Thông báo giá bán bộ đơn giá xây dựng công trình tỉnh Lạng Sơn năm 2018

Căn cứ Quyết định 788/QĐ-UBND ngày 27/4/2018 của UBND tỉnh Lạng Sơn; về việc Công bố Bảng giá ca máy và thiết bị thi công trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

Căn cứ Quyết định 789/QĐ-UBND ngày 27/4/2018 của UBND tỉnh Lạng Sơn; về việc Công bố đơn giá xây dựng công trình Lạng Sơn năm 2018.
Ngày 09/5/2018; Sở Xây dựng chủ trì; phối hợp với Sở Tài chính tính toán; xác định giá bán bộ Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Lạng Sơn trên cơ sở các căn cứ sau:

– Quyết định 2468/QĐ-UBND ngày 15/12/2016; của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2017.

– Công văn số 2234/STC-QLG&CS ngày 05/12/2017; của Sở Tài chính về việc thẩm định các bộ đơn giá xây dựng công trình tỉnh Lạng Sơn năm 2017.

– Hợp đồng lập bộ đơn giá giữa Sở Xây dựng tỉnh Lạng Sơn và Công ty Cổ phần tin học ETA; về việc Xây dựng đơn giá xây dựng công trình Lạng Sơn năm 2018.

Xác định giá bán một (01) bộ đơn giá xây dựng công trình Lạng Sơn năm 2018 là 1.700.000,0 đồng (gồm các tập Đơn giá xây dựng công trình phần: Xây dựng; Lắp đặt; Khảo sát; Sửa chữa và Thí nghiệm; Bảng giá ca máy và thiết bị thi công). Trong đó, giá bán của từng tập như sau:

– Đơn giá xây dựng công trình – Phần xây dựng: 1.200.000,0 đồng/tập;
– Đơn giá xây dựng công trình – Phần lắp đặt: 150.000,0 đồng/tập;
– Đơn giá xây dựng công trình – Phần sửa chữa: 150.000,0 đồng/tập;
– Đơn giá xây dựng công trình – Phần khảo sát: 100.000,0 đồng/tập;
– Đơn giá xây dựng công trình – Phần thí nghiệm: 50.000,0 đồng/tập;
– Bảng giá ca máy và thiết bị thi công: 50.000,0 đồng/tập.

Sở Xây dựng thông báo để các tổ chức, các nhân có liên quan lựa chọn; tham khảo sử dụng đơn giá xây dựng công trình Lạng Sơn năm 2018 trong việc lập; thẩm định và phê duyệt dự toán, điều chỉnh dự toán xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

đơn giá xây dựng công trình Lạng Sơn năm 2018

Các tin khác
 • Hội nghị công bố đơn giá Lào Cai năm 2021 và hướng dẫn sử dụng Dự toán Eta
 • Khai xuân Tân Sửu – Nhận ngay Lì Xì
 • Đơn giá tỉnh Đồng Nai năm 2021 theo Quyết định 06/2021/QĐ-UBND
 • Bộ đơn giá tỉnh Lào Cai năm 2021 theo Quyết định số 305/QĐ-UBND
 • Nghị định 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng
 • Đơn giá ca máy Lâm Đồng năm 2021 theo Quyết định số 07/QĐ-SXD
 • Đơn giá nhân công Lâm Đồng năm 2021 theo Quyết định số 07/QĐ-SXD
 • Bảng giá ca máy tỉnh Hà Nam năm 2021 theo Quyết định số 2622/QĐ-UBND
 • Bảng giá ca máy tỉnh Vĩnh Long năm 2021 theo Quyết định số 2610/QĐ-UBND
 • Bộ đơn giá xây dựng tỉnh Điện Biên năm 2021 theo Quyết định số 2000/QĐ-UBND
 • Bộ đơn giá xây dựng tỉnh Hà Nam năm 2020 theo Quyết định số 2622/QĐ-UBND
 • Bảng giá ca máy tỉnh Ninh Bình năm 2021 theo Quyết định số 101/QĐ-UBND
 • Bộ đơn giá xây dựng tỉnh Lạng Sơn năm 2021 theo Quyết định số 353/QĐ-UBND
 • Bộ đơn giá xây dựng tỉnh Thái Nguyên năm 2021 theo Quyết định số 50/QĐ-UBND
 • Bộ đơn giá xây dựng tỉnh Bình Dương năm 2021 theo Quyết định 4110/QĐ-UBND
 • Call Now Button