Thông tư 15/2019/TT-BXD hướng dẫn xác định đơn giá nhân công xây dựng

Ngày 26/12/2019 Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư 15/2019/TT-BXD hướng dẫn xác định đơn giá nhân công xây dựng. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 15/02/2020 và thay thế Thông tư số 05/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016.

Bấm vào đây để tải toàn bộ Thông tư số 15/2019/TT-BXD hướng dẫn xác định đơn giá nhân công xây dựng

Một số điểm của Thông tư 15/2019/TT-BXD như sau:

– Thông tư này gồm 7 Điều và 13 Phụ lục hướng dẫn chi tiết cách xác định đơn giá nhân công xây dựng. Riêng Phân nhân công trực tiếp sản xuất được xây dựng theo 11 nhóm chi tiết; nhân công tư vấn xây dựng theo 04 nhóm.

– Bộ xây dựng cũng ban hành khung đơn giá nhân công xây dựng theo 04 vùng; do đó các địa phương căn cứ khung này để khảo sát công bố giá nhân công xây dựng cho địa phương mình phục vụ xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

Phần mềm Dự toán Eta sẽ cập nhật toàn bộ nội dung của Thông tư 15/2019/TT-BXD trong ít ngày tới đây. Quý khách vui lòng theo dõi trên Website www.dutoaneta.vn để kịp thời cập nhật về sử dụng.

Nội dung của Thông tư như sau:

Thông tư 15/2019/TT-BXD hướng dẫn xác định đơn giá nhân công xây dựng (bao gồm nhân công xây dựng; và nhân công tư vấn xây dựng) để xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng bao gồm: sơ bộ tổng mức đầu tư; tổng mức đầu tư; dự toán xây dựng; giá gói thầu xây dựng; giá xây dựng công trình; giá hợp đồng xây dựng; chỉ số giá xây dựng, dự toán các công tác tư vấn xây dựng.

Thông tư 15/2019/TT-BXD

Các tin khác
 • Hướng dẫn áp dụng đơn giá nhân công xây dựng Tuyên Quang năm 2020
 • Hướng dẫn áp dụng đơn giá nhân công Bình Định năm 2020
 • Hướng dẫn áp dụng đơn giá nhân công xây dựng Hà Tĩnh năm 2020
 • Hướng dẫn áp dụng tạm thời đơn giá nhân công Quảng Ngãi năm 2020
 • Hướng dẫn áp dụng đơn giá nhân công xây dựng Gia Lai năm 2020
 • Hướng dẫn áp dụng định mức xây dựng thông tư 10/2019/TT-BXD
 • Hướng dẫn cài đặt và sử dụng phần mềm dự toán Eta năm 2020
 • So sánh định mức thông tư 10/2019/TT-BXD với định mức 1776
 • Khai xuân Canh tý lộc xuân như ý Dự toán Eta khuyến mại 50%
 • Thông tư 16/2019/TT-BXD hướng dẫn xác định chi phí quản lý dự án
 • Hướng dẫn áp dụng Thông tư 09/2019/TT-BXD trong dự toán Eta
 • Thông tư 11/2019/TT-BXD hướng dẫn xác định giá ca máy và thiết bị thi công
 • Thông tư 10/2019/TT-BXD Bộ Xây dựng ban hành định mức xây dựng
 • Một số điểm mới của Thông tư 09/2019/TT-BXD Bộ xây dựng
 • Thông tư 09/2019/TT-BXD hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng