Bảng giá ca máy tỉnh Trà Vinh năm 2020 theo Quyết định số 3577/QĐ-UBND

Ngày 30 tháng 10 năm 2020 Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh ban hành Quyết định số 3577/QĐ-UBND; công bố bảng giá ca máy tỉnh Trà Vinh năm 2020 quý 1 và quý 2. Bảng giá là cơ sở để các cơ quan, tổ chức,ca nhân áp dụng trong công tác lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Bảng giá ca máy tỉnh Trà Vinh năm 2020 theo Quyết định số 3577/QĐ-UBND

Căn cứ ban hành

 1. Nghị định 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng.
 2. Thông tư số 09/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng; hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.
 3. Thông tư số 15/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng; hướng dẫn xác định đơn giá nhân công xây dựng
 4. Thông tư số 02/2020/TT-BXD ngày 20/7/2020 của Bộ Xây dựng; Sủa đổi, bổ sung một số điều của 04 thông tư có liên quan đến quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Hướng dẫn áp dụng

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 2068/QĐ-UBND ngày 30/9/2016 của UBND tỉnh về công bố bảng giá nhân công, bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

Xử lý chuyển tiếp

Bảng giá ca máy tỉnh Trà Vinh năm 2020 theo Quyết định số 3577/QĐ-UBND

Áp dụng bảng giá ca máy tỉnh Trà Vinh năm 2020 theo Quyết định số 3577/QĐ-UBND trên dự toán Eta

Dự toán Eta đã cập nhật đầy đủ nội dung giá ca máy công bố kèm theo Quyết định số 3577/QĐ-UBND; các bạn vui lòng tải và áp dụng phục vụ cho công việc. Các tải và áp dụng theo các bước sau :

Bước 1 : Tại bảng giá ca máy, click chuột phải chọn ” Lắp giá thông báo từ cơ sở dữ liệu”.

Bước 2: Tải về dữ liệu của tỉnh Trà Vinh.

Bước 3: Áp dụng theo khu vực làm dự toán.

Trong quá trình áp dụng nếu có vướng mắc vui lòng liên hệ với

Mobile – Zalo : 0916946336 ( Trịnh Đỗ )

Các tin khác
 • Bộ đơn giá xây dựng tỉnh Ninh Bình năm 2021 theo Quyết định số 102/QĐ-UBND
 • Bộ đơn giá xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc năm 2021 theo Quyết định số 08/QĐ-UBND
 • Đơn giá ca máy tỉnh Cà Mau năm 2020 theo Quyết định số 634/QĐ-SXD
 • Đơn giá nhân công Thừa Thiên Huế năm 2020 theo Quyết định số 3401/QĐ-UBND
 • Đơn giá nhân công tỉnh Vĩnh Long năm 2020 theo Quyết định số 3611/QĐ-UBND
 • Đơn giá nhân công tỉnh Cà Mau năm 2020 theo Quyết định số 634/QĐ-SXD
 • Bộ đơn giá tỉnh Bến Tre năm 2020 theo quyết định số 3424/QĐ-UBND
 • Bộ đơn giá tỉnh Thái Bình năm 2020 theo Quyết định số 3432/QĐ-UBND
 • Bộ đơn giá tỉnh Bình Phước năm 2020 theo Quyết định số 3544/QĐ-SXD
 • Bộ đơn giá thành phố Hải Phòng năm 2020 ban hành kèm theo Quyết định 3863/QĐ-UBND
 • Bộ đơn giá tỉnh Tuyên Quang năm 2020 theo Quyết định số 667/QĐ-UBND
 • Bộ đơn giá tỉnh Hòa Bình năm 2020 theo Quyết định số 149/QĐ-SXD
 • Bảng giá ca máy tỉnh Bắc Ninh năm 2020 theo Quyết định số 615/QĐ-UBND
 • Bộ đơn giá xây dựng tỉnh Hà Tĩnh năm 2020 theo Quyết định số 4354/QĐ-UBND
 • Bộ đơn giá xây dựng tỉnh Phú Thọ năm 2020 theo Quyết định số 3326/QĐ-UBND
 • Call Now Button