Bảng giá ca máy tỉnh Hưng Yên năm 2016 theo Quyết định 3211/QĐ-UBND

Ngày 29/12/2016 UBND tỉnh Hưng Yên đã ban hành Quyết định 3211/QĐ-UBND; về việc công bố Bảng giá ca máy tỉnh Hưng Yên năm 2016.

Phần mềm Dự toán Eta là công cụ tính toán số liệu của Bảng giá ca máy tỉnh Hưng Yên năm 2016; toàn bộ số liệu đã được cập nhật lên mạng. Để sử dụng được Quyết định 3211/QĐ-UBND quý khách hàng vui lòng tải về (Tại đây)

Cơ sở xác định Bảng giá ca máy tỉnh Hưng Yên năm 2016

Danh mục máy và thiết thiết bị thi công xây dựng; định mức hao phí tính ca máy và thiết bị thi công xây dựng xác định theo Quyết định số 1134/QĐ-BXD ngày 08/10/2015 của Bộ Xây dựng về việc công bố định mức các hao phí xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng.

Chi phí nhân công điều khiển: xác định theo hướng dẫn tại văn bản số 284/SXD-KTXD&VLXD ngày 28/6/2016 của Sở Xây dựng mức lương cơ sở đầu vào là 2.079.260 đồng/tháng

Chi phí năng lượng, nhiên liệu trong Bảng giá ca máy tỉnh Hưng Yên năm 2016 được xác định như sau:

– Xăng 92       : 14.754,55 đồng/lít;

– Điện            : 1.518 đồng/kw;

– Dầu Mazut   : 8.854,55 đồng/lít;

– Dầu Diezel : 11.136,36 đồng/lít;

Chi tiết về bảng giá ca máy tỉnh Hưng Yên năm 2016 theo Quyết định 3211/QĐ-UBND

Bảng giá ca máy tỉnh Hưng Yên năm 2016

Quyết định 3211/QĐ-UBND

Các tin khác
 • Đơn giá công ích đô thị tỉnh Yên Bái năm 2024 theo Quyết định 429/QĐ-UBND
 • Định mức dự toán xây dựng đặc thù của tỉnh Quảng Ninh năm 2024
 • Định mức công ích đặc thù của tỉnh Quảng Ninh năm 2024
 • Đơn giá công ích đô thị tỉnh Long An năm 2023 theo Quyết định 12573/QĐ-UBND
 • Bộ đơn giá xây dựng tỉnh Bạc Liêu năm 2024 theo Quyết định số 10/QĐ-UBND
 • Bộ đơn giá xây dựng tỉnh Bình Dương năm 2024 theo Quyết định số 254/QĐ-UBND
 • Thông tư số 14/2023/TT-BXD sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2021/TT-BXD
 • Đơn giá Thí Nghiệm tỉnh Quảng Ninh năm 2023 theo Quyết định số 4166/QĐ-UBND
 • Đơn giá sửa chữa tỉnh Quảng Ninh năm 2023 theo Quyết định số 4166/QĐ-UBND
 • Đơn giá công ích đô thị tỉnh Sơn La năm 2023 theo Quyết định 2611/QĐ-UBND
 • Bộ đơn giá chuyên ngành điện tỉnh Hậu Giang năm 2023 theo Quyết định số 2252/QĐ-UBND
 • Định mức các công tác đặc thù của tỉnh Đắk Nông năm 2022
 • Định mức các công tác đặc thù của thành phố Cần Thơ năm 2023
 • Định mức dự toán rà phà bom mìn vật nổ năm 2021 theo Thông tư số 123/2021/TT-BQP
 • Đơn giá công ích đô thị tỉnh Gia Lai năm 2023 theo Quyết định 300/QĐ-UBND
 • Popup chat chân trang