LẤY TIÊN LƯỢNG TỪ 1 FILE EXEL CÓ SẴN TRÊN DỰ TOÁN ETA

LẤY TIÊN LƯỢNG TỪ 1 FILE EXEL CÓ SẴN TRÊN DỰ TOÁN ETA

Một số trường hợp khi đã có 1 file excel có sẵn mã công việc và khối lượng ta có thể tận dùng khai thác vào phần mềm để công việc được nhanh chóng và thuận lợi hơn. Các bước thực hiện như sau :

Bước1 : Vào file, chọn ‘’ Lấy excel vào tiên lượng hiện tại ‘’

Một số trường hợp khi đã có 1 file excel có sẵn mã công việc và khối lượng ta có thể tận dùng khai thác vào phần mềm để công việc được nhanh chóng và thuận lợi hơn

Bước 2 : Chọn file excel cần lấy vào

Bước 3: Điền các cột thông số, chú ý cần điền cả dòng bắt đầu lấy dữ liêu. Sau đó chọn ‘’ Đồng ý’’

Các cột cơ bản cần điều là : Mã số Công việc, tên công việc, đơn vị tính và khối lượng.

Ngoài ra với các công tác có khối lượng dạng kích thước bạn cũng có thể lấy luôn vào phần mềm bằng việc điền các thông số ở cột kích thước

Bước 4 : Sau khi phần mềm lấy được dữ liệu vào bạn lựa chọn ‘’ Tra lại hoặc giữ nguyên dữ liệu ốc’’ để phần mềm tra lại theo nội dung đơn giá mới

Phần mềm sẽ lấy dữ liệu vào phục vụ cho công tác của bạn.

Các tin khác
 • Bộ đơn giá xây dựng tỉnh Bình Phước năm 2023 theo Quyết định số 875/QĐ-UBND
 • ĐIỂM MỚI TRONG QUY ĐỊNH VỀ PHÍ THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THEO THÔNG TƯ 28/2023/TT-BTC
 • ĐIỂM MỚI TRONG QUY ĐỊNH VỀ PHÍ THẨM ĐỊNH THIẾT KẾ VÀ DỰ TOÁN THEO THÔNG TƯ 27/2023/TT-BTC
 • Quy định về phí thẩm định dự toán xây dựng năm 2023 theo thông tư 28/2023
 • Quy định mới về phí thẩm định dự toán xây dựng
 • Cập nhật giá xăng dầu ngày 22/05/2023
 • Bảng giá ca máy tỉnh Đắk Nông năm 2023 theo Quyết định 820/SXD-KT&QLHDXD
 • Hướng dẫn tính giá máy thi công trong phần mềm dự toán Eta 2023
 • Hướng dẫn điều chỉnh giá nhân công trên phần mềm dự toán Eta 2023
 • Bộ đơn giá xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc năm 2023 theo Quyết định số 1037/QĐ-UBND
 • Bảng giá ca máy tỉnh Sóc Trăng năm 2023 theo Quyết định 47/QĐ-SXD
 • Bộ định mức – đơn giá sản xuất phần mềm ứng dụng, quản lý vận hành và bảo trì hệ thống công nghệ thông tin năm 2014
 • Bộ định mức – đơn giá dự toán quản lý vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa hệ thông viễn thông dùng cho Tập đoàn điện lực quốc giá Việt Nam năm 2015
 • Bảng giá ca máy tỉnh Bình Dương năm 2023 theo Quyết định 69/QĐ-SXD
 • Cập nhật giá xăng dầu ngày 11/05/2023
 • Popup chat chân trang