Hướng dẫn tính lương nhân công công ích đô thị Thông tư 17/2019/TT-BLĐTBXH

Ngày 06/11/2019 Bộ Lao động thương binh và Xã hội đã ban hành Thông tư 17/2019/TT-BLĐTBXH về việc Hướng dẫn tính lương nhân công công ích đô thị. Hiện tại phần mềm dự toán Eta đã đáp ứng đầy đủ nội dung của Thông tư nêu trên. Quý khách vui lòng thực hiện theo các bước sau đây để áp dụng.

Hướng dẫn tính lương nhân công công ích đô thị Thông tư 17/2019/TT-BLĐTBXH

Sau khi các bạn nhập mã hiệu đơn giá cho phần công ích đô thị ví dụ như: CX1.01.11; CS.1.01.11; MT1.01.00 xong tại Sheet Tiên lượng tiếp theo các bạn Click chuột sang Tab Nhân công; sau đó Click vào nút (Tính trực tiếp). Các bạn xem hình sau đây để thực hiện theo nhé.

lương nhân công công ích đô thị

Hướng dẫn áp dụng bảng lương.

Sau khi các bạn thực hiện các bước ở trên để áp dụng bảng tính lương nhân công công ích đô thị trên phần mềm Eta các bạn cần thực hiện các bước sau:

Bước 1: Click chuột vào Bảng tính giá NC

Bước 2: Click vào nút Tính theo TT17/2019

Bước 3: Nhập mức lương đầu vào theo quy định của Chính phủ theo từng thời ký (năm 2019 được áp dụng theo Nghị định 38/2019/NĐ-CP là: 1.490.000 đồng/tháng)

Bước 4: Click vào nút Áp dụng

Các bạn xem hình sau đây để xác định chi phí tiền lương, chi phí nhân công trong giá, đơn giá sản phẩm, dịch vụ công sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước do doanh nghiệp thực hiện trên phần mềm Eta căn cứ theo Thông tư 17/2019/TT-BLĐTBXH nhé.

Thông tư 17/2019/TT-BLĐTBXH

Một số lưu ý khi áp dụng bảng lương nhân công công ích đô thị

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 21/12/2019.

2. Thông tư số 26/2015/TT-BLĐTBXH ngày 14/7/2015 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn xác định chi phí tiền lương trong giá sản phẩm, dịch vụ công ích sử dụng vốn ngân sách nhà nước hết hiệu lực thi hành kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành.

Các tin khác
 • Bộ đơn giá XDCT Bắc Giang năm 2021 theo Quyết định 1338/QĐ-UBND
 • Bảng giá ca máy tỉnh Bắc Ninh năm 2021 theo Quyết định 486/QĐ-UBND
 • Bảng giá ca máy tỉnh Lào Cai năm 2021 theo Quyết định 956/QĐ-SGTVTXD
 • Đơn giá nhân công tỉnh Bắc Kạn năm 2021 theo Quyết định số 1960/SXD-KTXD
 • Bảng giá ca máy tỉnh Tây Ninh năm 2021 theo Quyết định 3131/QĐ-UBND
 • Đơn giá nhân công tỉnh Tây Ninh năm 2021 theo Quyết định số 3132/QĐ-UBN
 • Hướng dẫn sử dụng phần mềm dự toán Eta 2021 mới nhất
 • ĐƠN GIÁ NHÂN CÔNG TỈNH LÀO CAI NĂM 2021 THEO QUYẾT ĐỊNH 943
 • Lập dự toán tỉnh Hà Nam năm 2021 theo Hướng dẫn 2478/HD-SXD
 • Bảng giá ca máy tỉnh Đắk Nông năm 2021 theo Quyết định 1982/SXD-KTQLHĐXD
 • Đơn giá nhân công tỉnh Hải Dương năm 2021 theo Quyết định số 1689/SXD-QLD
 • Đơn giá nhân công tỉnh Đắk Nông năm 2021 theo Quyết định số 1969
 • Đơn giá nhân công Hồ Chí Minh năm 2021 theo Quyết định số 1396
 • Bảng giá ca máy tỉnh Hồ Chí Minh năm 2021 theo Quyết định 1396/QĐ-SXD-KTXD
 • Bảng giá ca máy tỉnh Trà Vinh năm 2021 theo Quyết định 147/QĐ-SXD
 • Call Now Button