Hướng dẫn xác định đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Hà Tĩnh năm 2021

Ngày 11/10/2021 Sở Xây dựng Hà Tĩnh đã ban hành Văn bản 3108/SXD-QLHĐXD về việc hướng dẫn xác định đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Hà Tĩnh năm 2021 và quản lý chi phí đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

Cơ sở xác định đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Hà Tĩnh.

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng hướng dẫn phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình.

Hướng dẫn cập nhật đơn giá nhân công trên phần mềm eta

Phần mềm Dự toán Eta đã cập nhật đầy đủ nội dung của Văn bản 3108/SXD-QLHĐXD ngày 11/10/2021 về hướng dẫn xác định đơn giá nhân công xây dựng tạm thời và một số nội dung về quản lý chi phí ĐTXD theo Nghị định số 10/2021/NĐ-CP.

Bước 1: Tải đơn giá nhân công

Mở phần mềm dự toán Eta lên Click chuột sang Tab (Nhân công). Tại cột (Giá TB) Click phải chuột chọn Menu (Lắp giá thông báo từ cơ sở dữ liệu). Sau đó Click vào nút (Tải về). Vui lòng thực hiện theo hướng dẫn như hình sau đây để tải đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Hà Tĩnh.

Bước 2: Lắp đơn giá nhân công

Tại Tab (Nhân công) Click phải chuột vào cột (Giá TB) sau đó chọn Menu (Lắp giá thông báo từ cơ sở dữ liệu). Tiếp theo chọn Văn bản 3108/SXD-QLHĐXD ngày 11/10/2021. Sau đó Click vào nút (Áp dụng) của Vùng tương ứng. Chú ý đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Hà Tĩnh năm 2021 được công bố cho 02 vùng như sau:

Vùng 3: gồm Thành phố Hà Tĩnh, Thị xã Kỳ Anh

Vùng 4: gồm Thị xã Hồng Lĩnh, Các huyện Cẩm Xuyên, Can Lộc, Đức Thọ, Hương Khê, Hương Sơn, Kỳ Anh, Nghi Xuân, Thạch Hà, Vũ Quang, Lộc Hà

Khi lập dự toán công trình tại vùng nào thì Click vào nút (Áp dụng) của vùng đó. Vui lòng thực hiện theo hướng dẫn ở hình sau đây để áp dụng đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Hà Tĩnh năm 2021.

giá nhân công xây dựng tỉnh Hà Tĩnh

Nội dung đơn giá nhân công xây dựng.

Đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Hà Tĩnh theo hướng dẫn này là đơn giá nhân công của cấp bậc bình quân của các nhóm nghề theo Bảng 4.3 Phụ lục số IV; đơn giá của các cấp bậc còn lại được quy đổi theo điểm 2, Mục I Phụ lục số IV của Thông tư 13/2021/TT-BXD.

STT Nhóm Cấp bậc bình quân Đơn giá nhân công xây dựng bình quân theo khu vực
Vùng 3 Vùng 4
I Nhóm nhân công xây dựng
1.1 Nhóm I 3,5/7 234.500 223.500
1.2 Nhóm II 3,5/7 239.025 228.100
1.3 Nhóm III 3,5/7 242.500 232.000
1.4 Nhóm IV
– Nhóm vận hành máy, thiết bị thi công xây dựng. 3,5/7 244.475 233.325
– Nhóm lái xe các loại 2/4 244.475 233.325
II Nhóm nhân công khác
2.1 Vận hành tàu thuyền
– Thuyền trưởng 1,5/2 430.200 409.700
– Thuyền phó 1,5/2 409.700 390.190
– Thủy thủ, thợ máy, thợ điện 2/4 329.700 314.000
– Máy trưởng, máy I, máy II, điện trưởng, kỹ thuật viên cuốc I, kỹ thuật viên cuốc II tàu sông 1,5/2 329.700 314.000
– Máy trưởng, máy I, máy II, điện trưởng, kỹ thuật viên cuốc I, kỹ thuật viên cuốc II tàu biển 1,5/2 329.700 314.000
2.2 Thợ lặn 2,/4 526.500 501.400
2.3 Kỹ sư 4/8 246.000 235.800
2.4 Nghệ nhân 1,5/2 516.500 491.900
Các tin khác
 • Đơn giá nhân công tỉnh Bắc Giang năm 2021 theo Quyết định 292/QĐ-SXD
 • Đơn giá nhân công tỉnh Bắc Ninh năm 2021 theo Quyết định 391/QĐ-UBND
 • Hướng dẫn lập dự toán công trình tỉnh Bình Định năm 2021
 • Đơn giá nhân công tỉnh Yên Bái năm 2021 theo Quyết định 2405/QĐ-SXD
 • Đơn giá nhân công thành phố Hải Phòng năm 2021 theo Văn bản số 4675/SXD-KTVL
 • Tổng hợp công bố đơn giá ca máy năm 2021 theo Thông tư số 13/2021/TT-BXD
 • Đơn giá nhân công tỉnh Hậu Giang năm 2021 Theo Quyết định số 93/QĐ-SXD
 • Đơn giá nhân công tỉnh Kiên Giang năm 2021 theo Quyết định 2430/QĐ-UBND
 • Hướng dẫn xác định đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Nghệ An năm 2021
 • Cài bổ sung NET Flame work 4.0 cho máy Window 7 khi sử dụng dự toán Eta
 • Đơn giá nhân công xây dựng Đồng Tháp Quyết định 302/QĐ-SXD
 • Bảng giá nhân công tỉnh Hòa Bình năm 2021 theo Quyết định 3813/HD-SXD
 • Bảng giá ca máy tỉnh Bình Thuận năm 2021 theo Quyết định 256/QĐ-SXD
 • Đơn giá nhân công tỉnh Bình Thuận năm 2021 theo Quyết định 255/QĐ-SXD
 • Bảng giá ca máy tỉnh Quảng Bình năm 2021 theo Quyết định số 2438/QĐ-SXD
 • Call Now Button