Hướng dẫn tính cước vận chuyển tỉnh Kiên Giang năm 2023 theo quyết định 1015/QĐ-UBND

Ngày 18 tháng 4 năm 2023 Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang ban hành Quyết định số 1015/QĐ-UBND; công bố đơn giá vận chuyển tỉnh Kiên Giang năm 2023. Phần mềm dự toán Eta đã cập nhật đầy đủ dữ liệu phục vụ việc tính cước vận chuyển theo Quyết định số 1015/QĐ-UBND; quý khách hàng cập nhật để sử dụng, phục vụ cho công việc.

Cước vận chuyển tỉnh Kiên Giang năm 2023 theo quyết định 1015/QĐ-UBND

Căn cứ ban hành

 1. Nghị định 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng;
 2. Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổ bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;
 3. Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;
 4. Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng; ban hành định mức xây dựng.
 5. Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Ngày 18 tháng 4 năm 2023 Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang ban hành Quyết định số 1015/QĐ-UBND; công bố đơn giá vận chuyển tỉnh Kiên Giang năm 2023

Nội dung, hướng dẫn áp dụng và xử lý chuyển tiếp

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký 18/04/2023.

Ban hành kèm theo là phụ lục thuyết mình và hướng dẫn sử dụng

Xử lý chuyển tiếp : Quyết định có hướng dẫn xử lý chuyển tiếp chi tiết theo từng trường hợp

 

Hướng dẫn tính cước vận chuyển tỉnh Kiên Giang năm 2023 theo quyết định 1015/QĐ-UBND trên phần mềm dự toán Eta.

Trên phần mềm Eta chọn ” Cộng cước VC ” sau đó chọn phần ” Cước sông “.

Trong bảng cước sông, phần Cách tính chọn ” Mẫu chung ” Phần bảng cước chọn phần cước 2023 của Kiên Giang : KienGiang_2023_CS1015.

Nếu trên máy chưa có bảng cước, bạn bấm vào ” Tải bảng cước “, chọn ” Kiên Giang” rồi tải bảng cước mới về

Sau khi lựa chọn được xong, tiến hành đưa cự ly và chọn loại sông cho các vật liệu cần tính cước; phần mềm sẽ tự động tính cước

Phần mềm sẽ tự tính toán ra giá cước

 

Các tin khác
 • Bảng giá ca máy tỉnh Sóc Trăng năm 2024 theo Quyết định 30/QĐ-SXD
 • Cập nhật giá xăng dầu ngày 11/04/2024
 • Giải pháp mới – Dự toán Eta bản quyền theo đăng nhập tài khoản
 • Cập nhật giá xăng dầu ngày 04/04/2024
 • Đơn giá công ích đô thị tỉnh Yên Bái năm 2024 theo Quyết định 429/QĐ-UBND
 • Cập nhật giá xăng dầu ngày 28/03/2024
 • Cập nhật giá xăng dầu ngày 21/03/2024
 • Bảng giá ca máy tỉnh Sóc Trăng năm 2024 theo Quyết định 21/QĐ-SXD
 • Cập nhật giá xăng dầu ngày 14/03/2024
 • Định mức dự toán xây dựng đặc thù của tỉnh Quảng Ninh năm 2024
 • Định mức công ích đặc thù của tỉnh Quảng Ninh năm 2024
 • Cập nhật giá xăng dầu ngày 07/03/2024
 • Đơn giá công ích đô thị tỉnh Long An năm 2023 theo Quyết định 12573/QĐ-UBND
 • Nghị định số 24/2024/NĐ-CP Hướng dẫn Luật Đấu thầu
 • Cập nhật giá xăng dầu ngày 29/02/2024
 • Popup chat chân trang