Bảng giá ca máy thi công Thanh Hóa năm 2020 theo Quyết định 2710/QĐ-UBND

Hướng dẫn áp dụng bảng giá ca máy thi công Thanh Hóa năm 2020 theo Quyết định 2710/QĐ-UBND ngày 10/7/2020. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 3183/QĐ-UBND ngày 23/8/2016 của UBND tỉnh về việc công bố Bảng giá ca máy và thiết bị thi công trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa và Quyết định số 1285/QĐ-UBND ngày 25/4/2017 của UBND tỉnh về việc công bố giá ca máy thi công cho hợp phần Hệ thống kênh Bắc sông Chu – Nam sông Mã.

Hướng dẫn cập nhật giá ca máy thi công Thanh Hóa năm 2020 như sau:

Chú ý: Trước thi thực hiện các bạn cần phải gỡ, xóa phiên bản cũ đi và cài lại phiên bản mới nhất

Bấm vào đây để xem cách gỡ, xóa bỏ phiên bản cũ

Bấm vào đây để tải bộ cài mới nhất

Bấm vào đây để tải file PDF Quyết định 2710/QĐ-UBND ngày 10/7/2020 của UBND tỉnh Thanh Hóa

Bước 1. Tải đơn giá tỉnh Thanh Hóa

Các bạn mở phần mềm dự toán Eta lên sau đó Click vào Menu (Tải đơn giá). Phần mềm hiển thị ra danh sách đơn giá, định mức các bạn tìm đến tỉnh Thanh Hóa và Click vào nút (Tải về). Các bạn xem hình sau đây để thực hiện nhé.

Bước 2: Chọn Định mức 10 để lập dự toán

Bước này rất quan trọng các bạn cần chú ý thực hiện đúng theo hướng dẫn. Để lập dự toán công trình theo định mức 10 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa các bạn cần tích chọn các phần Định mức 10 trên phần mềm và Không chọn các phần đơn giá cũ (chú ý không chọn bộ đơn cũ trước đây đã ban hành). Các bạn xem hình sau đây để thực hiện nhé.

Bước 3: Tải đơn giá ca máy thi công Thanh Hóa năm 2020

1. Click chuột vào Tab Máy thi công

2. Tại Sheet Giá ca máy công Click phải chuột vào cột Giá TB sau đó chọn Menu (Lắp giá thông báo từ cơ sở dữ liệu)

3. Phần mềm hiển thị lên cửa sổ giá thông báo Click vào nút (Tải về). Các bạn vui lòng xem hình sau đây để tải bảng giá ca máy và thiết bị thi công theo Quyết định 2710/QĐ-UBND ngày 10/7/2020 trên dự toán Eta.

Bước 4: Lắp giá nhân công vào file dự toán

Sau khi tải bảng giá ca máy thi công Thanh Hóa năm 2020 theo Quyết định 2710/QĐ-UBND ngày 10/7/2020. Để lắp đơn giá máy thi công vào file dự toán công trình các bạn thực hiện như sau:

1. Tại Sheet Giá ca máy công Click phải chuột vào cột Giá TB sau đó chọn Menu (Lắp giá thông báo từ cơ sở dữ liệu)

2. Phần mềm hiển thị lên cửa sổ giá thông báo đơn giá ca máy thi công theo Quyết định 2710/QĐ-UBND ngày 10/7/2020 Click vào nút (Áp dụng). Vui lòng thực hiện như sau để lắp giá nhân công xây dựng vào file dự toán nhé.

giá ca máy thi công Thanh Hóa năm 2020

Các tin khác
 • Đơn giá định mức công trình viễn thông mới nhất năm 2021
 • Định mức khảo sát công trình bưu chính viễn thông năm 2021
 • Hướng dẫn áp dụng định mức công trình bưu chính viễn thông năm 2021
 • Hướng dẫn áp dụng định mức đơn giá ngành điện năm 2021
 • Hướng dẫn áp dụng đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Gia Lai
 • Đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Đắk Nông Quý III/2020
 • Bảng giá ca máy thiết bị thi công tỉnh Đắk Nông quý 3 năm 2020
 • Đơn giá xây dựng công trình Cao Bằng năm 2021 Quyết định 914/QĐ-UBND
 • Bảng giá ca máy tỉnh Phú Yên năm 2020 theo Văn bản số 152/QĐ-SXD
 • Hướng dẫn lập dự toán dịch vụ công ích đô thị năm 2021
 • Hướng dẫn lập dự toán công trình theo Nghị định 10/2021/NĐ-CP
 • Hướng dẫn lập dự toán công trình theo Nghị định 10/2021/NĐ-CP Copy
 • Tổng hợp công bố giá vật liệu xây dựng Đắk Lắk năm 2021
 • Tổng hợp công bố giá vật liệu xây dựng Đắk Nông năm 2021
 • Tổng hợp công bố giá vật liệu xây dựng Cao Bằng năm 2021
 • Call Now Button