Bảng giá ca máy tỉnh Hưng Yên năm 2016 theo Quyết định 3211/QĐ-UBND

Ngày 29/12/2016 UBND tỉnh Hưng Yên đã ban hành Quyết định 3211/QĐ-UBND; về việc công bố Bảng giá ca máy tỉnh Hưng Yên năm 2016.

Phần mềm Dự toán Eta là công cụ tính toán số liệu của Bảng giá ca máy tỉnh Hưng Yên năm 2016; toàn bộ số liệu đã được cập nhật lên mạng. Để sử dụng được Quyết định 3211/QĐ-UBND quý khách hàng vui lòng tải về (Tại đây)

Cơ sở xác định Bảng giá ca máy tỉnh Hưng Yên năm 2016

Danh mục máy và thiết thiết bị thi công xây dựng; định mức hao phí tính ca máy và thiết bị thi công xây dựng xác định theo Quyết định số 1134/QĐ-BXD ngày 08/10/2015 của Bộ Xây dựng về việc công bố định mức các hao phí xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng.

Chi phí nhân công điều khiển: xác định theo hướng dẫn tại văn bản số 284/SXD-KTXD&VLXD ngày 28/6/2016 của Sở Xây dựng mức lương cơ sở đầu vào là 2.079.260 đồng/tháng

Chi phí năng lượng, nhiên liệu trong Bảng giá ca máy tỉnh Hưng Yên năm 2016 được xác định như sau:

– Xăng 92       : 14.754,55 đồng/lít;

– Điện            : 1.518 đồng/kw;

– Dầu Mazut   : 8.854,55 đồng/lít;

– Dầu Diezel : 11.136,36 đồng/lít;

Chi tiết về bảng giá ca máy tỉnh Hưng Yên năm 2016 theo Quyết định 3211/QĐ-UBND

Bảng giá ca máy tỉnh Hưng Yên năm 2016

Quyết định 3211/QĐ-UBND

Các tin khác
 • Định mức dự toán rà phà bom mìn vật nổ năm 2021 theo Thông tư số 123/2021/TT-BQP
 • Đơn giá công ích đô thị tỉnh Gia Lai năm 2023 theo Quyết định 300/QĐ-UBND
 • Đơn giá công ích đô thị tỉnh Bình Phước năm 2023 theo Quyết định 874/QĐ-UBND
 • Định mức chống mối năm 2022 theo Quyết định số 55/QĐ/-HLN
 • Bộ đơn giá xây dựng tỉnh Bình Phước năm 2023 theo Quyết định số 875/QĐ-UBND
 • Bộ đơn giá xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc năm 2023 theo Quyết định số 1037/QĐ-UBND
 • Bộ định mức – đơn giá sản xuất phần mềm ứng dụng, quản lý vận hành và bảo trì hệ thống công nghệ thông tin năm 2014
 • Bộ định mức – đơn giá dự toán quản lý vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa hệ thông viễn thông dùng cho Tập đoàn điện lực quốc giá Việt Nam năm 2015
 • Đơn giá công ích đô thị tỉnh Phú Thọ năm 2022 theo Quyết định 39/2022/QĐ-UBND
 • Bộ đơn giá xây dựng tỉnh Trà Vinh năm 2023 theo Quyết định số 175/QĐ-UBND
 • Bộ đơn giá xây dựng tỉnh Thái Nguyên năm 2023 theo Quyết định số 256/QĐ-UBND
 • Bộ đơn giá dịch vụ công ích đô thị Hòa Bình xác định trên cơ sở sau đây.
 • Bộ định mức dự toán chuyên ngành lắp đặt đường dây tải điện và lắp đặt trạm biến áp theo Thông tư 36/2022/TT-BCT
 • Bộ đơn giá xây dựng tỉnh Hải Dương năm 2023 theo Quyết định số 114/QĐ-UBND
 • Bộ đơn giá xây dựng tỉnh Gia Lai năm 2023 theo Quyết định số 38/QĐ-UBND
 • Popup chat chân trang