Lập dự toán tỉnh Hà Nam năm 2021 theo Hướng dẫn 2478/HD-SXD

Ngày 22 tháng 10 năm 2021 Sở Xây dựng tỉnh Hà Nam ban hành văn bản số 2478/HD-SXD; hướng dẫn lập dự toán tỉnh Hà Nam năm 2021. Hướng dẫn là cơ sở để các cơ quan, tổ chức, cá nhân áp dụng trong công tác lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng các công trình địa bàn tỉnh Hà Nam.

Lập dự toán tỉnh Hà Nam năm 2021 theo Hướng dẫn 2478/HD-SXD

Căn cứ ban hành văn bản

Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 9/2/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Các Thông tư số 11/2021/TT-BXD; 12/2021/TT-BXD; 13/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng ( có hiệu lực từ 15/10/2021 ).

Nội dung và hướng dẫn áp dụng :

Hướng dẫn có hiệu lực áp dụng từ 15/10/2021.

Xác định đơn giá nhân công xây dựng

Đơn giá nhân công xây dựng xác định theo hướng dẫn tại phụ lục số IV Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng.

Trong thời gian Sở Xây dựng khảo sát, công bố giá nhân công; việc xác định giá nhân công sẽ thực hiện chuyển đổi từ giá nhân công theo quyết định 2209/QĐ-UBND ngày 27/10/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam. Các chuyển đổi như sau :

Ngày 22 tháng 10 năm 2021 Sở Xây dựng tỉnh Hà Nam ban hành văn bản số 2478/HD-SXD; hướng dẫn lập dự toán tỉnh Hà Nam năm 2021

Xác định giá ca máy

Xác định theo Hướng dẫn tại Phụ lục V kèm theo Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021.

Phần mềm dự toán Eta đã cập nhật đầy đủ  nội dung theo Hướng dẫn  số 2478/HD-SXD; để phục vụ cho công việc quý khách vui lòng tải, cập nhật sử dụng trên phần mềm.

Trong quá trình áp dụng nếu có vướng mắc vui lòng liên hệ với

Mobile – Zalo : 0916946336 ( Trịnh Đỗ )

Các tin khác
 • Bộ đơn giá XDCT Bắc Giang năm 2021 theo Quyết định 1338/QĐ-UBND
 • Bảng giá ca máy tỉnh Bắc Ninh năm 2021 theo Quyết định 486/QĐ-UBND
 • Bảng giá ca máy tỉnh Lào Cai năm 2021 theo Quyết định 956/QĐ-SGTVTXD
 • Đơn giá nhân công tỉnh Bắc Kạn năm 2021 theo Quyết định số 1960/SXD-KTXD
 • Bảng giá ca máy tỉnh Tây Ninh năm 2021 theo Quyết định 3131/QĐ-UBND
 • Đơn giá nhân công tỉnh Tây Ninh năm 2021 theo Quyết định số 3132/QĐ-UBN
 • Hướng dẫn sử dụng phần mềm dự toán Eta 2021 mới nhất
 • ĐƠN GIÁ NHÂN CÔNG TỈNH LÀO CAI NĂM 2021 THEO QUYẾT ĐỊNH 943
 • Bảng giá ca máy tỉnh Đắk Nông năm 2021 theo Quyết định 1982/SXD-KTQLHĐXD
 • Đơn giá nhân công tỉnh Hải Dương năm 2021 theo Quyết định số 1689/SXD-QLD
 • Đơn giá nhân công tỉnh Đắk Nông năm 2021 theo Quyết định số 1969
 • Đơn giá nhân công Hồ Chí Minh năm 2021 theo Quyết định số 1396
 • Bảng giá ca máy tỉnh Hồ Chí Minh năm 2021 theo Quyết định 1396/QĐ-SXD-KTXD
 • Bảng giá ca máy tỉnh Trà Vinh năm 2021 theo Quyết định 147/QĐ-SXD
 • Bảng giá ca máy tỉnh Thái Bình năm 2021 theo Quyết định 2252/SXD-KT&VLXD
 • Call Now Button