Xử lý chuyển tiếp Nghị định 68/2019/NĐ-CP về quản lý chi phí đầu tư xây dựng

Như các bạn đã biết ngày 14/08/2019 Chính phủ đã ban hành Nghị định 68/2019/NĐ-CP về quản lý chi phí đầu tư xây dựng. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 10 năm 2019.

Bấm chuột vào đây để tải văn bản chính thức của Bộ xây dựng về hướng dẫn xử lý chuyển tiếp Nghị định 68/2019/NĐ-CP

Vậy việc áp dụng Nghị định 68/2019/NĐ-CP trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng như thế nào?

Sau đây là văn bản số 61/BXD-KTXD ngày 25/10/2019; của Cục kinh tế xây dựng hướng dẫn việc Xử lý chuyển tiếp Nghị định 68/2019/NĐ-CP; về quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

a) Cơ cấu các khoản mục chi phí theo Nghị định 68/2019/NĐ-CP

Cơ cấu các khoản mục chi phí trong tổng mức đầu tư và dự toán xây dựng; thực hiện theo cơ cấu các thành phần chi phí quy định tại Nghị định 68/2019/NĐ-CP; trong đó cơ cấu khoản mục chi phí gián tiếp trong chi phí xây dựng bao gồm: chi phí chung; chi phí nhà tạm tại hiện trường để ở và điều hành thi công; chi phí một số công việc không xác định được khối lượng từ thiết kế và các chi phí gián tiếp khác còn lại.

b) Các định mức chi phí trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng

Các định mức chi phí theo tỷ lệ (%) trong chi phí xây dựng, lắp đặt thiết bị (gồm chi phí chung; chi phí nhà tạm tại hiện trường để ở và điều hành thi công; chi phí một số công việc không xác định được khối lượng từ thiết kế và các chi phí gián tiếp khác còn lại); chi phí quản lý dự án; chi phí tư vấn đầu tư xây dựng; chi phí khác và chi phí dự phòng có thể vận dụng theo quy định tại Thông tư 06/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016; Quyết định công bố định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng số 79/QĐ-BXD ngày 15/2/2017; của Bộ Xây dựng và các văn bản khác có liên quan; nhưng mức tối đa vận dụng không được cao hơn định mức tỷ lệ quy định tại các văn bản này.

Trên đây là nội dung hướng dẫn quản lý chi phí đầu tư xây dựng; trong thời điểm chờ các Thông tư hướng dẫn Nghị định số 68/2019/NĐ-CP của Chính Phủ có hiệu lực.

quản lý chi phí đầu tư xây dựng

Các tin khác
 • Thông tư 16/2019/TT-BXD hướng dẫn xác định chi phí quản lý dự án
 • Hướng dẫn áp dụng Thông tư 09/2019/TT-BXD trong dự toán Eta
 • Thông tư 11/2019/TT-BXD hướng dẫn xác định giá ca máy và thiết bị thi công
 • Thông tư 15/2019/TT-BXD hướng dẫn xác định đơn giá nhân công xây dựng
 • Thông tư 10/2019/TT-BXD Bộ Xây dựng ban hành định mức xây dựng
 • Một số điểm mới của Thông tư 09/2019/TT-BXD Bộ xây dựng
 • Thông tư 09/2019/TT-BXD hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng
 • Hướng dẫn đăng ký bản quyền phần mềm dự toán eta 12 tháng Miễn phí
 • Tặng phần mềm dự toán eta bản quyền cho các trường Đại học
 • Hướng dẫn lập dự toán ngành điện theo định mức 4970 Hải Phòng
 • Hướng dẫn lập dự toán ngành điện trên địa bàn tp Hồ Chí Minh
 • Hướng dẫn lập dự toán đơn giá ngành điện thành phố Cần Thơ
 • Hướng dẫn lập dự toán công trình ngành điện trên địa bàn tp Đà Nẵng
 • Hướng dẫn áp dụng định mức 4970 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
 • 15 bước cơ bản để lập dự toán công trình xây dựng trên phần mềm eta