân công tỉnh Bình Dương năm 2021 theo Quyết định số 2640/QĐ-SXD
 • Định mức chuyên ngành nông nghiệp và PTNT năm 2021 theo văn bản số 2962/BNN-XD
 • Đơn giá xây dựng công trình Cần Thơ Quyết định 1821/QĐ-UBND
 • Giá ca máy thiết bị thi công tỉnh An Giang Quyết định 2179/QĐ-UBND
 • Cách đặt mã hiệu đơn giá chuẩn theo Thông tư 10/2019/TT-BXD
 • Định mức chống mối năm 2020 theo Quyết định số 56 QĐ/TWH
 • Áp dụng bảng giá ca máy và thiết bị thi công Nam Định năm 2021
 • Bảng giá ca máy tỉnh Nam Định năm 2021 theo Quyết định 105/QĐ-SXD
 • Call Now Button