Bảng giá ca máy thiết bị thi công Lào Cai 2020 theo Quyết định 1100/QĐ-UBND

Hướng dẫn áp dụng bảng giá ca máy thiết bị thi công Lào Cai 2020 theo Quyết định 1100/QĐ-UBND ngày 22/4/2020 trên dự toán Eta. Đơn giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng trên địa bàn tỉnh Lào Cai có hiệu lực từ ngày ký và thay thế Quyết định 862/QĐ-UBND ngày 03/4/2020. Các bước thực hiện như sau:

Chú ý: Trước thi thực hiện các bạn cần phải gỡ, xóa phiên bản cũ đi và cài lại phiên bản mới nhất

Bấm vào đây để xem cách gỡ, xóa bỏ phiên bản cũ

Bấm vào đây để tải bộ cài mới nhất

Bấm vào đây để tải file PDF Quyết định 1100/QĐ-UBND ngày 22/4/2020

Bước 1: Tải đơn giá Lào Cai

Các bạn mở phần mềm dự toán Eta lên sau đó Click vào nút (Tải đơn giá). Phần mềm hiển thị ra danh sách đơn giá, định mức các bạn tìm đến tỉnh Lào Cai  và Click vào nút (Tải về). Các bạn xem hình sau đây để thực hiện nhé.

Bước 2: Chọn các phần định mức theo Thông tư 10/2019 để sử dụng

Bước này rất quan trọng các bạn cần chú ý thực hiện đúng. Để lập dự toán theo định mức 10 trên địa bàn tỉnh Lào Cai các bạn cần tích chọn các phần định mức theo Thông tư 10/2019/TT-BXDKhông chọn các phần đơn giá cũ (chú ý không chọn bộ đơn cũ trước đây). Các bạn xem hình sau đây để thực hiện nhé

Bước 3: Lắp giá vật liệu gốc theo bộ đơn giá cũ

Sau khi vào mã hiêu công việc và khối lượng xong các bạn Click chuột sang Tab Vật liệu. Tại Sheet Giá vật liệu; Click phải chuột vào cột Giá TB; sau đó chọn Menu (Lấy giá vật liệu gốc). Phần mềm hiển thị lên cửa sổ giá thông báo các bạn Click vào nút (Tải về); sau đó các bạn Click vào nút (Áp dụng). Các bạn xem hình sau đây để lắp giá gốc vật liệu vào file dự toán công trình nhé.

Bước 4: Tải đơn giá nhân công xây dựng

1. Click chuột vào Tab Nhân công

2. Tại Sheet Giá nhân công Click phải chuột vào cột Giá TB sau đó chọn Menu (Lắp giá thông báo từ cơ sở dữ liệu)

3. Phần mềm hiển thị lên cửa sổ giá thông báo Click vào nút (Tải về). Các bạn xem hình sau đây để tải đơn giá nhân công xây dựng Lào Cai năm 2020 theo Quyết định 780/QĐ-UBND ngày 27/3/2020 nhé.

Bước 5: Lắp giá nhân công xây dựng vào file dự toán

1. Tại Sheet Giá nhân công Click phải chuột vào cột Giá TB sau đó chọn Menu (Lắp giá thông báo từ cơ sở dữ liệu)

2. Phần mềm hiển thị lên cửa sổ giá thông báo gồm danh mục đơn giá nhân công của các vùng. File dự toán công trình bạn lập tại vùng nào thì bạn Click vào nút (Áp dụng) của khu vực đó nhé.

Bước 6: Tải giá ca máy thiết bị thi công Lào Cai 2020

1. Click chuột vào Tab Máy thi công

2. Tại Sheet Giá ca máy Click phải chuột vào cột Giá TB sau đó chọn Menu (Lắp giá thông báo từ cơ sở dữ liệu)

3. Phần mềm hiển thị lên cửa sổ giá thông báo Click vào nút (Tải về)

giá ca máy thiết bị thi công Lào Cai 2020

Bước 7: Lắp đơn giá ca máy theo Quyết định 1100/QĐ-UBND vào file dự toán

1. Tại Sheet Giá ca máy Click phải chuột vào cột Giá TB sau đó chọn Menu (Lắp giá thông báo từ cơ sở dữ liệu)

2. Phần mềm hiển thị lên danh mục đơn giá ca máy thiết bị thi công Lào Cai 2020 theo Quyết định 1100/QĐ-UBND ngày 22/4/2020 của 03 vùng trên địa bàn tỉnh. File dự toán của bạn tại vùng nào thì các bạn Click vào nút (Áp dụng). Các bạn xem hình sau đây để thực hiện nhé.

giá ca máy thiết bị thi công Lào Cai 2020

Các tin khác
 • Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Đắk Lắk 2021 theo Quyết định 09/2021/QĐ-UBND
 • Đơn giá nhân công tỉnh Trà Vinh năm 2021 theo Quyết định 171/QĐ-SXD
 • Bảng giá ca máy tỉnh Trà Vinh năm 2020 theo Quyết định số 172/QĐ-SXD
 • Đơn giá xây dựng tỉnh Bình Thuận năm 2021 theo Quyết định 869/QĐ-UBND
 • Bảng giá ca máy tỉnh Đắk Lắk năm 2021 theo Văn bản 01/SXD-KTVLXD
 • Đơn giá xây dựng tỉnh Tây Ninh năm 2021 theo Quyết định 3072/QĐ-UBND
 • Giá nhân công tỉnh Đắk Lắk năm 2021 theo Quyết định số 01/SXD-KTVLXD
 • Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Sơn La năm 2021 theo Quyết định số 2747/QĐ-UBND
 • Bảng giá ca máy tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2021 theo quyết định số 610/QĐ-UBND
 • Bảng giá ca máy tỉnh Bình Thuận năm 2021 theo Quyết định số 62/QĐ-SXD
 • Đơn giá nhân công tỉnh Bình Thuận năm 2021 theo Quyết định số 63/QĐ-SXD
 • Đơn giá công ích tỉnh Lạng Sơn năm 2021 theo Quyết định 596/QĐ-UBND
 • Đơn giá nhân công tỉnh Bến Tre năm 2020 theo Quyết định 2175/QĐ-UBND
 • Đơn giá xây dựng tỉnh Thanh Hóa năm 2021 theo Quyết định 366/QĐ-UBND
 • Hội nghị công bố đơn giá Đồng Nai năm 2021 và hướng dẫn sử dụng phần mềm Eta
 • Call Now Button