Bảng giá ca máy thi công Thanh Hóa năm 2020 theo Quyết định 2710/QĐ-UBND

Hướng dẫn áp dụng bảng giá ca máy thi công Thanh Hóa năm 2020 theo Quyết định 2710/QĐ-UBND ngày 10/7/2020. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 3183/QĐ-UBND ngày 23/8/2016 của UBND tỉnh về việc công bố Bảng giá ca máy và thiết bị thi công trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa và Quyết định số 1285/QĐ-UBND ngày 25/4/2017 của UBND tỉnh về việc công bố giá ca máy thi công cho hợp phần Hệ thống kênh Bắc sông Chu – Nam sông Mã.

Hướng dẫn cập nhật giá ca máy thi công Thanh Hóa năm 2020 như sau:

Chú ý: Trước thi thực hiện các bạn cần phải gỡ, xóa phiên bản cũ đi và cài lại phiên bản mới nhất

Bấm vào đây để xem cách gỡ, xóa bỏ phiên bản cũ

Bấm vào đây để tải bộ cài mới nhất

Bấm vào đây để tải file PDF Quyết định 2710/QĐ-UBND ngày 10/7/2020 của UBND tỉnh Thanh Hóa

Bước 1. Tải đơn giá tỉnh Thanh Hóa

Các bạn mở phần mềm dự toán Eta lên sau đó Click vào Menu (Tải đơn giá). Phần mềm hiển thị ra danh sách đơn giá, định mức các bạn tìm đến tỉnh Thanh Hóa và Click vào nút (Tải về). Các bạn xem hình sau đây để thực hiện nhé.

Bước 2: Chọn Định mức 10 để lập dự toán

Bước này rất quan trọng các bạn cần chú ý thực hiện đúng theo hướng dẫn. Để lập dự toán công trình theo định mức 10 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa các bạn cần tích chọn các phần Định mức 10 trên phần mềm và Không chọn các phần đơn giá cũ (chú ý không chọn bộ đơn cũ trước đây đã ban hành). Các bạn xem hình sau đây để thực hiện nhé.

Bước 3: Tải đơn giá ca máy thi công Thanh Hóa năm 2020

1. Click chuột vào Tab Máy thi công

2. Tại Sheet Giá ca máy công Click phải chuột vào cột Giá TB sau đó chọn Menu (Lắp giá thông báo từ cơ sở dữ liệu)

3. Phần mềm hiển thị lên cửa sổ giá thông báo Click vào nút (Tải về). Các bạn vui lòng xem hình sau đây để tải bảng giá ca máy và thiết bị thi công theo Quyết định 2710/QĐ-UBND ngày 10/7/2020 trên dự toán Eta.

Bước 4: Lắp giá nhân công vào file dự toán

Sau khi tải bảng giá ca máy thi công Thanh Hóa năm 2020 theo Quyết định 2710/QĐ-UBND ngày 10/7/2020. Để lắp đơn giá máy thi công vào file dự toán công trình các bạn thực hiện như sau:

1. Tại Sheet Giá ca máy công Click phải chuột vào cột Giá TB sau đó chọn Menu (Lắp giá thông báo từ cơ sở dữ liệu)

2. Phần mềm hiển thị lên cửa sổ giá thông báo đơn giá ca máy thi công theo Quyết định 2710/QĐ-UBND ngày 10/7/2020 Click vào nút (Áp dụng). Vui lòng thực hiện như sau để lắp giá nhân công xây dựng vào file dự toán nhé.

giá ca máy thi công Thanh Hóa năm 2020

Các tin khác
 • Đơn giá nhân công tỉnh Ninh Thuận năm 2020 theo Quyết định 227/QĐ-UBND
 • Đơn giá nhân công tỉnh Nam Định năm 2020 theo Quyết định 1970/QĐ-UBND
 • Đơn giá nhân công tỉnh Hà Tĩnh Năm 2020 theo Quyết định 2457/QĐ-UBND
 • Đơn giá nhân công tỉnh Long An năm 2020 theo Quyết định 449/QĐ-SXD
 • Đơn giá nhân công tỉnh Kiên Giang năm 2020 theo Quyết định số 1748/QĐ-UBND
 • Đơn giá nhân công tỉnh Hưng Yên năm 2020 theo Quyết định số 1624/QĐ-UBND
 • Đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu theo Quyết định 132/QĐ-SXD
 • Đơn giá nhân công xây dựng Yên Bái năm 2020 theo Quyết định 1267/QĐ-UBND
 • Đơn giá nhân công xây dựng thành phố Hồ Chí Minh Quyết định 2207/QĐ-UBND
 • Đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Bắc Giang 2020 theo Quyết định 515/QĐ-UBND
 • Đơn giá nhân công xây dựng Thanh Hóa năm 2020 Quyết định 2215/QĐ-UBND
 • Bảng giá ca máy xây dựng Thái Nguyên năm 2020 theo Quyết định 1551/QĐ-UBND
 • Giá ca máy Hồ Chí Minh năm 2020 theo văn bản 6321/TTr-SXD-KTXD
 • Giá nhân công Hồ Chí Minh năm 2020 theo văn bản 6321/TTr-SXD-KTXD
 • Bảng giá ca máy và thiết bị thi công Sơn La theo Quyết định 1086/QĐ-UBND
 • Call Now Button