Những điều mới của Thông tư số 11/2021/TT-BXD phần xác định chi phí xây dựng

Ngày 31 tháng 8 năm 2021 Bộ Xây dựng ban hành Thông tư số 11/2021/TT-BXD; hướng dẫn một số nội dung  xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng. Thông tư là cơ sở để các cơ quan, tổ chức, cá nhân làm cơ sở áp dụng trông công tác lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng các công trình. Ở bài viết này, Dự toán Eta xin phép nêu lên những điều mới của Thông tư số 11/2021/TT-BXD phần xác định chi phí xây dựng.

Những điều mới của Thông tư số 11/2021/TT-BXD phần xác định chi phí xây dựng

Phương pháp xác định chi phí xây dựng được hướng dẫn tại Phụ lục số III của Thông tư số 11/2021/TT-BXD; về cơ bản, phần chi phí được chia làm các nội dung chi phí sau

 1.Chi phí trực tiếp : Bao bồn chi phí vật liệu, chi phí nhân công, chi phí máy và thiết bị thi công.

 2.Chi phí gián tiếp : Bao gồm các chi phí thành phần

        Chi phí chung

       Chi phí nhà tạm để ở và điều hành thi công

       Chi phí một số công viejc không xác định được khối lượng từ thiết kế.

 3.Thu nhập chịu thuế tính trước

Để thuận tiện chúng ta sẽ tiến hành so sánh những điểm mới với thông tư hướng dẫn trước đó chính là Thông tư số 09/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng. Ta sẽ tìm hiểu từng nội dung cụ thể như sau :

Mẫu bảng

Phần mẫu bảng chúng ta sẽ có đôi chút thay đổi, Những điều mới của Thông tư số 11/2021/TT-BXD phần xác định chi phí xây dựng

Ở đây ta có thể thầy có sự thay đổi nhỏ ở cách tính chi phí trực tiếp ( Vật liệu, nhân công, máy thi công ) có đưa ra nội dung + chi phí Chênh Lệch áp dụng với những trường hợp vận dụng bộ đơn giá xây dựng công trình do địa phương công bố. Một nội dung nữa cũng được bộ xây dựng làm rõ đó là phần chi phí chung một số loại công trình được xác định bằng tỉ lệ chi phí nhân công.

Chi phí chung

Về nội dung chi phí chung ta có 2 bảng định mức

Có 2 điểm thay đổi lớn

Thêm các mốc để lấy giá trị

Đối với bảng chi phí chung theo Chi phí trực tiếp ta sẽ có thêm các mốc 50 tỷ,300 tỷ và 750 tỷ. Cũng có thêm 1 dạng công trình mới đó là công trình đào hầm thuộc công trình nông nghiệp vào phát triển nông thôn

Tương tự với bảng chi phí chung tính theo chi phí nhân công; ta có thêm mốc 50 tỷ.

Một điểm mới nữa ta có thể nhận ra đó là phần chi phí chung theo Thông tư mới không còn hướng dẫn nội suy nữa. Điều này đồng nghĩa với việc giá định mức tỉ lệ sẽ được lấy theo mốc giá trị tương ứng với giá trị dự toán.

Chi phí lán trại nhà tạm

Phần này chi này được điều chỉnh giảm so với Thông tư số 09/2019/TT-BXD cũ:

Tương tự như phân chi phí chung phần chi phí lán trại cũng không được nội suy nữa

Định mức chi phí một số công việc không xác định được khối lượng từ thiết kế.

Phần này không có sự thay đổi so với phần thông tư cũ

Cuối cùng đó là định mức tỉ lệ thu nhập chịu thuế tính trước

Trên đây chúng tôi đã cùng quý vị tìm hiểu các nội dung mới tại phụ lục số III của Thông tư số 11/2021/TT-BXD hướng dẫn xác định chi phí xây dựng. Hy vọng các thông tin này có giúp ích đến quý vị trong quá trình học tập, làm việc.

Mọi chi tiết xin vướng mắc xin liên hệ

Mobile – Zalo : 0916946336 ( Trịnh Đỗ )

Các tin khác
 • Đơn giá nhân công tỉnh Bắc Giang năm 2021 theo Quyết định 292/QĐ-SXD
 • Đơn giá nhân công tỉnh Bắc Ninh năm 2021 theo Quyết định 391/QĐ-UBND
 • Hướng dẫn lập dự toán công trình tỉnh Bình Định năm 2021
 • Đơn giá nhân công tỉnh Yên Bái năm 2021 theo Quyết định 2405/QĐ-SXD
 • Đơn giá nhân công thành phố Hải Phòng năm 2021 theo Văn bản số 4675/SXD-KTVL
 • Tổng hợp công bố đơn giá ca máy năm 2021 theo Thông tư số 13/2021/TT-BXD
 • Đơn giá nhân công tỉnh Hậu Giang năm 2021 Theo Quyết định số 93/QĐ-SXD
 • Đơn giá nhân công tỉnh Kiên Giang năm 2021 theo Quyết định 2430/QĐ-UBND
 • Hướng dẫn xác định đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Nghệ An năm 2021
 • Cài bổ sung NET Flame work 4.0 cho máy Window 7 khi sử dụng dự toán Eta
 • Đơn giá nhân công xây dựng Đồng Tháp Quyết định 302/QĐ-SXD
 • Hướng dẫn xác định đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Hà Tĩnh năm 2021
 • Bảng giá nhân công tỉnh Hòa Bình năm 2021 theo Quyết định 3813/HD-SXD
 • Bảng giá ca máy tỉnh Bình Thuận năm 2021 theo Quyết định 256/QĐ-SXD
 • Đơn giá nhân công tỉnh Bình Thuận năm 2021 theo Quyết định 255/QĐ-SXD
 • Call Now Button