Thông tư số 14/2017/TT-BXD hướng dẫn xác định và quản lý chi phí dịch vụ công ích đô thị.

Ngày 28/12/2017; Bộ Xây dựng ban hành Thông tư số 14/2017/TT-BXD; hướng dẫn xác định và quản lý chi phí dịch vụ công ích đô thị.

Theo đó; Thông tư số 14/2017/TT-BXD hướng dẫn xác định và quản lý chi phí các dịch vụ công ích đô thị sau:

 • Thu gom, vận chuyển chẩ thải rắn sinh hoạt đô thị;
 • Duy trì hệ thống chiếu sáng đô thị;
 • Duy trì, phát triển hệ thống cây xanh đô thị;

Thông tư số 14/2017/TT-BXD hướng dẫn xác định và quản lý chi phí các dịch vụ công ích đô thị như: Thu gom; vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt đô thị; Duy trì hệ thống chiếu sáng đô thị; Duy trì; phát triển hệ thống cây xanh đô thị và một số dịch vụ công ích đô thị khác như: quản lý công viên; vườn thú và một số công tác dịch vụ công ích đô thị khác thì Ủy ban nhân dân các tỉnh; thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ nội dung hướng dẫn của Thông tư này; áp dụng cho phù hợp với điều kiện cụ thể của từng địa phương.

Thông tư số 14/2017/TT-BXD có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/02/2018; và thay thế Thông tư số 06/2008/TT-BXD ngày 20/3/2008 của Bộ Xây dựng hướng dẫn quản lý chi phí dịch vụ công ích đô thị.

Thông tư số 14/2017/TT-BXD

Thông tin tư vấn về Phần mềm Dự toán Eta khách hàng vui lòng liên hệ:

Số điện thoại hỗ trợ và đặt mua: 1900636314 – 0243 9908038 – 0936 565 638 (Mr Hoàn)
Fanpage chính thức tại địa chỉ: http://facbook.com/phanmemdutoan

Các tin khác
 • Đơn giá định mức công trình viễn thông mới nhất năm 2021
 • Định mức khảo sát công trình bưu chính viễn thông năm 2021
 • Hướng dẫn áp dụng định mức công trình bưu chính viễn thông năm 2021
 • Hướng dẫn áp dụng định mức đơn giá ngành điện năm 2021
 • Hướng dẫn áp dụng đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Gia Lai
 • Đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Đắk Nông Quý III/2020
 • Bảng giá ca máy thiết bị thi công tỉnh Đắk Nông quý 3 năm 2020
 • Đơn giá xây dựng công trình Cao Bằng năm 2021 Quyết định 914/QĐ-UBND
 • Bảng giá ca máy tỉnh Phú Yên năm 2020 theo Văn bản số 152/QĐ-SXD
 • Hướng dẫn lập dự toán dịch vụ công ích đô thị năm 2021
 • Hướng dẫn lập dự toán công trình theo Nghị định 10/2021/NĐ-CP
 • Hướng dẫn lập dự toán công trình theo Nghị định 10/2021/NĐ-CP Copy
 • Tổng hợp công bố giá vật liệu xây dựng Đắk Lắk năm 2021
 • Tổng hợp công bố giá vật liệu xây dựng Đắk Nông năm 2021
 • Tổng hợp công bố giá vật liệu xây dựng Cao Bằng năm 2021
 • Call Now Button