Sở Xây dựng Bình Thuận công bố giá vật liệu tháng 3 năm 2018

Ngày 17 tháng 4 năm 2018 Sở Xây dụng Bình Thuận ban hành văn bản số 1150/SXD-KT&VLXD; về việc công bố giá các loại vật liệu chủ yếu trong lĩnh vực đầu tư xây dựng tải tỉnh Bình Thuận; thời điểm tháng 3 năm 2018.

Căn cứ ban hành văn bản số 1150/SXD-KT&VLXD :

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; của Quốc hội nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
Căn cứ Luật Giá số 11/2012/QH13 ngày 01/01/2013 của Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
Căn cứ Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng;
Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ; về Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.
Căn cứ Nghị định số 24a/2016/NĐ-CP ngày 05/4/2016 của Chính phủ về Quản lý vật liệu xây dựng;

Sở Xây dựng công bố giá vật liệu xây dựng như sau:

1. Giá vật liệu trong bảng công bố giá vật liệu xây dựng được xác định trên cơ sở khảo sát mặt bằng; giá trên địa bàn tỉnh Bình Thuận; chủ yếu do các doanh nghiệp sản xuất – kinh doanh vật liệu xây dựng; và các phòng quản lý Nhà nước về xây dựng ở địa phương báo về;

2. Bảng giá vật liệu kèm theo công bố này là các loại vật liệu phổ biến, đạt tiêu chuẩn; làm cơ sở tham khảo trong việc lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

3. Chủ đầu tư và các tổ chức tư vấn khi sử dụng thông tin về giá vật liệu; để lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình cần căn cứ vào địa điểm của công trình; địa điểm cung cấp vật tư, khối lượng vật liệu sử dụng, mục tiêu đầu tư, tính chất của công trình; yêu cầu thiết kế và quy định về quản lý chất lượng công trình để xem xét lựa chọn loại vật liệu hợp lý

4. Trong bảng giá vật liệu kèm theo công bố này có một số chủng loại vật liệu; chưa có chi phí vận chuyển đến chân công trình (có ghi chú trong bảng giá vật liệu); thì chủ đầu tư căn cứ theo các quy định hiện hành để tính giá vận chuyển ,đến chân công trình.

Chi tiết file công bố xem Tại đây

Các tin khác
 • Tổng hợp công bố giá vật liệu xây dựng Thanh Hóa năm 2024
 • Tổng hợp công bố giá vật liệu xây dựng Thái Nguyên năm 2024
 • Tổng hợp công bố giá vật liệu xây dựng Yên Bái năm 2024
 • Tổng hợp công bố giá vật liệu xây dựng Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2024
 • Tổng hợp công bố giá vật liệu xây dựng Vĩnh Phúc năm 2024
 • Tổng hợp công bố giá vật liệu xây dựng Vĩnh Long năm 2024
 • Tổng hợp công bố giá vật liệu xây dựng Tuyên Quang năm 2024
 • Tổng hợp công bố giá vật liệu xây dựng Trà Vinh năm 2024
 • Tổng hợp công bố giá vật liệu xây dựng Tiền Giang năm 2024
 • Tổng hợp công bố giá vật liệu xây dựng Thừa Thiên Huế năm 2024
 • Tổng hợp công bố giá vật liệu xây dựng Thái Bình năm 2024
 • Tổng hợp công bố giá vật liệu xây dựng Tây Ninh năm 2024
 • Tổng hợp công bố giá vật liệu xây dựng Sơn La năm 2024
 • Tổng hợp công bố giá vật liệu xây dựng Sóc Trăng năm 2024
 • Tổng hợp công bố giá vật liệu xây dựng Quảng Trị năm 2024
 • Popup chat chân trang