Hướng dẫn xác định đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Nghệ An năm 2021

Văn bản 3386/SXD-KT&VLXD ngày 04/10/2021 của Sở Xây dựng Nghệ An về việc hướng dẫn xác định đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Nghệ An và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Bấm vào đây xem Video hướng dẫn lập dự toán xây dựng tỉnh Nghệ An năm 2021

Cơ sở xác định đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Nghệ An.

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng hướng dẫn phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình.

Căn cứ Quyết định số 1104/QĐ-SXD ngày 08/5/2020 của Sở Xây dựng tỉnh Nghệ An về việc công bố đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Hướng dẫn cập nhật trên phần mềm Eta

Hiện tại phần mềm dự toán Eta đã quy đổi đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Nghệ An theo hướng dẫn của Văn bản 3386/SXD-KT&VLXD ngày 04/10/2021 của Sở Xây dựng Nghệ An từ Quyết định số 1104/QĐ-SXD ngày 08/5/2020. Để áp dụng trên phần mềm vui lòng thực hiện theo các bước sau đây.

Bước 1: Tải đơn giá nhân công

Mở phần mềm dự toán Eta lên Click chuột sang Tab (Nhân công). Tại cột (Giá TB) Click phải chuột chọn Menu (Lắp giá thông báo từ cơ sở dữ liệu). Sau đó Click vào nút (Tải về). Vui lòng thực hiện theo hướng dẫn như hình sau đây để tải giá nhân công xây dựng tỉnh Nghệ An.

Bước 2: Lắp đơn giá nhân công

Tại Tab (Nhân công) Click phải chuột vào cột (Giá TB) sau đó chọn Menu (Lắp giá thông báo từ cơ sở dữ liệu). Tiếp theo chọn Quyết định số 1104/QĐ-SXD (quy đổi). Sau đó Click vào nút (Áp dụng) của Vùng tương ứng. Chú ý đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Nghệ An được quy đổi từ Quyết định số 1104/QĐ-SXD gồm 02 vùng như sau:

Vùng 3: gồm Thành phố Vinh, Thị xã Cửa Lò, Các huyện Nghi Lộc, Hưng Nguyên

Vùng 4: gồm Các thị xã Hoàng Mai, Thái Hòa, Các huyện Anh Sơn, Con Cuông, Diễn Châu, Đô Lương, Quỳ Châu, Kỳ Sơn, Nam Đàn, Nghĩa Đàn, Quế Phong, Quỳ Hợp, Quỳnh Lưu, Tân Kỳ, Thanh Chương, Tương Dương, Yên Thành.

Khi lập dự toán công trình tại vùng nào thì Click vào nút (Áp dụng) của vùng đó. Vui lòng thực hiện theo hướng dẫn ở hình sau đây để áp dụng đơn giá nhân công xây dựng trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2021.

giá nhân công xây dựng tỉnh Nghệ An

Các tin khác
 • Đơn giá nhân công tỉnh Bắc Giang năm 2021 theo Quyết định 292/QĐ-SXD
 • Đơn giá nhân công tỉnh Bắc Ninh năm 2021 theo Quyết định 391/QĐ-UBND
 • Hướng dẫn lập dự toán công trình tỉnh Bình Định năm 2021
 • Đơn giá nhân công tỉnh Yên Bái năm 2021 theo Quyết định 2405/QĐ-SXD
 • Đơn giá nhân công thành phố Hải Phòng năm 2021 theo Văn bản số 4675/SXD-KTVL
 • Tổng hợp công bố đơn giá ca máy năm 2021 theo Thông tư số 13/2021/TT-BXD
 • Đơn giá nhân công tỉnh Hậu Giang năm 2021 Theo Quyết định số 93/QĐ-SXD
 • Đơn giá nhân công tỉnh Kiên Giang năm 2021 theo Quyết định 2430/QĐ-UBND
 • Cài bổ sung NET Flame work 4.0 cho máy Window 7 khi sử dụng dự toán Eta
 • Đơn giá nhân công xây dựng Đồng Tháp Quyết định 302/QĐ-SXD
 • Hướng dẫn xác định đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Hà Tĩnh năm 2021
 • Bảng giá nhân công tỉnh Hòa Bình năm 2021 theo Quyết định 3813/HD-SXD
 • Bảng giá ca máy tỉnh Bình Thuận năm 2021 theo Quyết định 256/QĐ-SXD
 • Đơn giá nhân công tỉnh Bình Thuận năm 2021 theo Quyết định 255/QĐ-SXD
 • Bảng giá ca máy tỉnh Quảng Bình năm 2021 theo Quyết định số 2438/QĐ-SXD
 • Call Now Button