Nghị định 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng

Ngày 09/02/2021 Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Nghị định 10/2021/NĐ-CP về quản lý chi phí đầu tư xây dựng. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký và thay thế Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019.

Bấm vào đây để tải toàn bộ file gốc Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021

Nội dung của Nghị định 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 như sau:

Nghị định 10/2021/NĐ-CP gồm 46 điều quy định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng các dự án sử dụng vốn đầu tư công, vốn nhà nước ngoài đầu tư công, dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư (gọi tắt là dự án PPP), gồm: sơ bộ tổng mức đầu tư xây dựng, tổng mức đầu tư xây dựng, dự toán xây dựng, giá gói thầu xây dựng, định mức xây dựng, giá xây dựng công trình, chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng; thanh toán và quyết toán hợp đồng xây dựng, thanh toán và quyết toán vốn đầu tư xây dựng; quyền và trách nhiệm của người quyết định đầu tư, quyền và nghĩa vụ của chủ đầu tư, nhà thầu thi công xây dựng, nhà thầu tư vấn trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Đối tượng áp dụng như sau:

Nghị định 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến quản lý chi phí đầu tư xây dựng các dự án sử dụng vốn đầu tư công, vốn nhà nước ngoài đầu tư công, dự án PPP.

Các tổ chức, các nhân tham khảo các quy định tại Nghị định 10/2021/NĐ-CP để quản lý chi phí đầu tư xây dựng đối với các dự án ngoài quy định tại khoản 1 Điều này.

Một số điểm mới của Nghị định 10/2021/NĐ-CP như sau:

Điều 26: Quản lý giá xây dựng công trình, suất vốn đầu tư xây dựng

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh công bố đơn giá xây dựng công trình của địa phương; phân cấp, ủy quyền cho Sở Xây dựng công bố các thông tin về giá xây dựng trên địa bàn theo quy định tại điểm a, b khoản này như sau:

a) Giá các loại vật liệu xây dựng, thiết bị công trình: công bố theo định kỳ hàng quý hoặc sớm hơn khi cần thiết;

b) Đơn giá nhân công xây dựng, giá ca máy và thiết bị thi công, giá thuê máy và thiết bị thi công xây dựng: công bố theo định kỳ hàng năm hoặc sớm hơn khi cần thiết.

Như vậy Nghị định 10/2021/NĐ-CP có điểm với về việc phân cấp để các sở Xây dựng công bố đơn giá xây dựng công trình thay vì ban hành đơn giá xây dựng công trình như Nghị định 68/2019/NĐ-CP.

Về đơn giá nhân công xây dựng, giá ca máy và thiết bị thi công theo Nghị định 68/2019/NĐ-CP trước đây ban hành theo quý. Thì đến Nghị định 10/2021/NĐ-CP có điểm mới là công bố theo định kỳ hàng năm hoặc sớm hơn khi cần thiết.

Nghị định 10/2021/NĐ-CP

Tags:
Các tin khác
 • Hội nghị công bố đơn giá Lào Cai năm 2021 và hướng dẫn sử dụng Dự toán Eta
 • Khai xuân Tân Sửu – Nhận ngay Lì Xì
 • Đơn giá tỉnh Đồng Nai năm 2021 theo Quyết định 06/2021/QĐ-UBND
 • Bộ đơn giá tỉnh Lào Cai năm 2021 theo Quyết định số 305/QĐ-UBND
 • Đơn giá ca máy Lâm Đồng năm 2021 theo Quyết định số 07/QĐ-SXD
 • Đơn giá nhân công Lâm Đồng năm 2021 theo Quyết định số 07/QĐ-SXD
 • Bảng giá ca máy tỉnh Hà Nam năm 2021 theo Quyết định số 2622/QĐ-UBND
 • Bảng giá ca máy tỉnh Vĩnh Long năm 2021 theo Quyết định số 2610/QĐ-UBND
 • Bộ đơn giá xây dựng tỉnh Điện Biên năm 2021 theo Quyết định số 2000/QĐ-UBND
 • Bộ đơn giá xây dựng tỉnh Hà Nam năm 2020 theo Quyết định số 2622/QĐ-UBND
 • Bảng giá ca máy tỉnh Ninh Bình năm 2021 theo Quyết định số 101/QĐ-UBND
 • Bộ đơn giá xây dựng tỉnh Lạng Sơn năm 2021 theo Quyết định số 353/QĐ-UBND
 • Bộ đơn giá xây dựng tỉnh Thái Nguyên năm 2021 theo Quyết định số 50/QĐ-UBND
 • Bộ đơn giá xây dựng tỉnh Bình Dương năm 2021 theo Quyết định 4110/QĐ-UBND
 • Bộ đơn giá xây dựng tỉnh Ninh Bình năm 2021 theo Quyết định số 102/QĐ-UBND
 • Call Now Button