Thông tư 15/2019/TT-BXD hướng dẫn xác định đơn giá nhân công xây dựng

Ngày 26/12/2019 Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư 15/2019/TT-BXD hướng dẫn xác định đơn giá nhân công xây dựng. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 15/02/2020 và thay thế Thông tư số 05/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016.

Bấm vào đây để tải toàn bộ Thông tư số 15/2019/TT-BXD hướng dẫn xác định đơn giá nhân công xây dựng

Một số điểm của Thông tư 15/2019/TT-BXD như sau:

– Thông tư này gồm 7 Điều và 13 Phụ lục hướng dẫn chi tiết cách xác định đơn giá nhân công xây dựng. Riêng Phân nhân công trực tiếp sản xuất được xây dựng theo 11 nhóm chi tiết; nhân công tư vấn xây dựng theo 04 nhóm.

– Bộ xây dựng cũng ban hành khung đơn giá nhân công xây dựng theo 04 vùng; do đó các địa phương căn cứ khung này để khảo sát công bố giá nhân công xây dựng cho địa phương mình phục vụ xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

Phần mềm Dự toán Eta sẽ cập nhật toàn bộ nội dung của Thông tư 15/2019/TT-BXD trong ít ngày tới đây. Quý khách vui lòng theo dõi trên Website www.dutoaneta.vn để kịp thời cập nhật về sử dụng.

Nội dung của Thông tư như sau:

Thông tư 15/2019/TT-BXD hướng dẫn xác định đơn giá nhân công xây dựng (bao gồm nhân công xây dựng; và nhân công tư vấn xây dựng) để xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng bao gồm: sơ bộ tổng mức đầu tư; tổng mức đầu tư; dự toán xây dựng; giá gói thầu xây dựng; giá xây dựng công trình; giá hợp đồng xây dựng; chỉ số giá xây dựng, dự toán các công tác tư vấn xây dựng.

Thông tư 15/2019/TT-BXD

Các tin khác
 • Giá ca máy thi công xây dựng Khánh Hòa năm 2020 theo Quyết định 697/QĐ-UBND
 • Đơn giá nhân công xây dựng Hà Nam năm 2020 theo Quyết định 706/QĐ-UBND
 • Đơn giá nhân công xây dựng Khánh Hòa năm 2020 Quyết định 698/QĐ-UBND
 • Đơn giá nhân công xây dựng Đắk Nông năm 2020 Văn bản 359/SXD-KT&QLHĐXD
 • Hướng dẫn áp dụng đơn giá nhân công xây dựng Hà Nội 2462/SXD-KTXD
 • Đơn giá nhân công xây dựng Bắc Giang năm 2020 theo Quyết định 262/QĐ-UBND
 • Đơn giá nhân công xây dựng Thái Nguyên năm 2020 Quyết định 891/QĐ-UBND
 • Đơn giá nhân công xây dựng Lâm Đồng năm 2020 theo 578/SXD-KTVLXD
 • Hướng dẫn đăng ký phần mềm dự toán eta bản quyền miễn phí 30 ngày
 • Đơn giá nhân công xây dựng Lào Cai năm 2020 theo Quyết định 780/QĐ-UBND
 • Đơn giá nhân công xây dựng Phú Thọ năm 2020 theo Công bố 418/SXD-KTVLXD
 • Đơn giá nhân công xây dựng Hòa Bình năm 2020 Văn bản 747/SXD-QLXD
 • Hướng dẫn áp dụng đơn giá nhân công xây dựng Ninh Bình năm 2020
 • Bảng giá ca máy tỉnh Lai Châu năm 2020 theo Công bố 292/SXD-KT&VLXD
 • Đơn giá nhân công tỉnh Gia Lai năm 2020 theo Công bố 486/SXD-QLXD
 • Call Now Button