Bảng giá ca máy thiết bị thi công tỉnh Đắk Nông quý 3 năm 2020

Ngày 21/10/2020 Sở Xây dựng Đắk Nông đã công bố Bảng giá ca máy thiết bị thi công tỉnh Đắk Nông quý 3/2020 theo Văn bản 1894/SXD-KT&QLHĐXD. Giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông Quý III/2020 để áp dụng trong việc lập, quản lý chi phí đầu tư xây dựng đối với các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước, vốn nhà nước ngoài ngân sách,các dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

Cơ sở xác định giá ca máy thiết bị thi công tỉnh Đắk Nông.

– Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/08/2019 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

– Thông tư số 11/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng;

– Thông tư số 02/2020/TT-BXD ngày 20/07/2020 của Bộ Xây dựng sửa đổi, bổ sung một số điều của 04 Thông tư có liên quan đến quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

– Thông tư số 15/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định đơn giá nhân công xây dựng.

Cơ cấu chi phí bảng giá ca máy và thiết bị thi công gồm.

Chi phí nhiên liệu, năng lượng: Chi phí nhiêu liệu trong giá ca máy thiết bị thi công tỉnh Đắk Nông được tính như sau: Giá điện (bình quân): 1.864 đ/kwh; Xăng RON 92: 13.173đồng/lít; Dầu diesel (0,05S): 10.309đồng/lít; Dầu mazut (3S): 10.218đồng/lít

Chi phí tiền lương thợ điều khiển máy: Chi phí thợ điều khiển trong bảng giá ca máy tính cho vùng III (thành phố Gia Nghĩa). Đối với vùng IV (các huyện còn lại) được xác định tại Công văn số 1837/SXD-KT&QLHĐXDngày 13/10/2020 của Sở Xây dựng Đắk Nông. V/v công bố đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông Quý III/2020.

Chi phí khấu hao; Chi phí sửa chữa; Chi phí khác…

Hướng dẫn áp dụng bảng giá ca máy tỉnh Đắk Nông

Bảng giá ca máy thiết bị thi công tỉnh Đắk Nông áp dụng đối với các loại máy và thiết bị đang được sử dụng phổ biến để thi công các công trình trên địa bàn tỉnh Đắk Nông trong điều kiện làm việc bình thường.

Hiện tại phần mềm dự toán Eta đã cập nhật đầy đủ nội dung của bảng giá ca máy và thiết bị thi công trên địa bàn tỉnh Đắk Nông. Để áp dụng trên phần mềm các bạn thực hiện như sau:

Bước 1: Tại Sheet Giá ca máy các bạn Click phải chuột vào cột Giá TB sau đó chọn Menu (lắp giá thông báo từ cơ sở dữ liệu) tiếp theo Click vào nút (Tải về). Xem hình sau đây để thực hiện.

giá ca máy thiết bị thi công tỉnh Đắk Nông

Bước 2: Sau khi tải bảng giá ca máy thành công phần mềm sẽ hiển thị ra danh mục các bảng giá ca máy đã được công bố. Các bạn xác định công trình lập dự toán tại vùng nào thì Click vào nút (Áp dụng) của bùng đó. Vui lòng xem hình sau để thực hiện nhé.

Bấm vào đây xem hướng dẫn lập dự toán công trình trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

Bấm vào đây để xem những điểm mới của định mức thông tư 10/2019/TT-BXD

Các tin khác
 • Đơn giá xây dựng Tỉnh Phú Thọ năm 2022 theo Quyết định số 2629/QĐ-UBND
 • Cập nhật giá xăng dầu ngày 03/10/2022
 • Bảng giá ca máy tỉnh Thái Nguyên năm 2022 theo Quyết định 162/QĐ-SXD
 • Đơn giá nhân công tỉnh Thái Nguyên năm 2022 theo Quyết định số 161/QĐ-SXD
 • Đơn giá xây dựng Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2022 theo Quyết định số 3005/QĐ-UBND
 • Đơn giá xây dựng Tỉnh Hà Tĩnh năm 2022 theo Quyết định số 1994/QĐ-UBND
 • Bảng giá ca máy tỉnh Khánh Hòa năm 2022 theo Quyết định 3044/SXD-QLCL
 • Đơn giá nhân công tỉnh Khánh Hòa năm 2022 theo Quyết định số 3044/SXD-QLCL
 • Bảng giá ca máy tỉnh Lai Châu năm 2022 theo Quyết định 82/QĐ-SXD
 • Đơn giá nhân công tỉnh Lai Châu năm 2022 theo Quyết định số 81/QĐ-SXD
 • Cập nhật giá xăng dầu ngày 21/9/2022
 • Bảng giá ca máy tỉnh Sóc Trăng năm 2022 theo Quyết định 79/QĐ-SXD
 • Bảng giá ca máy tỉnh Bến Tre năm 2022 theo Quyết định 2088/QĐ-UBND
 • Đơn giá nhân công tỉnh Bến Tre năm 2022 theo Quyết định số 2003/QĐ-UBND
 • Bảng giá ca máy tỉnh Ninh Bình năm 2022 theo Quyết định 2370/QĐ-SXD
 • Call Now Button