Tải định mức xây dựng Thông tư 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021

Ngày 31/8/2021 Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư 12/2021/TT-BXD về việc ban hành định mức xây dựng. Các tập định mức dự toán xây dựng công trình mới ban hành gồm:

 • Định mức dự toán khảo sát xây dựng công trình
 • Định mức dự toán xây dựng công trình
 • Định mức dự toán lắp đặt hệ thống kỹ thuật của công trình
 • Định mức dự toán lắp đặt máy và thiết bị công nghệ
 • Định mức dự toán thí nghiệm chuyên ngành xây dựng
 • Định mức dự toán sửa chữa và bảo dưỡng công trình xây dựng
 • Định mức sử dụng vật liệu xây dựng
 • Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng

Bấm vào đây để tải Thông tư 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021

Cơ sở ban hành định mức xây dựng.

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Nghị định số 81/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09 tháng 02 năm 2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Các tập định mức này sẽ có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/10/2021 và thay thế cho các tập định mức ban hành theo Thông tư 10/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019. Hiện tại phần mềm dự toán Eta đang tiến hành cập nhật cơ sở dữ liệu của các tập định mức nêu trên. Trong thời gian sớm nhất Công ty Eta sẽ update hoàn toàn miễn phí cho khách hàng sử dụng phần mềm.

Điểm mới của định mức xây dựng năm 2021

Thông tư 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 có điểm mới đáng chú ý đó là gộp 03 Thông tư đã ban hành trước đây thành 01 Thông tư cụ thể gồm các Thông tư như sau:

Thông tư số 10/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng về ban hành định mức xây dựng;

Thông tư số 16/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn xác định chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng;

Thông tư 02/2020/TT-BXD sửa đổi, bổ sung một số điều của 04 Thông tư có liên quan đến quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Ngoài các nội dung nêu trên thì định mức mới được ban hành sẽ bổ sung thêm rất nhiều mã hiệu công việc bị thiếu ở định mức 10 trước kia. Đơn giá nhân công cũng được nhóm lại theo hình thức gọn hơn không phải là 11 nhóm nhân công như trước kia nữa.

Hướng dẫn tải định mức xây dựng

Để tải nhật định mức mới nhất trên phần mềm dự toán Eta các bạn thực hiện như sau: Mở phần mềm Eta lên Click chuột vào Menu (Tải đơn giá). Sau đó tìm đến mục (Định mức) và Click chuột vào nút (Tải về) hoặc (Cập nhật). Vui lòng xem hướng dẫn thực hiện ở hình sau đây.

định mức xây dựng

Hướng dẫn chọn định mức 12 để lập dự toán

Sau khi tải định mức hoặc đơn giá của tỉnh thành phố cần sử dụng về. Để lập dự toán xây dựng công trình theo Thông tư 12/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021 các bạn tích chọn như hình sau đây.

Thông tư 12/2021/TT-BXD

Các tin khác
 • Những điểm mới của Thông tư số 12/2021/TT-BXD ban hanh định mức xây dựng
 • Hướng dẫn xác định chuyển đổi đơn giá nhân công xây dựng năm 2021
 • Điểm mới của Thông tư 11/2021/TT-BXD về quản lý chi phí đầu tư xây dựng
 • Thông tư số 13/2021/TT-BXD hướng dẫn xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình
 • Đơn giá nhân công tỉnh Bình Dương năm 2021 theo Quyết định số 2640/QĐ-SXD
 • Định mức chuyên ngành nông nghiệp và PTNT năm 2021 theo văn bản số 2962/BNN-XD
 • Đơn giá xây dựng công trình Cần Thơ Quyết định 1821/QĐ-UBND
 • Giá ca máy thiết bị thi công tỉnh An Giang Quyết định 2179/QĐ-UBND
 • Cách đặt mã hiệu đơn giá chuẩn theo Thông tư 10/2019/TT-BXD
 • Định mức chống mối năm 2020 theo Quyết định số 56 QĐ/TWH
 • Áp dụng bảng giá ca máy và thiết bị thi công Nam Định năm 2021
 • Bảng giá ca máy tỉnh Nam Định năm 2021 theo Quyết định 105/QĐ-SXD
 • Áp dụng đơn giá nhân công xây dựng Trà Vinh quý 2 năm 2021
 • Hướng dẫn áp dụng đơn giá nhân công xây dựng Nam Định năm 2021
 • Định mức sửa chữa công trình lưới điện Quyết định 203/QĐ-EVN
 • Call Now Button