Xác định chi phí gián tiếp theo Thông tư số 11/2021/TT-BXD

Ngày 31 tháng 8 năm 2021 Bộ Xây dựng ban hành Thông tư số 11/2021/TT-BXD; hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng. Trong các nội dung được ban hành; nội dung được rất nhiều độc giả quan tâm đó là phần xác định chi phí gián tiếp khi xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng. Bài viết này dự toán eta chúng tôi sẽ cùng các bạn độc giả tìm hiểu cách xác định chi phí gián tiếp theo Thông tư số 11/2021/TT-BXD.

Xác định chi phí gián tiếp theo Thông tư số 11/2021/TT-BXD

Chi phí gián tiếp được cấu thành bởi 3 chi phí thành phần

 • Chi phí Chung
 • Chi phí nhà tạm để ở và điều hành thi công
 • Chi phí một số công tác không xác định được từ thiết kế

Nội dung xác định chi phí gián tiếp được hướng dẫn tại phụ lục III và phụ lục V của Thông tư. Cụ thể như sau :

 • Phụ lục số III : Phương pháp xác định chi phí xây dựng
 • Phụ lục số V : Phương pháp xác định chi phí khảo sát xây dựng.

Chúng ta sẽ tìm hiểu chi tiết các nội dung này

Chi phí gián tiếp trong chi phí xây dựng

Chi phí Chung : 

1.Cách xác định: Được xác định bằng tỉ lệ phần trăm nhân với chi phí trực tiếp hoặc chi phí nhân công trong dự toán xây dựng ( tùy loại công trình )

2.Định mức tỉ lệ

Chi phí chung theo chi phí trực tiếp : Được quy định tại bảng 3.1

Xác định chi phí gián tiếp theo Thông tư số 11/2021/TT-BXD

Khác với các xác định chi phí chung cũ, theo thông tư số 11/2021/TT-BXD chi phí chung được xác định dựa trên chi phí xây dựng trước thuế trong tổng mức đầu tư không tính nội suy. Nếu như trước đây theo Thông tư 09/2019/TT-BXD được xác định đựa trên chi phí trực tiếp của từng loại, nhóm công trình và tính nội suy; thì trên thông tư mới này có cách tra và xác định chi phí có phần dễ dàng hơn. Đặc biệt là với các công trình lớn, nhiều hạng mục nhỏ, thành phần; sẽ không còn tình trạng hạng mục này chờ hạng mục kia xác định chi phí trực tiếp; hay thay đổi giá trị nội suy khi giá trị trực tiếp của hạng mục thay đổi.

Thêm vào đó, Bộ Xây dựng cũng đưa ra nhiều hơn các mốc để lấy giá trị ( thêm mốc 50 tỷ, 300 tỷ và 750 tỷ);  giúp cho việc xác định giá trị được dàng, thuận lợi hơn.

Chi phí chung theo chi nhân công : Được quy định tại bảng 3.2

Xác định chi phí gián tiếp theo Thông tư số 11/2021/TT-BXD

Phần này cũng được quy định lại được xác định dựa trên ” chi phí nhân công trong chi phí trực tiếp ” của dự toán xây dựng, lắp đặt của công trình.

Nội dung này cũng không được tính nội suy mà được lấy dựa theo giá trị rơi vào khoảng nào. Các mộc giá trị được bổ sung thêm mốc 50 tỷ.

Chi phí nhà tạm để ở và điều hành thi công

Các xác định : Chi phí nhà tạm để ở và điều hành thi công được xác định bằng tỷ lệ phân trăm ( %) nhân với chi phí trực tiếp

Định mức tỉ lệ

Tương tự chi phí chung; chi phí nhà tạm được xác định dự trên chi phí xây dựng trước thuế trong tổng mức đầu tư của dự toán được phê duyệt. Chi phí này cũng lấy luôn giá trị mà không nội suy.

So sánh 1 chút với thông tư cũ ( Thông tư số 09/2019/TT-BXD ), định mức chi phí sẽ giảm 1 chút.

Chi phí một số công việc không xác định được khối lượng từ thiết kế.

Cách xác định : được xác định bằng tỉ lyệ phần trăm ( % ) nhân với chi phí trực tiếp trong chi phí xây dựng.

Định mức tỉ lệ

Chi phí này được xác định theo loại công trình, không phụ thuộc vào giá trị công trình hay hạng mục.

Chi phí gián tiếp trong chi phí khảo sát

Chi phí chung

Cách xác định : Được xác định bằng tỉ lệ phần trăm ( %) trên chi phí nhân công trong chi phí trực tiếp.

Định mức tỉ lệ : được quy định tại bảng 5.1

Chi phí hạng mục chung : Gồm chi phí nhà tạm để ở và chi phí một số công tác không xác định được từ thiết kế.

Tùy theo loại công tác khảo sát, khối lượng công tác kháo sát, điều kiện thực tế của công tác khảo sát và loại công trình; chi phí nhà tạm để ở và chi phí một số công tác không xác định được từ thiết kế được xác định bằng tỉ lệ phần trăm ( % ) trê tổng chi phí trực tiếp. Tổ tỉ lệ định mức 2 chi phí này được xác định trong khoảng từ 5% đế 8%.

Trường hợp chi phí nhà tạm để ở và điều hành thi công, chi phí không xác định được khối lượng từ thiết kế xác định theo tỷ lệ ( % ) nêu trên không đủ chi phí thì lập dự toán cụ thể đối với khoản chi phí này.

Bài viết được biên soạn, hướng dẫn dựa trên ý hiểu của người biên tập. Trong quá trình tham khảo, thực hiện nếu có các điểm chưa chính xác, cần trao đổi thêm vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn, hỗ trợ.

Trong quá trình áp dụng nếu có vướng mắc vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ

Mobile – Zalo : 0916946336 ( Trịnh Eta )

Các tin khác
 • Đơn giá nhân công tỉnh Ninh Bình năm 2023 theo Quyết định số 3994/QĐ-SXD
 • Cập nhật giá xăng dầu ngày 30/11/2023
 • Đơn giá nhân công tỉnh Hà Giang năm 2023 theo Quyết định số 311/QĐ-SXD
 • Định mức các công tác đặc thù của tỉnh Đắk Nông năm 2022
 • Đơn giá nhân công tỉnh Phú Yên năm 2023 theo Quyết định số 109/QĐ-SXD
 • Bảng giá ca máy tỉnh Phú Yên năm 2023 theo Quyết định 110/QĐ-SXD
 • Cập nhật giá xăng dầu ngày 23/11/2023
 • Định mức các công tác đặc thù của thành phố Cần Thơ năm 2023
 • Bảng giá ca máy tỉnh Sóc Trăng năm 2023 theo Quyết định 111/QĐ-SXD
 • Cập nhật giá xăng dầu ngày 13/11/2023
 • Điều chỉnh tăng giá bán lẻ điện bình quân từ ngày 09/11/2023
 • Bảng giá ca máy tỉnh Thái Nguyên năm 2023 theo Quyết định 196/QĐ-SXD
 • Đơn giá nhân công tỉnh Thái Nguyên năm 2023 theo Quyết định số 195/QĐ-SXD
 • Tổng hợp các văn bản cần áp dụng khi lập dự toán năm 2023
 • Cần bao nhiêu gạch để xây 1 m2 tường xây ?
 • Popup chat chân trang