Hướng dẫn xác định chi phí gián tiếp trong dự toán công trình

Làm thế nào để xác định được chi phí gián tiếp trong dự toán công trình căn cứ theo quy định tại Điều 9 Nghị định số 68/2019/NĐ-CP. Các thành phần chi phí xây dựng gồm chi phí trực tiếp; chi phí gián tiếp; thu nhập chịu thuế tính trước; thuế giá trị gia tăng.

Chi phí gián tiếp trong dự toán công trình gồm:

– Chi phí chung gồm: Chi phí quản lý chung của doanh nghiệp và chi phí quản lý; điều hành sản xuất lại công trường xây dựng (bao gồm cả chi phí bảo hiểm cho người lao động do người sử dụng lao động nộp và chi phí chung khác).

– Chi phí nhà tạm để ở và điều hành thi công;

– Chi phí một số công việc nhưng không xác định được khối lượng từ thiết kế gồm: Chi phí an toàn lao động và bảo vệ môi trường cho người lao động trên công trường và môi trường xung quanh; chi phí thí nghiệm vật liệu của nhà thầu; chi phí di chuyển lực lượng lao động trong nội bộ công trường; chi phí bơm nước, vét bùn không thường xuyên.

– Căn cứ vào điều kiện cụ thể của từng dự án; công trình; gói thầu xây dựng chi phí gián tiếp trong dự toán công trình có thể bổ sung một số chi phí gián tiếp khác gồm: chi phí di chuyển máy; thiết bị thi công đặc chủng và lực lượng lao động (có tay nghề thuộc biên chế quản lý doanh nghiệp) đến và ra khỏi công trường; chi phí bảo đảm an toàn giao thông phục vụ thi công (nếu có); chi phí hoàn trả hạ tầng kỹ thuật do bị ảnh hưởng khi thi công xây dựng (nếu có); chi phí kho bãi chứa vật liệu (nếu có); chi phí xây dựng nhà bao che cho máy; nền móng máy; hệ thống cấp điện; khí nén, hệ thống cấp nước tại hiện trường; lắp đặt, tháo dỡ một số loại máy (như trạm trộn bê tông xi măng; trạm trộn bê tông nhựa; cần trục di chuyển trên ray, cần trục tháp; một số loại máy; thiết bị thi công xây dựng khác có tính chất tương tự).

Chi phí gián tiếp trong dự toán công trình được xác định như thế nào?

Chi phí gián tiếp trong dự toán công trình được xác định bằng tỷ lệ (%); hoặc lập dự toán chi phí theo hướng dẫn của Bộ xây dựng. Các bạn có thể xem cách chọn chi phí gián tiếp trong dự toán công trình theo Nghị định số 68/2019/NĐ-CP; trên phần mềm dự toán Eta như hình sau:chi phí gián tiếp trong dự toán công trình

Các tin khác
 • Báo giá các loại khóa phần mềm dự toán eta bản quyền
 • Tặng 10 key phần mềm dự toán eta bản quyền miễm phí 1 năm
 • Sở Xây dựng tỉnh Quảng Nam hướng dẫn áp dụng Nghị định 68/2019/NĐ-CP
 • Tập huấn hướng dẫn áp dụng nghị định 68/2019/NĐ-CP tại TP Huế
 • Bảng so sánh tính năng và giá bán của các loại key dự toán
 • Xử lý chuyển tiếp Nghị định 68/2019/NĐ-CP về quản lý chi phí đầu tư xây dựng
 • Hướng dẫn kích hoạt key phần mềm dự toán Eta bản quyền
 • Hội thảo ứng dụng phần mềm xây dựng tại Đà Nẵng
 • Hướng dẫn sửa định mức dự toán công trình trên dự toán Eta
 • Hướng dẫn mở file gốc dự toán G8 khi lập dự toán công trình
 • Hướng dẫn link khối lượng dự toán công trình cho các công việc giống nhau
 • Hướng dẫn tính đơn giá ca máy và thiết bị thi công
 • Hướng dẫn lập dự toán công trình theo Nghị định 68/2019/NĐ-CP
 • Phương pháp đo bóc khối lượng xây dựng công trình theo diện tích
 • Đo bóc khối lượng xây dựng công trình là gì?