Hướng dẫn xác định chi phí gián tiếp trong dự toán công trình

Làm thế nào để xác định được chi phí gián tiếp trong dự toán công trình căn cứ theo quy định tại Điều 9 Nghị định số 68/2019/NĐ-CP. Các thành phần chi phí xây dựng gồm chi phí trực tiếp; chi phí gián tiếp; thu nhập chịu thuế tính trước; thuế giá trị gia tăng.

Chi phí gián tiếp trong dự toán công trình gồm:

– Chi phí chung gồm: Chi phí quản lý chung của doanh nghiệp và chi phí quản lý; điều hành sản xuất lại công trường xây dựng (bao gồm cả chi phí bảo hiểm cho người lao động do người sử dụng lao động nộp và chi phí chung khác).

– Chi phí nhà tạm để ở và điều hành thi công;

– Chi phí một số công việc nhưng không xác định được khối lượng từ thiết kế gồm: Chi phí an toàn lao động và bảo vệ môi trường cho người lao động trên công trường và môi trường xung quanh; chi phí thí nghiệm vật liệu của nhà thầu; chi phí di chuyển lực lượng lao động trong nội bộ công trường; chi phí bơm nước, vét bùn không thường xuyên.

– Căn cứ vào điều kiện cụ thể của từng dự án; công trình; gói thầu xây dựng chi phí gián tiếp trong dự toán công trình có thể bổ sung một số chi phí gián tiếp khác gồm: chi phí di chuyển máy; thiết bị thi công đặc chủng và lực lượng lao động (có tay nghề thuộc biên chế quản lý doanh nghiệp) đến và ra khỏi công trường; chi phí bảo đảm an toàn giao thông phục vụ thi công (nếu có); chi phí hoàn trả hạ tầng kỹ thuật do bị ảnh hưởng khi thi công xây dựng (nếu có); chi phí kho bãi chứa vật liệu (nếu có); chi phí xây dựng nhà bao che cho máy; nền móng máy; hệ thống cấp điện; khí nén, hệ thống cấp nước tại hiện trường; lắp đặt, tháo dỡ một số loại máy (như trạm trộn bê tông xi măng; trạm trộn bê tông nhựa; cần trục di chuyển trên ray, cần trục tháp; một số loại máy; thiết bị thi công xây dựng khác có tính chất tương tự).

Chi phí gián tiếp trong dự toán công trình được xác định như thế nào?

Chi phí gián tiếp trong dự toán công trình được xác định bằng tỷ lệ (%); hoặc lập dự toán chi phí theo hướng dẫn của Bộ xây dựng. Các bạn có thể xem cách chọn chi phí gián tiếp trong dự toán công trình theo Nghị định số 68/2019/NĐ-CP; trên phần mềm dự toán Eta như hình sau:chi phí gián tiếp trong dự toán công trình

Các tin khác
 • Thông tư 16/2019/TT-BXD hướng dẫn xác định chi phí quản lý dự án
 • Hướng dẫn áp dụng Thông tư 09/2019/TT-BXD trong dự toán Eta
 • Thông tư 11/2019/TT-BXD hướng dẫn xác định giá ca máy và thiết bị thi công
 • Thông tư 15/2019/TT-BXD hướng dẫn xác định đơn giá nhân công xây dựng
 • Thông tư 10/2019/TT-BXD Bộ Xây dựng ban hành định mức xây dựng
 • Một số điểm mới của Thông tư 09/2019/TT-BXD Bộ xây dựng
 • Thông tư 09/2019/TT-BXD hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng
 • Hướng dẫn đăng ký bản quyền phần mềm dự toán eta 12 tháng Miễn phí
 • Tặng phần mềm dự toán eta bản quyền cho các trường Đại học
 • Hướng dẫn lập dự toán ngành điện theo định mức 4970 Hải Phòng
 • Hướng dẫn lập dự toán ngành điện trên địa bàn tp Hồ Chí Minh
 • Hướng dẫn lập dự toán đơn giá ngành điện thành phố Cần Thơ
 • Hướng dẫn lập dự toán công trình ngành điện trên địa bàn tp Đà Nẵng
 • Hướng dẫn áp dụng định mức 4970 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
 • 15 bước cơ bản để lập dự toán công trình xây dựng trên phần mềm eta