Thông tư số 14/2017/TT-BXD hướng dẫn xác định và quản lý chi phí dịch vụ công ích đô thị.

Ngày 28/12/2017; Bộ Xây dựng ban hành Thông tư số 14/2017/TT-BXD; hướng dẫn xác định và quản lý chi phí dịch vụ công ích đô thị.

Theo đó; Thông tư số 14/2017/TT-BXD hướng dẫn xác định và quản lý chi phí các dịch vụ công ích đô thị sau:

 • Thu gom, vận chuyển chẩ thải rắn sinh hoạt đô thị;
 • Duy trì hệ thống chiếu sáng đô thị;
 • Duy trì, phát triển hệ thống cây xanh đô thị;

Thông tư số 14/2017/TT-BXD hướng dẫn xác định và quản lý chi phí các dịch vụ công ích đô thị như: Thu gom; vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt đô thị; Duy trì hệ thống chiếu sáng đô thị; Duy trì; phát triển hệ thống cây xanh đô thị và một số dịch vụ công ích đô thị khác như: quản lý công viên; vườn thú và một số công tác dịch vụ công ích đô thị khác thì Ủy ban nhân dân các tỉnh; thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ nội dung hướng dẫn của Thông tư này; áp dụng cho phù hợp với điều kiện cụ thể của từng địa phương.

Thông tư số 14/2017/TT-BXD có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/02/2018; và thay thế Thông tư số 06/2008/TT-BXD ngày 20/3/2008 của Bộ Xây dựng hướng dẫn quản lý chi phí dịch vụ công ích đô thị.

Thông tư số 14/2017/TT-BXD

Thông tin tư vấn về Phần mềm Dự toán Eta khách hàng vui lòng liên hệ:

Số điện thoại hỗ trợ và đặt mua: 1900636314 – 0243 9908038 – 0936 565 638 (Mr Hoàn)
Fanpage chính thức tại địa chỉ: http://facbook.com/phanmemdutoan

Các tin khác
 • Những điều mới của Thông tư số 11/2021/TT-BXD phần xác định chi phí xây dựng
 • Những điểm mới của Thông tư số 12/2021/TT-BXD ban hanh định mức xây dựng
 • Hướng dẫn xác định chuyển đổi đơn giá nhân công xây dựng năm 2021
 • Điểm mới của Thông tư 11/2021/TT-BXD về quản lý chi phí đầu tư xây dựng
 • Thông tư số 13/2021/TT-BXD hướng dẫn xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình
 • Tải định mức xây dựng Thông tư 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021
 • Đơn giá nhân công tỉnh Bình Dương năm 2021 theo Quyết định số 2640/QĐ-SXD
 • Định mức chuyên ngành nông nghiệp và PTNT năm 2021 theo văn bản số 2962/BNN-XD
 • Đơn giá xây dựng công trình Cần Thơ Quyết định 1821/QĐ-UBND
 • Giá ca máy thiết bị thi công tỉnh An Giang Quyết định 2179/QĐ-UBND
 • Cách đặt mã hiệu đơn giá chuẩn theo Thông tư 10/2019/TT-BXD
 • Định mức chống mối năm 2020 theo Quyết định số 56 QĐ/TWH
 • Áp dụng bảng giá ca máy và thiết bị thi công Nam Định năm 2021
 • Bảng giá ca máy tỉnh Nam Định năm 2021 theo Quyết định 105/QĐ-SXD
 • Áp dụng đơn giá nhân công xây dựng Trà Vinh quý 2 năm 2021
 • Call Now Button