LẤY TIÊN LƯỢNG TỪ 1 FILE EXEL CÓ SẴN TRÊN DỰ TOÁN ETA

LẤY TIÊN LƯỢNG TỪ 1 FILE EXEL CÓ SẴN TRÊN DỰ TOÁN ETA

Một số trường hợp khi đã có 1 file excel có sẵn mã công việc và khối lượng ta có thể tận dùng khai thác vào phần mềm để công việc được nhanh chóng và thuận lợi hơn. Các bước thực hiện như sau :

Bước1 : Vào file, chọn ‘’ Lấy excel vào tiên lượng hiện tại ‘’

Một số trường hợp khi đã có 1 file excel có sẵn mã công việc và khối lượng ta có thể tận dùng khai thác vào phần mềm để công việc được nhanh chóng và thuận lợi hơn

Bước 2 : Chọn file excel cần lấy vào

Bước 3: Điền các cột thông số, chú ý cần điền cả dòng bắt đầu lấy dữ liêu. Sau đó chọn ‘’ Đồng ý’’

Các cột cơ bản cần điều là : Mã số Công việc, tên công việc, đơn vị tính và khối lượng.

Ngoài ra với các công tác có khối lượng dạng kích thước bạn cũng có thể lấy luôn vào phần mềm bằng việc điền các thông số ở cột kích thước

Bước 4 : Sau khi phần mềm lấy được dữ liệu vào bạn lựa chọn ‘’ Tra lại hoặc giữ nguyên dữ liệu ốc’’ để phần mềm tra lại theo nội dung đơn giá mới

Phần mềm sẽ lấy dữ liệu vào phục vụ cho công tác của bạn.

Các tin khác
 • Đơn giá thu gom rác thải tỉnh Bắc Giang năm 2023 theo Quyết định 1084/QĐ-UBND
 • Đơn giá nhân công tỉnh Lai Châu năm 2023 theo Quyết định số 140/QĐ-SXD
 • Cập nhật giá xăng dầu ngày 07/12/2023
 • Bảng giá ca máy tỉnh Ninh Bình năm 2023 theo Quyết định 3993/QĐ-SXD
 • Đơn giá nhân công tỉnh Ninh Bình năm 2023 theo Quyết định số 3994/QĐ-SXD
 • Cập nhật giá xăng dầu ngày 30/11/2023
 • Đơn giá nhân công tỉnh Hà Giang năm 2023 theo Quyết định số 311/QĐ-SXD
 • Định mức các công tác đặc thù của tỉnh Đắk Nông năm 2022
 • Đơn giá nhân công tỉnh Phú Yên năm 2023 theo Quyết định số 109/QĐ-SXD
 • Bảng giá ca máy tỉnh Phú Yên năm 2023 theo Quyết định 110/QĐ-SXD
 • Cập nhật giá xăng dầu ngày 23/11/2023
 • Định mức các công tác đặc thù của thành phố Cần Thơ năm 2023
 • Bảng giá ca máy tỉnh Sóc Trăng năm 2023 theo Quyết định 111/QĐ-SXD
 • Cập nhật giá xăng dầu ngày 13/11/2023
 • Điều chỉnh tăng giá bán lẻ điện bình quân từ ngày 09/11/2023
 • Popup chat chân trang