Những điều mới của Thông tư số 11/2021/TT-BXD phần xác định chi phí khảo sát xây dựng

Ngày 31 tháng 8 năm 2021 Bộ Xây dựng ban hành Thông tư số 11/2021/TT-BXD; hướng dẫn một số nội dung  xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng. Thông tư là cơ sở để các cơ quan, tổ chức, cá nhân làm cơ sở áp dụng trông công tác lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng các công trình. Ở bài viết này, Dự toán Eta xin phép nêu lên những điều mới của Thông tư số 11/2021/TT-BXD phần xác định chi phí khảo sát xây dựng.

Những điều mới của Thông tư số 11/2021/TT-BXD phần xác định chi phí khảo sát xây dựng

Phương pháp xác định chi phí xây dựng được hướng dẫn tại Phụ lục số V của Thông tư số 11/2021/TT-BXD; về cơ bản, phần chi phí được chia làm các nội dung chi phí sau

1.Chi phí trực tiếp : Bao bồn chi phí vật liệu, chi phí nhân công, chi phí máy và thiết bị thi công.

2.Chi phí gián tiếp : Bao gồm các chi phí thành phần

Chi phí chung

Chi phí nhà tạm để ở và điều hành thi công

Chi phí một số công viejc không xác định được khối lượng từ thiết kế.

3.Thu nhập chịu thuế tính trước

4. Chi phí phục vụ công tác khảo sát xây dựng

5. Chi phí dự phòng

Để thuận tiện chúng ta sẽ tiến hành so sánh những điểm mới với thông tư hướng dẫn trước đó chính là Thông tư số 09/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng. Ta sẽ tìm hiểu từng nội dung cụ thể như sau :

Mẫu bảng

Những điều mới của Thông tư số 11/2021/TT-BXD

Ta có thể thấy thành phần các chi phí không co sự thay đổi về thành phần chi phí hay cách trình bay bảng biểu. Tuy nhiên về các tính toán đã có 1 chút thay đổi; đó là 2 chi phí phục vụ công tác khảo sát xây dưng. Nếu như trước đây chung ta xác định chỉ tiêu này bằng Chi phí trực tiếp nhân với tỉ lệ thì ở Thông tư mới ta sẽ lấy tổng chi phí trực tiếp, chi phí gián tiếp và thu nhập chịu thuế tính trước nhân với tỉ lệ. ( T + GT + TL ) x tỷ lệ.

Chi phí chung

Chi phí chung vẫn đc chia làm các mốc dưới 1 tỷ, từ 1 đến 2 tỷ và trên 2 tỷ đồng. Cách tính toán cũng là Nhân công nhân với tỷ lệ như trước đây. ( NC x Tỷ lệ )

Chi phí lán trại nhà tạm và chi phí một số công việc không xác định được từ thiết kế.

2 phần chi phí này được xác định tổng giao động từ 5-8%.

Chi phí  thu nhập chịu thuế tính trước

2 chi phí thành phần của chi phí phục vụ công tác khảo sát xây dựng

Chi phí dự phòng

Được tính bằng 10% trên tổng chi phí trực tiếp, gián tiếp, thu nhập chịu thuế tính trước, chi phí phục vụ khảo sát và thuế giá trị gia tăng.

Trên đây chúng tôi đã cùng quý vị tìm hiểu các nội dung mới tại phụ lục số V của Thông tư số 11/2021/TT-BXD hướng dẫn xác định chi phí khảo sát xây dựng. Hy vọng các thông tin này có giúp ích đến quý vị trong quá trình học tập, làm việc.

Mọi chi tiết xin vướng mắc xin liên hệ

Mobile – Zalo : 0916946336 ( Trịnh Đỗ )

Các tin khác
 • Đơn giá nhân công tỉnh Bắc Giang năm 2021 theo Quyết định 292/QĐ-SXD
 • Đơn giá nhân công tỉnh Bắc Ninh năm 2021 theo Quyết định 391/QĐ-UBND
 • Hướng dẫn lập dự toán công trình tỉnh Bình Định năm 2021
 • Đơn giá nhân công tỉnh Yên Bái năm 2021 theo Quyết định 2405/QĐ-SXD
 • Đơn giá nhân công thành phố Hải Phòng năm 2021 theo Văn bản số 4675/SXD-KTVL
 • Tổng hợp công bố đơn giá ca máy năm 2021 theo Thông tư số 13/2021/TT-BXD
 • Đơn giá nhân công tỉnh Hậu Giang năm 2021 Theo Quyết định số 93/QĐ-SXD
 • Đơn giá nhân công tỉnh Kiên Giang năm 2021 theo Quyết định 2430/QĐ-UBND
 • Hướng dẫn xác định đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Nghệ An năm 2021
 • Cài bổ sung NET Flame work 4.0 cho máy Window 7 khi sử dụng dự toán Eta
 • Đơn giá nhân công xây dựng Đồng Tháp Quyết định 302/QĐ-SXD
 • Hướng dẫn xác định đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Hà Tĩnh năm 2021
 • Bảng giá nhân công tỉnh Hòa Bình năm 2021 theo Quyết định 3813/HD-SXD
 • Bảng giá ca máy tỉnh Bình Thuận năm 2021 theo Quyết định 256/QĐ-SXD
 • Đơn giá nhân công tỉnh Bình Thuận năm 2021 theo Quyết định 255/QĐ-SXD
 • Call Now Button